Afstemning 3. December

#1| 2

Det kommende valg har ikke fået så meget medie-opmærksomhed som andre folkeafstemninger, og må derfor indrømme at jeg ikke er heelt sikker på hvad konsekvenserne af et hhv. ja og nej betyder, og hvad jeg egentlig bør stemme.


"HVIS VI STEMMER JA bliver det nuværende retsforbehold omdannet til en tilvalgsordning. Det betyder, at Danmark fremover selv kan vælge, hvilke EU-retsakter på området for retlige og indre anliggender vi vil deltage i.
Samtidig betyder det, at Danmark tilslutter sig 22 eksisterende retsakter på det strafferetlige og civilretlige område, og at Danmark kan fortsætte i Europol-samarbejdet."


"HVIS VI STEMMER NEJ fastholdes det nuværende retsforbehold. Retsforbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender. Hvis Danmark fremover skal samarbejde med EU på et konkret område, f.eks. Europol, skal vi søge om en såkaldt parallelaftale. Danmark har ikke krav på at få en sådan aftale.

Det betyder også, at Danmark ikke kan deltage i udviklingen af de retsakter, som vi er en del af i dag, når de ændres og bliver overstatslige. En konsekvens heraf er, at Danmark må forlade Europol-samarbejdet."


Det som nok er mest oppe at vende er Europol-samarbejdet. Og det er især her jeg bliver i tvivl. For nogen siger at et nej betyder at vi 'gambler' med om vi kan fortsætte i Europol. Og andre siger at vi 100% fortsætter, hvis ikke gennem en parallelaftale, så igennem en tilvalgsordning som vi har krav på at få. I så fald skal vi så stemme om vi vil ind igen, da vi afgiver suverænitet.


Såå PN. Hvad stemmer i? For og imod?

Og kommer de nye retsforbehold til at få indflydelse på poker i Danmark, hvis vi har samme krav og regler som andre lande?

11-11-2015 00:15 #2| 0

- Vi kan vist kun være rigtig, rigtig godt tilfredse med det retsforbehold! :-)

Tilkendegiver straks, at jeg hverken er djøffer, eller nogen form for ekspert på emnet (men du opfordrer jo netop til, at man som PN'er giver sit besyv med).

Det gør jeg hermed.


Mit klare indtryk er, at afstemningen egentlig drejer sig om 'national lovgivning' versus 'international lovgivning' (og 'international lovgivning' er vel stort set ensbetydende med 'menneskerettighedslovgivning').

Redigeret af Dialektika d. 16-11-2015 19:03
11-11-2015 00:26 #3| 1
Dialektika skrev:- Vi kan vist kun være rigtig, rigtig godt tilfredse med det retsforbehold! :-)

Tilkendegiver straks, at jeg hverken er djøffer, eller nogen form for ekspert på emnet (men du opfordrer jo netop til, at man som PN'er giver sit besyv med).
Det gør jeg hermed.

Mit klare indtryk er, at afstemningen egentlig drejer sig om 'national lovgivning' versus 'international lovgivning' (og 'international lovgivning' er vel stort set ensbetydende med 'menneskerettighedslovgivning').

- Nogle kommentarer til menneskeret:

For en god ordens skyld vil jeg nævne, at 'menneskeret' selvfølgelig er (menneskelig) konvention.
Helt bestemt er menneskeret ikke noget, der på nogen måde kan siges at ligge dybt gemt i naturen (altså sandheder, som vi skal have gravet frem, omkring fx retfærdighed blandt mennesker).
Tværtimod er begrebet om menneskeret måske nok visionært og velment; men menneskeret er - ikke desto mindre - menneskeværk, og baserer sig på forældet 1700-tals-filosofi om naturret, å så'n noed (Hobbes, Hume, Locke, måske Mill, etc.).
Konventionerne forfattedes umiddelbart efter 2. Verdenskrig, hvor man havde set verden stå i flammer, og nu skulle det én gang for alle være slut med menneskelig lidelse.
Og så opfandt man konceptionen om 'menneskeret'... og bevares, det lyder s'gu da meget flot, og det gør erklæringerne da også, jeg mener mht. det sprog, de er holdt i... flot og pompøst... men fuldstændig isoleret fra praksis (praktiske, politiske problemer er noget nær umulige at komme til livs, fordi menneskerettighedsorganisationerne stedse går ind og tager individets parti, og altså ikke statens parti på noget punkt (enig, staten skal ikke 'forsvares' på samme måde som mennesker, men hvis en stat er lovformeligt formet, så skal den også have et vist handlerum; vi er way beyond Hitler-spøgelset, som menneskerettighedsforkæmpere ser alle steder)).

Imho, så er menneskerettighedserklæringerne (i deres nuværende udformning) rent makværk!
Man kan sikkert fint og til evig tid diktere, hvad der skal gælde som 'retfærdigt'; men deraf behøver det ikke at være "rigtigt", eller for den sags skyld "godt".
Bare fordi det lyder forkromet og flot, gør det ikke til evig sandhed.
Menneskeret må stå sin prøve, som så megen anden lovgivning, her i tilværelsen.
Der opstår hele tiden nye situationer i samfundene, og menneskerettighedslovgivningen er alt, alt for rigid til at kunne anvendes så bredt, som den allerede bliver.

(Love og regler dikterer, hvad der skal gælde som retfærdigt (fx indenfor et lands grænser)... men love og regler kan ikke siges at være retfærdige i sig selv (måske love kan være rimelige; men ikke retfærdige, idet retfærdighed følger af lovgivning; en mand i Mozambique har - på baggrund af sit lands lovgivning - typisk en anden opfattelse af, hvad der er retfærdigt, ift. fx en japaner, som har sin opfattelse af retfærdighed på baggrund af lovgivning i Japan; osv.)).

Menneskeret er en af de vægtige grunde til, at man ikke tager ansvar, og dømmer fx Breivik til døden (man møder ofte argumentet, at Breivik fortjener at sidde lææænge i fængsel, og at manden skal gennemgå alskens fornedringer, osv., før han skal dø; altså at døden er for mild en straf til ham... men i bund og grund er det jo egentlig bare supersadistisk af dem, der måtte mene det... rimelighed kunne også være, at han blev dømt til døden... det ville måske endda være nådigt af dommerne, at dømme ham til døden... men det er vel meget symptomatisk for vores kultur, at vi er bange for at tage ansvar, og påføre os selv skyld... Det, som vi vist overser, er, at vi pådrager os skyld hver dag alligevel (måske veganere undtaget; de skal kun kunne svare for blomsterne og kaninføden, obv.)).

Nå, men vil slutte disse kommentarer af med at bedyre, at vi - imho - bør forholde os langt mere skeptisk overfor menneskerettighedskonventionerne, end tilfældet er i dag.
Erklæringerne er jo, trods alt, ikke hentet ned fra Sinai-bjerget.
Derimod har mennesker - i en velmenende ånd, jo jo - forfattet erklæringerne, og det er smukt, men vi må ikke sætte almindelig fornuft fuldstændig ud af spillet, bare fordi nogen slår os i hovedet med begrebet om 'menneskeret' (og i øvrigt, hvad med 'katteret', og 'fiskeret', og 'insektret'; det lyder lidt klamt, ikke?)

OBS: Der er sikkert korrektioner til ovenstående fremstilling, men synes det er en interessant debat, OP skaber, og jeg vil da også gerne have testet min egen opfattelse af, hvad der er op og ned ifm. afstemningen og dens implikationer.


"Just because they say it's true, doesn't make it so".
/DialDu undervurdere EU hvis du tror det væsentlige er menneskeret. Er enig i at det handler om national lovgivning vs en fælles lovgivning. EU's primære funktion er den frie handel.


Jeg har selv meget svært ved at finde argumenter for at Danmark ikke skal fjerne forbeholdene. Specielt med et land på vores størrelse.

11-11-2015 00:37 #4| 3
k0ngen1 skrev: Du undervurdere EU hvis du tror det væsentlige er menneskeret. Er enig i at det handler om national lovgivning vs en fælles lovgivning. EU's primære funktion er den frie handel.

Jeg har selv meget svært ved at finde argumenter for at Danmark ikke skal fjerne forbeholdene. Specielt med et land på vores størrelse.

Tak for din vurdering.


Tager jeg fejl, eller var det ikke dengang hvor man kaldte det EF?


Efter min mening har EU vokset sig alt, alt for stort på alt for mange områder.

Forbilledet for EU kan nok efterhånden skimtes, hvis man kigger længere mod vest...


11-11-2015 00:49 #5| 0
k0ngen1 skrev: Du undervurdere EU hvis du tror det væsentlige er menneskeret. Er enig i at det handler om national lovgivning vs en fælles lovgivning. EU's primære funktion er den frie handel.

Jeg har selv meget svært ved at finde argumenter for at Danmark ikke skal fjerne forbeholdene. Specielt med et land på vores størrelse.

Forsvarssamarbejdet forstår jeg ikke hvorfor vi ikke bare er med i, når vi alligevel deltager i alle mulige krige helt frivilligt. Og det forbehold med unionsborgerskab betyder vidst ikke så meget mere.

Men der er vel gode argumenter for at vi har euro-forbeholdet, sådan som det er gået de seneste år. Det siges at den sikreste måde at holde euro på er at holde danske kroner. Det er nok heller ikke helt dumt at vi har insisteret på fortsat at have ret til at styre vores egen pengepolitik. Synes det er meget hensigtsmæssigt at vi ikke ryger med i euro-zonen omend det gør det nemmere på ferier i Europa.

11-11-2015 00:55 #6| 26

Tillykke til Socialdemokraterne med at lave Danmarkshistorien klammeste skræmmekampagne, håber det backfire så meget op i deres eget fjæs med et rungende nej den 3


11-11-2015 01:17 #7| 0
Duracell skrev: Forsvarssamarbejdet forstår jeg ikke hvorfor vi ikke bare er med i, når vi alligevel deltager i alle mulige krige helt frivilligt. Og det forbehold med unionsborgerskab betyder vidst ikke så meget mere.
Men der er vel gode argumenter for at vi har euro-forbeholdet, sådan som det er gået de seneste år. Det siges at den sikreste måde at holde euro på er at holde danske kroner. Det er nok heller ikke helt dumt at vi har insisteret på fortsat at have ret til at styre vores egen pengepolitik. Synes det er meget hensigtsmæssigt at vi ikke ryger med i euro-zonen omend det gør det nemmere på ferier i Europa.

Da DK fører en fastkurspolitik (kronen er bundet til euroen) så kan Danmark ikke fører en pengepolitik. Eller jo det er nationalbanken som fører pengepoltikken, men vi skal jo følge euroen.


Kan ikke helt gennemskue ulemperne ved at fjerne forbeholdet. Specielt på de civilretlige og handelsretlige punkter ville det være en fordel for DK at fjerne forbeholdet.

11-11-2015 02:27 #8| 1

Umiddelbart virker det til at venstre-fløjen udelukkende arbejder med skræmmekampagner:

11-11-2015 03:20 #9| 5

Ser vi isoleret set på de 22 retsforbehold vi ophæver ved at stemme ja, så giver det for de fleste forbeholds mening ganske fin fornuft at deltage overordnet sammen med resten af de europæiske lande.
Det er helt sikkert også det ja-fløjen vil spille på

Det Ja-partierne helt sikkert vil forsøge at skjule er at de fem ja-partier til enhver tid (hvis de er enige derom) kan vælge at ophæve de 10 retsforbehold vi IKKE stemmer om.
Altså helt uden at spørge befolkningen kan de i princippet om to måneder også vælge at ophæve alle de forbehold, som de fleste danskere nok vil foretrække vi bliver ved med at have.

Med andre ord, der står en masse med småt, som er rent bondefangeri hvis der stemmes ja den 3. december.
Vi stemmer med andre ord om at ophæve ALLE retsforbehold.

http://www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/overblik-retsforbeholdet-hvad-er-det-egentlig-vi-skal-stemme-om

11-11-2015 08:56 #10| 3
Aurvandil skrev:Ser vi isoleret set på de 22 retsforbehold vi ophæver ved at stemme ja, så giver det for de fleste forbeholds mening ganske fin fornuft at deltage overordnet sammen med resten af de europæiske lande.
Det er helt sikkert også det ja-fløjen vil spille på

Det Ja-partierne helt sikkert vil forsøge at skjule er at de fem ja-partier til enhver tid (hvis de er enige derom) kan vælge at ophæve de 10 retsforbehold vi IKKE stemmer om.
Altså helt uden at spørge befolkningen kan de i princippet om to måneder også vælge at ophæve alle de forbehold, som de fleste danskere nok vil foretrække vi bliver ved med at have.

Med andre ord, der står en masse med småt, som er rent bondefangeri hvis der stemmes ja den 3. december.
Vi stemmer med andre ord om at ophæve ALLE retsforbehold.

http://www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/overblik-retsforbeholdet-hvad-er-det-egentlig-vi-skal-stemme-om

Udspekulerede sataner og med både socialdemokraterne og venstre på ja-siden ser det svært ud for nej-siden - ligner jo nærmest bondefangeri. Pure scam der prøver at tage hele kongeriets befolkning ved næsen!

Redigeret af G-B-P d. 11-11-2015 09:02
11-11-2015 09:06 #11| 7
Aurvandil skrev:Ser vi isoleret set på de 22 retsforbehold vi ophæver ved at stemme ja, så giver det for de fleste forbeholds mening ganske fin fornuft at deltage overordnet sammen med resten af de europæiske lande.
Det er helt sikkert også det ja-fløjen vil spille på

Det Ja-partierne helt sikkert vil forsøge at skjule er at de fem ja-partier til enhver tid (hvis de er enige derom) kan vælge at ophæve de 10 retsforbehold vi IKKE stemmer om.
Altså helt uden at spørge befolkningen kan de i princippet om to måneder også vælge at ophæve alle de forbehold, som de fleste danskere nok vil foretrække vi bliver ved med at have.

Med andre ord, der står en masse med småt, som er rent bondefangeri hvis der stemmes ja den 3. december.
Vi stemmer med andre ord om at ophæve ALLE retsforbehold.

http://www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/overblik-retsforbeholdet-hvad-er-det-egentlig-vi-skal-stemme-om


Pretty much - at give carte blanche til at al EU politik fremover foregår udenom danskerne gør det imo til et nej - klamme skræmmekampagner gør bare at det er et endnu større nej, altså hvad fuck er det for et niveau de kører politik på


Heller ikke sådan helt sikker på de fleste har lyst til at efterleve en dom afsagt i grækenland omkring deres skilsmisse eller angående deres barn.


Derudover har alle EU-lande stor interesse i at vi er med i Interpol på et overstatsligt niveau - obv får vi en aftale på plads indenfor relativt kort tid.

11-11-2015 09:19 #12| 0

Er det kun retsforbehold eller er det generelt mere selvstændighed til DK? Fx beskatte EU licens sider?

11-11-2015 15:19 #13| 8

Nu er jeg ikke DF'er, men Messerschmidt har fat i den lange ende :


11-11-2015 22:47 #14| 0

Ifølge Detektor vil det i tilfælde af et ja, kun være Folketingets flertal, der er afgørende for, hvilken del af EUs lovgivning, vi vil være en del af, og befolkningen bliver ikke spurgt igen. Derudover kan vi ikke komme ud igen, når vi først har sagt ja.


Når det er sagt, er jeg helt på bar bund, i forhold til hvad man bør stemme.

Redigeret af CykelNille d. 11-11-2015 22:49
11-11-2015 22:57 #15| 8
CykelNille skrev:Ifølge Detektor vil det i tilfælde af et ja, kun være Folketingets flertal, der er afgørende for, hvilken del af EUs lovgivning, vi vil være en del af, og befolkningen bliver ikke spurgt igen. Derudover kan vi ikke komme ud igen, når vi først har sagt ja.

Når det er sagt, er jeg helt på bar bund, i forhold til hvad man bør stemme.

Hvordan kan du være i tvivl, når du selv skriver ovenstående fra Detektor? ;)

11-11-2015 23:04 #16| 2
CykelNille skrev:Ifølge Detektor vil det i tilfælde af et ja, kun være Folketingets flertal, der er afgørende for, hvilken del af EUs lovgivning, vi vil være en del af, og befolkningen bliver ikke spurgt igen. Derudover kan vi ikke komme ud igen, når vi først har sagt ja.

Når det er sagt, er jeg helt på bar bund, i forhold til hvad man bør stemme.

Det er jo euroen om igen - dengang ville vi gå konkurs i følge politikerne hvis vi ikke stemte ja til den, sjovt nok klarede vi os bedre end de lande der stemte ja. Europol er jo pretty much den eneste grund til at stemme ja - vi kommer helt sikkert med i den alligevel.


De kunne have gjort det til en sag om vi ville være med i Interpol samarbejdet på et overstatsligt niveau. Men da de ved at alle danskerne er for interpol håber de at få nok opbakning til at de kan få al magt i fremtiden når det kommer til EU-lovgivning. Svineri at føre de to ting sammen og gøre valget til et spørgsmål om pædofili.


Hvis der bliver stemt nej ser vi likely en ny afstemning indenfor et år eller to hvor det kun omhandler Interpol, hvis en parallelaftale tager for lang tid.


Sjældent jeg går op i afstemninger, men lige den her håber jeg satme de taber stort på - mon ikke også grunden til at der er så lidt fokus på valget fra politisk-side er at de håber at undgå debatten, havde det været et folketingsvalg havde debatten kørt allerede for måneder siden - den her er imo langt vigtigere.

11-11-2015 23:12 #17| 8

Jeg stemmer nej til alt EU når det involverer suverænitetsafgivelse... Så jeg stemmer altid nej. Også denne gang.

11-11-2015 23:20 #18| 6
Live skrev: Europol er jo pretty much den eneste grund til at stemme ja - vi kommer helt sikkert med i den alligevel.

Det understregede bør diskvalificere din mening i debatten.


@Andre


Jeg ved godt, at Hr. Messerschmidt kan virke ganske overbevisende, når han fører sig frem i diverse debatter. Men jeg håber virkelig, at I vil opsøge information fra andre kilder end netop ham. Hvis det bliver et nej d. 3. december, så kommer vi ikke bare med i Europol, og slet ikke på samme vilkår som ved et ja. Det slår den ene juraprofessor fast efter den anden - og Messerschmidt afviser dem alligevel bare med en sætning om, at de 'sagesløst uvidende'. Han er arrogant, nedladende - men desværre også på dybt vand, hvad angår de kommende konsekvenser for et eventuelt nej.


Meget hurtig google-søgning beviser, at det næppe burde være 'nemt' at stemme nej:

http://www.politiko.dk/nyheder/topjurist-nej-sidens-eu-alternativ-er-aabenlyst-ulovligt

http://www.politiko.dk/nyheder/professor-nej-flertal-vil-betyde-mindre-dansk-indflydelse-i-europol

http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2920647/jurister-skyder-dfs-eu-plan-ned/

http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2921045/sagesloes-professor-tager-til-genmaele-mod-messerschmidt/

http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2914043/europolchef-et-nej-goer-danmark-til-andenrangsmedlem/


11-11-2015 23:28 #19| 5

Post scriptum: al den snak om, at politikere er dumme, utroværdige, og at danskere generelt er trætte af politikerlede. Den åbenlyse sandhed er, at befolkningen får de politikere, den fortjener. 1) politikere er folkevalgte - hvis de gør det for dårligt genvælges de ganske enkelt ikke. 2) så slubrer størstedelen af befolkningen jo den politiske underholdning i sig, som var det et realityprogram. Lige så snart det bliver bare en anelse substansielt, så zappes der væk. Og det er HER problemet ligger. Ikke hos politikerne.

11-11-2015 23:30 #20| 7

@ Nilsson


Du bruger 5 links fra medier der tilhører ja-siden i denne debat til at konkludere, at Morten Messerschmidt er på dybt vand. Synes måske ikke det "beviser" så meget...

11-11-2015 23:34 #21| 2
WombatInCombat skrev:@ Nilsson

Du bruger 5 links fra medier der tilhører ja-siden i denne debat til at konkludere, at Morten Messerschmidt er på dybt vand. Synes måske ikke det "beviser" så meget...

Nu er de citeret mennesker i artiklerne jo professorer. Mon ikke de ved mere om det end Messerschmidt som bestemt ikke er uafhængig.


Er forresten meget enig med Nilsson.

11-11-2015 23:35 #22| 1
Nilsson skrev: Det understregede bør diskvalificere din mening i debatten.

Politikerne vil have os med i Interpol, befolkningen vil være med og samtlige eu lande har en stor interesse i at vi er med. Hvordan er det lige at du mener det er usandsynligt at vi kommer med ?


Danmark har ffs endda lov til at være med efter tilvalgsordning hvor vi ændrer vores retsforbehold til en tilvalgsordning- dvs vi netop kan vælge KUN at være med i Interpol - altså kan der laves en afstemning udelukkende om Interpol og så deltager vi netop på lige fod - politikerne har valgt at gøre valget til en sag om at vi gør køb på demokratiet og lader al fremtidig eu lovgivning foregå i folketinget. Du er desværre blank på emnet.11-11-2015 23:36 #23| 4
WombatInCombat skrev:@ Nilsson

Du bruger 5 links fra medier der tilhører ja-siden i denne debat til at konkludere, at Morten Messerschmidt er på dybt vand. Synes måske ikke det "beviser" så meget...

Nu er det ikke jo medierne, der siger noget i de fem artikler. Selvom jeg er med på, at journalister kun tilstræber at være objektive, så kan det næppe være diskvalificerende for de argumenter som relevante fagfolk fremfører.

Det er altså topjurister, professorer og Europols chef, der udtaler sig - ikke partiske journalister (hvis du vitterligt mener, at det kunne ha' været tilfældet).

Redigeret af Nilsson d. 11-11-2015 23:36
11-11-2015 23:36 #24| 3

Undskyld, men jeg giver ikke en hujende fis for de eksperters mening når det gælder EU.


Der var ikke grænser for, hvor slemt det ville gå for Danmark, hvis vi stemte nej til ØMU'en ... Og det fik de ikke ret i - som jeg har læst og forstået det, kom vi faktisk bedre ud af finanskrisen fordi vi ikke var med i ømu'en end vi ville have gjort som medlemmer.


Vi har altså større erfaring for at eksperterne tager fejl end for, at de har ret - i hvert fald når det gælder skrækscenarier i forhold til befolkningens nej til mere EU.


Og I kan komme med alverdens rationelle, velfunderede argumenter for et Ja - og jeg er sikker på, at der kan være gode grunde til et Ja - men der er for meget suverænitetsafgivelse på spil til at jeg nogensinde kommer til at stemme ja.


En flok embedsmænd i Bruxelles skal, efter min mening, IKKE have lov til/ mulighed for at træffe beslutninger, der kommer til at gælde som lov i Danmark!


Og tosserne på Christiansborg skal heller ikke have lov til at ofre vores suverænitet på unionens hellige alter efter deres forgodtbefindende.

Redigeret af tuznelda d. 11-11-2015 23:40
11-11-2015 23:48 #25| 15

Jeg stemmer nej mod anbefaling fra partier jeg normalt orienterer mig omkring. Jeg protesterer simpelthen mod at blive talt ned til af en flok amøber.


Jeg lægger IKKE stemmer til et borderline svindelnummer med at lade de 10 'fravalgte' punkter blive en såkaldt tilvalgsordning. Ikke engang nej-siden tør jo stille sig frem og sige det er en grim afart af svindel.


Jeg stemmer IKKE med folk hvis bedste argumenter er, nærmest at kalde mig meddelagtig i pædofili.


Det her er en ommer. Hvis vi har de politikere vi fortjener, er danskerne dæleme dummere end Mini Jacobsen i sin tid antog.

Redigeret af fryden d. 12-11-2015 00:12
11-11-2015 23:53 #26| 1

Nilsson skrev: Hvis det bliver et nej d. 3. december, så kommer vi ikke bare med i Europol, og slet ikke på samme vilkår som ved et ja. Det slår den ene juraprofessor fast efter den anden - og Messerschmidt afviser dem alligevel bare med en sætning om, at de 'sagesløst uvidende'.

Ingen af eksperterne i dine links afviser jo at vi kan komme med - de siger bare at det kan blive besværligt.
Jeg er ret sikker på at EU/Europol vil strække sig langt for at få Danmark med - og skulle det mod forventning glippe, så er det jo ikke fordi at Danmark er en bananrepublik der ikke kan garantere et ordentligt politiarbejde, ligesom vi selvfølgelig stadig kan samarbejde med andre om at optrevle international kriminalitet.

Jeg så bestemt også helst at vi er med i Europol, men det skal ikke ske på bekostning af at et folketingsflertal kan afskaffe de andre forbehold.
Det er decideret usmageligt at tage en ting som de fleste nok kan være enige i, og så i samme afstemning inddrage noget hvor et flertal af befolkningen formentlig er uenige i.

Afstemningen hander med andre ord ikke om Europol.
Det kunne den have gjort, hvis Løkke, Mette og de andre ikke havde været så udspekulerede. Det kunne formentlig være blevet til et rungende JA, hvis de bare havde holdt afstemningen til at handle om Europol og ikke andet.

Redigeret af Aurvandil d. 11-11-2015 23:54
11-11-2015 23:56 #27| 2
Live skrev:
Politikerne vil have os med i Interpol, befolkningen vil være med og samtlige eu lande har en stor interesse i at vi er med. Hvordan er det lige at du mener det er usandsynligt at vi kommer med ?

Danmark har ffs endda lov til at være med efter tilvalgsordning hvor vi ændrer vores retsforbehold til en tilvalgsordning- dvs vi netop kan vælge KUN at være med i Interpol - altså kan der laves en afstemning udelukkende om Interpol og så deltager vi netop på lige fod - politikerne har valgt at gøre valget til en sag om at vi gør køb på demokratiet og lader al fremtidig eu lovgivning foregå i folketinget. Du er desværre blank på emnet.


Vi ER med i interpol - sammen med 189 andre lande. Det kan jeg dog ikke rigtigt se, hvad vedkommer denne sag. Medmindre du sidestiller interpol og europol - gør du det?

12-11-2015 00:00 #28| 9
tuznelda skrev:Undskyld, men jeg giver ikke en hujende fis for de eksperters mening når det gælder EU.

Der var ikke grænser for, hvor slemt det ville gå for Danmark, hvis vi stemte nej til ØMU'en ... Og det fik de ikke ret i - som jeg har læst og forstået det, kom vi faktisk bedre ud af finanskrisen fordi vi ikke var med i ømu'en end vi ville have gjort som medlemmer.

Vi har altså større erfaring for at eksperterne tager fejl end for, at de har ret - i hvert fald når det gælder skrækscenarier i forhold til befolkningens nej til mere EU.

Og I kan komme med alverdens rationelle, velfunderede argumenter for et Ja - og jeg er sikker på, at der kan være gode grunde til et Ja - men der er for meget suverænitetsafgivelse på spil til at jeg nogensinde kommer til at stemme ja.

En flok embedsmænd i Bruxelles skal, efter min mening, IKKE have lov til/ mulighed for at træffe beslutninger, der kommer til at gælde som lov i Danmark!

Og tosserne på Christiansborg skal heller ikke have lov til at ofre vores suverænitet på unionens hellige alter efter deres forgodtbefindende.

Så ud fra én sag vurderer du, at vi er bedre stillet uden eksperters vurdering? Det bliver svært for mig at tage seriøst.

12-11-2015 00:06 #29| 0
Nilsson skrev: Vi ER med i interpol - sammen med 189 andre lande. Det kan jeg dog ikke rigtigt se, hvad vedkommer denne sag. Medmindre du sidestiller interpol og europol - gør du det?

Gik en anelse hurtigt - obv ikke det samme.


Du kan ikke se det klamme i at vi stemmer om paragraf 20 i grundloven skal ophæves når det gælder EU regler - og den måde de forsøger at få det igennem på er ved at klistre det fast i et politisamarbejde?


"Alle" danskere vil have vi fortsætter med at være med i europol - et fåtal af danskere ønsker at afgive magten til folketinget når det kommer til alle eu spørgsmål i fremtiden.


de håber at få det sure igennem med det søde


Tilvalgsordningen står og falder ikke med at vi afgiver magten til folketinget - de kan sende de vigtigste eu lovgivninger til folkeafstemning - et fælles politisamarbejde er obv. noget de vil forsøge at få igennem hvis det bliver et nej d- 3 december - så hvis den folkelige opbakning er der til europol - så kommer vi med.

12-11-2015 00:07 #30| 1
Aurvandil skrev:


Ingen af eksperterne i dine links afviser jo at vi kan komme med - de siger bare at det kan blive besværligt.
Jeg er ret sikker på at EU/Europol vil strække sig langt for at få Danmark med - og skulle det mod forventning glippe, så er det jo ikke fordi at Danmark er en bananrepublik der ikke kan garantere et ordentligt politiarbejde, ligesom vi selvfølgelig stadig kan samarbejde med andre om at optrevle international kriminalitet.

Jeg så bestemt også helst at vi er med i Europol, men det skal ikke ske på bekostning af at et folketingsflertal kan afskaffe de andre forbehold.
Det er decideret usmageligt at tage en ting som de fleste nok kan være enige i, og så i samme afstemning inddrage noget hvor et flertal af befolkningen formentlig er uenige i.

Afstemningen hander med andre ord ikke om Europol.
Det kunne den have gjort, hvis Løkke, Mette og de andre ikke havde været så udspekulerede. Det kunne formentlig være blevet til et rungende JA, hvis de bare havde holdt afstemningen til at handle om Europol og ikke andet.

Nej, det er rigtigt. De afviser ikke, at Danmark kan komme med i Europol. Det gør jeg heller ikke. Og det tror jeg faktisk ikke, der er nogen overhovedet der har udtalt - på noget tidspunkt. For der er ingen der ved det. Og det er jo netop det, som er problemet. Usikkerheden. I bund og grund er det et spørgsmål, om vi har lyst til at gamble med det danske medlemsskab af Europol - og det har jeg personligt ikke.

Hvilke af de 22 retsakter mener du er uhensigtsmæssige - og hvorfor?

12-11-2015 00:10 #31| 2

Foreløbig har eksperterne taget fejl 1/1 gange = 100% fejl ..


Men du behøver ikke tage det seriøst. I Danmark må man godt have forskellige meninger og give udtryk for dem offentligt, så det er fint og sundt for demokratiet, at vi er uenige.


Jeg håber på et nej d. 3/12 og jeg har endnu ikke læst eller hørt argumenter for Ja, der har kunnet få mig til at tvivle den mindste smule.

Redigeret af tuznelda d. 12-11-2015 00:11
12-11-2015 00:12 #32| 2
Nilsson skrev:
Hvilke af de 22 retsakter mener du er uhensigtsmæssige - og hvorfor?Umiddelbart har jeg ikke et problem med nogle af de 22 retsakter vi ophæver forbeholdet for. (Har dog ikke sat mig dybt ind i hvert enkelte men blot læst dem)
Jeg har et problem med de 10 forbehold som ja-pariterne fremover bliver herre over og kan ophæve som det lyster dem, såfremt det bliver et ja den 3. december.
Der er flere af de forbehold jeg absolut ikke ønsker at Angela Merkels EU skal styre.

12-11-2015 00:18 #33| 8
tuznelda skrev:Foreløbig har eksperterne taget fejl 1/1 gange = 100% fejl ..

Men du behøver ikke tage det seriøst. I Danmark må man godt have forskellige meninger og give udtryk for dem offentligt, så det er fint og sundt for demokratiet, at vi er uenige.

Jeg håber på et nej d. 3/12 og jeg har endnu ikke læst eller hørt argumenter for Ja, der har kunnet få mig til at tvivle den mindste smule.

Ja, giv du den bare gas med ytringer. Også selvom de ikke giver mening i debatten. Det virker alligevel til, at du er markant skarpere end 'tosserne inde på Christiansborg'. Bare lige for en god ordens skyld, kan jeg informere dig om, at vi i Danmark har haft 7 folkeafstemninger med EU som omdrejningspunkt. Nu skal jeg nok spare dig for mere fakta - det har jo alligevel ingen indvirkning.

12-11-2015 00:20 #34| 1
Aurvandil skrev:
Umiddelbart har jeg ikke et problem med nogle af de 22 retsakter vi ophæver forbeholdet for. (Har dog ikke sat mig dybt ind i hvert enkelte men blot læst dem)
Jeg har et problem med de 10 forbehold som ja-pariterne fremover bliver herre over og kan ophæve som det lyster dem, såfremt det bliver et ja den 3. december.
Der er flere af de forbehold jeg absolut ikke ønsker at Angela Merkels EU skal styre.


Jeg har nok bare grundlæggende mere tillid til vores folkevalgte politikere end den gennemsnitlige bruger i denne tråd. Og heldigvis for det, når man tænker på det utal af love, der hvert år bliver vedtaget i Folketingssalen :-)

12-11-2015 00:21 #35| 1

Jeg forstår slet ikke den frygt som der er for EU. Er det fordi folk kun husker ØMU aftalen? Eu er et must specielt for erhvervsdrivende.


Europol er selvfølgelig et argument for et ja. Men tror også mange erhversvirksomheder ville være glade for et ja. Problemet et jo at der er så mange forskellige lovgivninger i EU, hvorfor ikke lave et samlet regelsæt som vil gøre det meget lettere for virksomheder som arbejder i mange lande?


En anden ting er at ja-partierne jo har været ude og love at de 10 forbehold vil der ikke blive rørt ved. Kald mig naiv, men jeg tror simpelthen ikke på at de snyder hele nationen. De ville være yderste tilfredse med at forbeholdet bare er fjernet.

At de prøver at overbevise folk om at stemme ja med usmagelige reklamer er selvfølgelig et skidt move. Men det er vel ikke reklamen som skal afgøre det? Det er vel hvad der er bedst for DK? Der ttor jeg at et ja er bedst.

12-11-2015 00:26 #36| 0
Nilsson skrev: Jeg har nok bare grundlæggende mere tillid til vores folkevalgte politikere end den gennemsnitlige bruger i denne tråd. Og heldigvis for det, når man tænker på det utal af love, der hvert år bliver vedtaget i Folketingssalen :-)


Jeg har skam også tillid til folkevalgte politikere. Det er dog dem der sidder i folketinget og anbefaler et Nej.
De folk du har tillid til viser tydeligvis ikke dig , mig og resten af befolkningen den samme tillid, når de forsøger at snige mere magt ind til dem selv via en ellers reel afstemning.

12-11-2015 00:34 #37| 4
Aurvandil skrev:
Jeg har skam også tillid til folkevalgte politikere. Det er dog dem der sidder i folketinget og anbefaler et Nej.
De folk du har tillid til viser tydeligvis ikke dig , mig og resten af befolkningen den samme tillid, når de forsøger at snige mere magt ind til dem selv via en ellers reel afstemning.

EL, LA og DF - det er dem du har tillid til? En lidt sjov kombination af partier, hvis eneste fællestræk vel er uansvarlighed.


12-11-2015 00:39 #38| 1
k0ngen1 skrev:Jeg forstår slet ikke den frygt som der er for EU. Er det fordi folk kun husker ØMU aftalen? Eu er et must specielt for erhvervsdrivende.

Europol er selvfølgelig et argument for et ja. Men tror også mange erhversvirksomheder ville være glade for et ja. Problemet et jo at der er så mange forskellige lovgivninger i EU, hvorfor ikke lave et samlet regelsæt som vil gøre det meget lettere for virksomheder som arbejder i mange lande?

En anden ting er at ja-partierne jo har været ude og love at de 10 forbehold vil der ikke blive rørt ved. Kald mig naiv, men jeg tror simpelthen ikke på at de snyder hele nationen. De ville være yderste tilfredse med at forbeholdet bare er fjernet.
At de prøver at overbevise folk om at stemme ja med usmagelige reklamer er selvfølgelig et skidt move. Men det er vel ikke reklamen som skal afgøre det? Det er vel hvad der er bedst for DK? Der ttor jeg at et ja er bedst.

Svært at sige hvad der sker om 10 år - Lad os sige EU kræver fuldbyrdet medlemsskab på et tidspunkt - også i euroen og asylpolitk - her vil vi give folketinget fri mulighed til at bestemme udenom danskerne. På samme måde som de har i Tyskland, der kunne de indføre Euroen selvom et flertal af tyskere ikke ønskede det.


Jeg kan godt leve med ekstra afstemninger engang i mellem for at undgå at lade den slags beslutninger være op til folketinget.

12-11-2015 00:39 #39| 0
Aurvandil skrev:
Jeg har skam også tillid til folkevalgte politikere. Det er dog dem der sidder i folketinget og anbefaler et Nej.
De folk du har tillid til viser tydeligvis ikke dig , mig og resten af befolkningen den samme tillid, når de forsøger at snige mere magt ind til dem selv via en ellers reel afstemning.

Der kan vel næppe være tale om mere magt, når den magt ikke blive brugt. Eller også kan den jo være nok så stor, men stadigvæk ligegyldigt. Ja-partierne har lovede at de ikke ville vedtage flere regler end de 22.

Politikker er altså ikke de væreste mennesker på planeten, hvorfor skulle de ikke kunne overholde sådan et simpelt løfte?

12-11-2015 00:40 #40| 1
Nilsson skrev: EL, LA og DF - det er dem du har tillid til? En lidt sjov kombination af partier, hvis eneste fællestræk vel er uansvarlighed.

Det bliver så en politisk partidiskussion og det ser jeg ingen grund til at begynde på, men ja den mand jeg har valgt at stemme på til folketingsvalget befinder sig i et af de partier.

Men ingen grund til at du fremstiller dit ja som "tillid til de folkevalgte", når sandheden viste sig at være, at du kun har tillid til dem du er enige med.

12-11-2015 00:44 #41| 1
k0ngen1 skrev:
Der kan vel næppe være tale om mere magt, når den magt ikke blive brugt. Eller også kan den jo være nok så stor, men stadigvæk ligegyldigt. Ja-partierne har lovede at de ikke ville vedtage flere regler end de 22.
Politikker er altså ikke de væreste mennesker på planeten, hvorfor skulle de ikke kunne overholde sådan et simpelt løfte?

Hvis de virkelig ikke har tænkt sig at ophæve de 10 forbud, hvorfor vil de så overhovedet give sig selv muligheden for at kunne gøre det?
Forudsætter vi at deres løfter er gode nok, så er det jo vanvittig dumt af dem at risikere vores deltagelse i Europol ved overhovedet at inddrage det andet i afstemningen. Så enten lyver de eller også er de politisk dybt uansvarlige.

Redigeret af Aurvandil d. 12-11-2015 00:45
12-11-2015 00:50 #42| 0
Aurvandil skrev: Det bliver så en politisk partidiskussion og det ser jeg ingen grund til at begynde på, men ja den mand jeg har valgt at stemme på til folketingsvalget befinder sig i et af de partier.

Men ingen grund til at du fremstiller dit ja som "tillid til de folkevalgte", når sandheden viste sig at være, at du kun har tillid til dem du er enige med.


Jeg har ikke givet udtryk for, at jeg har mere tillid til ja-sidens politikere generelt end nej-sidens. Jeg synes bare, det var en lidt komisk kombination af partier, du har tillid til :-)

Aurvandil skrev:
Hvis de virkelig ikke har tænkt sig at ophæve de 10 forbud, hvorfor vil de så overhovedet give sig selv muligheden for at kunne gøre det?
Forudsætter vi at deres løfter er gode nok, så er det jo vanvittig dumt af dem at risikere vores deltagelse i Europol ved overhovedet at inddrage det andet i afstemningen. Så enten lyver de eller også er de politisk dybt uansvarlige.

De har jo ikke noget valg. De danske politikere kan ikke selv sammensætte rammen for tilvalgene, der skal stemmes om. Læs den her artikel: http://www.politiko.dk/nyheder/topjurist-nej-sidens-eu-alternativ-er-aabenlyst-ulovligt

12-11-2015 01:00 #43| 1
Nilsson skrev: Jeg har ikke givet udtryk for, at jeg har mere tillid til ja-sidens politikere generelt end nej-sidens. Jeg synes bare, det var en lidt komisk kombination af partier, du har tillid til :-)

De har jo ikke noget valg. De danske politikere kan ikke selv sammensætte rammen for tilvalgene, der skal stemmes om. Læs den her artikel: http://www.politiko.dk/nyheder/topjurist-nej-sidens-eu-alternativ-er-aabenlyst-ulovligt

endnu engang så kræver en tilvalgsordning ikke at vi laver vores demokrati om til et diktatur (når det kommer til eu-lovgivning) - vi kan stemme ja til tilvalg uden at give folketinget ret til frit at vælge for al fremtid.


Hvis afstemningen havde gået på de 22 tilvalg - så ville jeg stemme ja, problemet er at de har indført at fremover skal vi ikke være medbestemmende.


De havde udentvivl fået et massivt ja hvis det bare var disse 22 love, men ikke givet sig selv carte blanche til at ophæve paragraf 20 i grundloven der siger at al suverænitetsafgivelse skal til folkeafstemning - det skal det ikke efterfølgende denne afstemning hvis de får et ja.


Hvordan kan du ikke se problematikken i det?


Tilvalgsordningen kan laves på flere måder


1: vi stemmer ja d 3 december og for al fremtid bestemmer folketinget - dvs de kan smide os med i euroen når de har lyst eller hvis eu kræver det.

2: vi kan stemme om de 22 tilvalg og beholde vores ret til at være medbestemmende.


hvis mulighed 1 ikke går igennem, så skal vi hurtigt nok få mulighed for at stemme på mulighed 2

12-11-2015 02:11 #44| 0
k0ngen1 skrev:
Der kan vel næppe være tale om mere magt, når den magt ikke blive brugt. Eller også kan den jo være nok så stor, men stadigvæk ligegyldigt. Ja-partierne har lovede at de ikke ville vedtage flere regler end de 22.
Politikker er altså ikke de væreste mennesker på planeten, hvorfor skulle de ikke kunne overholde sådan et simpelt løfte?

Men hvorfor så have dem med? Det er jo der humlen ligger. De prøver at binde det hele op på at vi skal fortsætte i Europol, selvom de prøver at få sneget en masse ind ad bagvejen. Det kan godt være du har tillid til dem, men hvorfor vælger de så ikke bare at nøjes med Europol. Hvorfor skal det blandes sammen?


Btw. Er der nogen meningsmålinger eller noget på dette endnu? Eller odds med hvor stor sandsynlighed vi får ja/nej?

12-11-2015 02:14 #45| 1

Selvom jeg som udgangspunkt er fint tilfreds med EU, så er det som nok bekymrer mig mest, at hvis vi stemmer ja har det en irriversibel effekt. Vi kan ikke stemme igen, om 4 år. Hvis det bliver et ja i december, bliver det er ja for altid. Hvis det bliver et nej, er det blot et nej indtil næste afstemning, hvor man kan vurdere situationen igen. Jeg kan godt lide muligheder.

12-11-2015 07:58 #46| 0

Stemmer ikke.

Det er endnu mere -EV at stemme her, når ingen aner hvad man reelt set stemmer om.

12-11-2015 08:30 #47| 0
Nilsson skrev:

Ja, giv du den bare gas med ytringer. Også selvom de ikke giver mening i debatten. Det virker alligevel til, at du er markant skarpere end 'tosserne inde på Christiansborg'. Bare lige for en god ordens skyld, kan jeg informere dig om, at vi i Danmark har haft 7 folkeafstemninger med EU som omdrejningspunkt. Nu skal jeg nok spare dig for mere fakta - det har jo alligevel ingen indvirkning.
Hvis man endelig skal tale Tuzneldas sag (dermed ikke sagt jeg nødvendigvis er enig i argumentationen); hvor mange afstemninger har så været vedrørende afskaffelse af et EU forbehold?
12-11-2015 08:44 #48| 0

Så længe EU som sådan lider af et demokratisk problem i forhold til kommissionen (som har ekstremt meget magt) bl.a. og er så fedtet ind i lobbyist sager så stemmer jeg også nej. Det piner mig at gøre da jeg netop ikke ser en anden vej end at EU-landene bliver mere ens i især skatte og arbejdsretspolitik, så vi ikke ser virksomheder flytte sig fra land til land mens politikerne febrilsk ødelægger alt det man har kæmpet for i generationer i kampen om at få dem tilbage.


Personligt er jeg træt af det ræs mod bunden man har set i lang tid nu, men det er i min verden uundgåeligt hvis man ser på de kræfter der er på spil. Derfor få nu bare lavet den homogenisering, så vi kan begynde at kæmpe sammen eksternt fremfor imod hinanden internt (og ja, jeg ved godt at intern konkurrence har nogen positive effekter iflg. Lars Tvede for den generelle befolkning, men dem har jeg stadigvæk tilgode at se).

Redigeret af Guldmageren d. 12-11-2015 08:51
12-11-2015 08:47 #49| 1

bliver stort nej herfra


Alle de ledte eksperter/politiske kommentatorer vi har haft er næsten alle tidligere politikkere som har fået fucket op i sin tid, og baseret på de sidste 6-7 EU afstemninger virker det ikke til de eksperter ved en skid eller har insideviden, måske en enkelt i ny og næ...


Så dem giver jeg sq ikke meget for


Især ikke den bamse på TV2 af en tidligere politikker som kørte for stærkt og blev nuppet, så blev han politisk ekspert og kommentator:D

Redigeret af gizzar d. 12-11-2015 08:49
12-11-2015 12:50 #50| 0
Duracell skrev:
Men hvorfor så have dem med? Det er jo der humlen ligger. De prøver at binde det hele op på at vi skal fortsætte i Europol, selvom de prøver at få sneget en masse ind ad bagvejen. Det kan godt være du har tillid til dem, men hvorfor vælger de så ikke bare at nøjes med Europol. Hvorfor skal det blandes sammen?

Btw. Er der nogen meningsmålinger eller noget på dette endnu? Eller odds med hvor stor sandsynlighed vi får ja/nej?

De fine artikler som Nillson fandt ovenover forklar meget godt hvorfor vi ikke bare kan nøjes med Europol. At fjerneforbeholdet er en forudsætning for at vi kan deltage i Europol.Live skrev: Svært at sige hvad der sker om 10 år - Lad os sige EU kræver fuldbyrdet medlemsskab på et tidspunkt - også i euroen og asylpolitk - her vil vi give folketinget fri mulighed til at bestemme udenom danskerne. På samme måde som de har i Tyskland, der kunne de indføre Euroen selvom et flertal af tyskere ikke ønskede det.

Jeg kan godt leve med ekstra afstemninger engang i mellem for at undgå at lade den slags beslutninger være op til folketinget.

Sådan som jeg har forstået det så handler tilvalgsordningen om RIA-området. Euroen hører ikke under retlige og indre anliggender, så der vil der stadigvæk skulle en folkeafstemning til. Jeg mener også at medlemslandene inditudelt stemmer om forslagene. F.eks. på skatteområdet har DK vetoret, så hvis danmark stemmer nej så bliver det ikke vedtaget. Ved dog ikke om det gør sig gældende på RIA-området.


EDIT:


DK har jo 4 retsforbehold. Vi stemmer om vi skal fjerne det ene nu. De 3 andre skal altså opfylde §20 i grundloven før de kan blive vedtaget (enten folkeafstemning eller 5/6 af folketinget stemmer for). Det samme gælder hvis vi skal have euroen, så skal § 20 i grundloven være opfyldt.


Fremtidige retsakter som dog omhandler RIA-området behøves der ikke en folkafstemning om. Punkter omhandlende asylpolitikken kan kun vedtages hvis alle de 5 aftalepartier er enige. Partierne siger følgende om at vedtage fremtidige asyl retsakter:


”Aftalepartierne er enige om, at der ikke i den kommende valgperiode kan ske tilvalg af eksisterende forbeholdsbelagte retsakter, som aftalepartierne ikke forud for folkeafstemningen har tilkendegivet at ville søge tilvalgt. Såfremt aftalepartierne senere måtte ønske at tilvælge sådanne retsakter, kan det kun ske ved enighed blandt aftalepartierne eller ved, at det annonceres forud for et folketingsvalg"


Selvfølgelig skal man vurdere konsekvenserne ved at fjerne retsforbeholdet. Men indtil videre så lyder konsekvenserne som hvis og hvis. Hvis politikkerne nu gør dit og dat. Og jeg ser det som meget usandsynligt.

Redigeret af k0ngen1 d. 12-11-2015 13:37
12-11-2015 13:26 #51| 6

Nu har mit studie meget med EU og dens virke at gøre og jeg forstår ganske enkelt ikke denne frygt for det der EU som kun vil os ondt? Nej det vil de ikke, EU bygger på et FÆLLES samarbejde landene imellem. Siden EU domstolen kom til har virksomhederne fået et værktøj til at "bekæmpe" den fri bevægelighed. Da Danmark i 1992 stemte nej til Maastricht traktaten var det endnu engang på baggrund af denne frygt for "suverænitetsafvigelse".


Danmark har siden da brugt mere tid på at følge trit med nye traktater istedet for selv at give en hånd med, vi vil få en større del at sige hvis vi rent faktisk vælger tilvalgsordningen.


Når det kommer til afstemningen er det jo ikke fordi de 5 partier pludselig drejer om og tilvælger de 10 andre retsakter som vi KUNNE have gået til afstemning om.


Jeg bryder mig ikke om skræmmekampagnerne som Socialdemokraterne og Rad V ungdom har lavet, men det ændrer ikke ved det faktum at vi kommer til at stå udenfor Europol hvilken vil være en hæmsko for dansk politi.


Jeg håber de personer som feks Tuznelda i denne tråd, rent faktisk vil sætte sig ind i tingene istedet for at råbe jagt i gæver hver eneste gang det omhandler EU, det er ganske belastende at høre på.


Stem JA den 3 december.

12-11-2015 14:33 #52| 3
iskov skrev:Nu har mit studie meget med EU og dens virke at gøre og jeg forstår ganske enkelt ikke denne frygt for det der EU som kun vil os ondt? Nej det vil de ikke, EU bygger på et FÆLLES samarbejde landene imellem. Siden EU domstolen kom til har virksomhederne fået et værktøj til at "bekæmpe" den fri bevægelighed. Da Danmark i 1992 stemte nej til Maastricht traktaten var det endnu engang på baggrund af denne frygt for "suverænitetsafvigelse".

Danmark har siden da brugt mere tid på at følge trit med nye traktater istedet for selv at give en hånd med, vi vil få en større del at sige hvis vi rent faktisk vælger tilvalgsordningen.

Når det kommer til afstemningen er det jo ikke fordi de 5 partier pludselig drejer om og tilvælger de 10 andre retsakter som vi KUNNE have gået til afstemning om.

Jeg bryder mig ikke om skræmmekampagnerne som Socialdemokraterne og Rad V ungdom har lavet, men det ændrer ikke ved det faktum at vi kommer til at stå udenfor Europol hvilken vil være en hæmsko for dansk politi.

Jeg håber de personer som feks Tuznelda i denne tråd, rent faktisk vil sætte sig ind i tingene istedet for at råbe jagt i gæver hver eneste gang det omhandler EU, det er ganske belastende at høre på.

Stem JA den 3 december.Jagt i gæver

Redigeret af langeløg d. 12-11-2015 14:43
12-11-2015 14:34 #53| 1


DK har jo 4 retsforbehold. Vi stemmer om vi skal fjerne det ene nu. De 3 andre skal altså opfylde §20 i grundloven før de kan blive vedtaget (enten folkeafstemning eller 5/6 af folketinget stemmer for). Det samme gælder hvis vi skal have euroen, så skal § 20 i grundloven være opfyldt.

Fremtidige retsakter som dog omhandler RIA-området behøves der ikke en folkafstemning om. Punkter omhandlende asylpolitikken kan kun vedtages hvis alle de 5 aftalepartier er enige. Partierne siger følgende om at vedtage fremtidige asyl retsakter:

”Aftalepartierne er enige om, at der ikke i den kommende valgperiode kan ske tilvalg af eksisterende forbeholdsbelagte retsakter, som aftalepartierne ikke forud for folkeafstemningen har tilkendegivet at ville søge tilvalgt. Såfremt aftalepartierne senere måtte ønske at tilvælge sådanne retsakter, kan det kun ske ved enighed blandt aftalepartierne eller ved, at det annonceres forud for et folketingsvalg"

Selvfølgelig skal man vurdere konsekvenserne ved at fjerne retsforbeholdet. Men indtil videre så lyder konsekvenserne som hvis og hvis. Hvis politikkerne nu gør dit og dat. Og jeg ser det som meget usandsynligt.

Det er ikke en lov - det er bare den nuværende hensigt - tror du selv at den nuværende regering ville overholde et løfte givet af Poul Nyrup?


Indgåelsen af nye love indenfor eu vil ikke kræve andet end et simpelt flertal i folketinget - så meget stoler jeg heller ikke på dem på dem, synes der er sager nok hvor politikerne ikke skulle have gjort som de ville/har vist deres inkompetence; afgivelsen af nordsøen til norge, sælge ud af dong og tdc osv, dertil massivt rod i den offentlige transport, smadret integration, indkøb af toge, militær, gå imod danskernes holdning på flere punkter som folkeskole, ældre osv.


Hvad der i dag er mellemstatsligt kan nemt overgå til overstatsligt og dermed falde ind under hvad vi stemmer om i december - det er der utallige eksempler på. Europol er bare det seneste.


Synes du helt seriøst det er en god ting at vi aldrig skal stemme om fremtidige eu-love, men 100% lade det være op til politikerne? Tyskland agerer konstant imod hvad deres befolkning vil - der er massiv modstand til at politikerne vælger for dem indenfor EU - hvorfor kopiere noget der ikke virker?


Jeg synes også tilvalgsordningen er fin - men ikke når magten fjernes fra befolkningen. Jeg vil hellere skulle stemme en gang ekstra om de love som folketinget synes vi skal indføre, end jeg vil lade dem få frie tøjler - offentlighedsloven der skjuler hvad de rent faktisk gør og bestemmer er vel et andet godt eksempel på at de måske skal lære at forstå de er til for os, ikke omvendt.


Ser man på England og Irland så godkender de alt havd der bliver sendt deres vej udenom befolkningen - de går aktivt ind for at være med i så meget de overhovedet kan. selvom der er stor folkelig modstand, især i Irland.


en tilvalgsordning hvor Politkerne kan smide de vigtigste love op til folkeafstemning engang i mellem vil for mig være LANGT at foretrække over at give dem frie tøjler.

Redigeret af Live d. 12-11-2015 14:48
12-11-2015 14:48 #54| 0
Live skrev:
Det er ikke en lov - det er bare den nuværende hensigt - tror du selv at den nuværende regering vile overholde et løfte givet af Poul Nyrup?

Indgåelsen af nye love indenfor eu vil ikke kræve andet end et simpelt flertal i folketinget - så meget stoler jeg heller ikke på dem på dem, synes der er sager nok hvor politikerne ikke skulle have gjort som de ville/har vist deres inkompetence; afgivelsen af nordsøen til norge, sælge ud af dong og tdc osv, dertil massivt rod i den offentlige transport, smadret integration, indkøb af toge, militær, gå imod danskernes holdning på flere punkter som folkeskole, ældre osv.

Hvad der i dag er mellemstatsligt kan nemt overgå til overstatsligt og dermed falde ind under hvad vi stemmer om i december - det er der utallige eksempler på. Europol er bare det seneste.


Synes du helt seriøst det er en god ting at vi aldrig skal stemme om fremtidige eu-love, men 100% lade det være op til politikerne? Tyskland agerer konstant imod hvad deres befolkning vil - der er massiv modstand til at politikerne vælger for dem indenfor EU - hvorfor kopiere noget der ikke virker?

Jeg synes også tilvalgsordningen er fin - men ikke når magten fjernes fra befolkningen. Jeg vil hellere skulle stemme en gang ekstra om de love som folketinget synes vi skal indføre, end jeg vil lade dem få frie tøjler - offentlighedsloven der skjuler hvad de rent faktisk gør og bestemmer er vel et andet godt eksempel på at de måske skal lære at forstå de er til for os, ikke omvendt.

Ser man på England og Irland så godkender de alt havd der bliver sendt deres vej udenom befolkningen - de går aktivt ind for at være med i så meget de overhovedet kan. selvom der er stor folkelig modstand, især i Irland.

en tilvalgsordning hvor Politkerne kan smidde de vigtigste love op til folkeafstemning engang i mellem vil for mig være LANGT at foretrække over at give dem frie tøjler.

Alle love vil politikkerne ikke kun bestemme. Vi har 4-forbehold. Vi stemmer om det ene nu. De 3 andre vil politikkerne ikke kun stemme om. Udover alle de andre traktater vi selvfølgelig er med i.


Det vigtigste er jo om forbeholdet skal fjernes, og det stemmes der jo også om. Vi skal selvfølgelig ikke stemme om alle love som bliver fremsat af EU under RIA, når vi har fjernet forbeholdet. Det er jo ligesom alle de traktater vi har vedtaget, de laver jo ikke folkeafstemning hver gang der kommer en ny lov som omhandler tidligere traktater som vi er med i.

12-11-2015 15:00 #55| 4

Nej !!

12-11-2015 15:08 #56| 0

Jeg kan anbefale denne side, hvis man gerne vil vide mere om for og imod retsforholdet, og hvad det egentlig vil betyde, hvis vi stemmer ja eller nej.


https://givmigsvar.nu/


Edit: Lavet af Folketingets EU-Oplysning.

Redigeret af CykelNille d. 12-11-2015 15:10
12-11-2015 15:47 #57| 7

Meget simpelt at vælge


Hvis Venstre siger Ja, stemmer man Nej.

Hvis Venstre siger Nej, stemmer man Ja.

12-11-2015 17:12 #58| 1


iskov skrev:Nu har mit studie meget med EU og dens virke at gøre og jeg forstår ganske enkelt ikke denne frygt for det der EU som kun vil os ondt? Nej det vil de ikke, EU bygger på et FÆLLES samarbejde landene imellem. Siden EU domstolen kom til har virksomhederne fået et værktøj til at "bekæmpe" den fri bevægelighed. Da Danmark i 1992 stemte nej til Maastricht traktaten var det endnu engang på baggrund af denne frygt for "suverænitetsafvigelse".

Danmark har siden da brugt mere tid på at følge trit med nye traktater istedet for selv at give en hånd med, vi vil få en større del at sige hvis vi rent faktisk vælger tilvalgsordningen.

Når det kommer til afstemningen er det jo ikke fordi de 5 partier pludselig drejer om og tilvælger de 10 andre retsakter som vi KUNNE have gået til afstemning om.

Jeg bryder mig ikke om skræmmekampagnerne som Socialdemokraterne og Rad V ungdom har lavet, men det ændrer ikke ved det faktum at vi kommer til at stå udenfor Europol hvilken vil være en hæmsko for dansk politi.

Jeg håber de personer som feks Tuznelda i denne tråd, rent faktisk vil sætte sig ind i tingene istedet for at råbe jagt i gæver hver eneste gang det omhandler EU, det er ganske belastende at høre på.

Stem JA den 3 december.

Jeg har faktisk sat mig ret godt ind i sagerne - Jeg er bare ikke enig med dig og de andre Ja-sigere.


Det ER muligt at lave samarbejdsaftaler uden at gå ALL IN og forpligte sig til fælles lovgivning og uden at give Folketinget lov til at afgive suverænitet til EU uden forudgående folkeafstemning.

12-11-2015 17:42 #59| 2

Hvis vi skal have en ordentlig debat om emnet, så bliver folk simpelthen til at sætte sig ind i de grundlæggende præmisser for folkeafstemningen. Det nytter ikke noget, at folk tror vi kan konstruere vores egen ramme af retsakter, som vi så kan vælge til ud fra. Det er IKKE muligt.

Vi kan ikke bare kaste de 10 ikke-valgte retsakter væk. Vi bliver nødt til at medtage alle 32, hvis vi skal kunne være med i Europol. Den præmis bliver I simpelthen nødt til både at forstå og godtage. Det handler ikke om, at politikerne vil føre befolkningen bag lyset.


Bekymrende hvis uvidenhed om formatet skal koste Danmarks medlemskab af Europol.

12-11-2015 18:09 #60| 1


Wastedwanker siger KILL THAT PUSSY

12-11-2015 18:11 #61| 1

@Nilsson

Nu startede jeg tråden så føler at jeg godt kan kommentere på det du siger. Denne tråd er ligeså meget for NETOP at finde ud af hvad vi stemmer om, og hvorfor. Hvordan du ønsker en udelukkende elitær arrogant diskussion må du hjertens gerne oprette din egen tråd :)


Sådan som du kaster om dig med gloser, så kunne du eventuelt rette dem mod nogen af de folkevalgte. For de siger præcis det samme; at vi sagtens kunne stemme om nogen og ikke andre - og at vi sagtens kan komme med i europol uden at give vores regering carte blanche for evig tid.

12-11-2015 18:14 #62| 1

Er godt nok træt af fokuset på Europol. Selvfølgelig skal vi være med i det, men ikke for enhver pris! Lad os nu høre om alle de andre akter som der også siges ja til fremfor kun den ene som vi alle vel kan blive enige om.

Redigeret af Guldmageren d. 12-11-2015 18:22
12-11-2015 18:24 #63| 1
Guldmageren skrev:Er godt nok træt af fokuset på Europol. Selvfølgelig skal vi være med i det, men ikke for enhver pris! Lad os nu høre om alle de andre akter som der også siges ja til fremfor kun den ene som vi alle vel kan blive enige om.

Her kan du læse om de andre rets-akter: http://retsforbehold.eu.dk/da/retligeogindreanliggender


Det handler langtfra kun om Europol. Der er specielt også nogle punkter hvor erhvervslivet vil få meget glæde af et ja.

12-11-2015 18:28 #64| 2
k0ngen1 skrev:

Her kan du læse om de andre rets-akter: http://retsforbehold.eu.dk/da/retligeogindreanliggender

Det handler langtfra kun om Europol. Der er specielt også nogle punkter hvor erhvervslivet vil få meget glæde af et ja.
Alle vil stemme ja til de 22 nye regler. Kun fjolser stemmer ja til at for al fremtid spørges vi ikke. Du stemmer ja til at i fremtiden skal du ikke spørges

12-11-2015 18:32 #65| 1
Live skrev:

Alle vil stemme ja til de 22 nye regler. Kun fjolser stemmer ja til at for al fremtid spørges vi ikke. Du stemmer ja til at i fremtiden skal du ikke spørges

Hold nu op. Der er mange EU regler vi danskere ikke bliver spurgt om. Det er ikke noget nyt, så stop med at få det til at fremstå som noget enestående.

Det er et forbehold ud af tre. De tre andre kan politikkerne ikke få gennemført. Det er jo ikke en blok som kan få det gennemtrumfet. Ja-partierne er jo en del af begge blokker.EDIT:


Det er altså ikke ohhhhh nej, nu bliver vi danskere ikke spurgt? Hvad kommer der så til at ske? Det sker i øjeblikket bare omhandlende andre EU anliggender.

Redigeret af k0ngen1 d. 12-11-2015 18:34
12-11-2015 18:35 #66| 0
k0ngen1 skrev:

Hold nu op. Der er mange EU regler vi danskere ikke bliver spurgt om. Det er ikke noget nyt, så stop med at få det til at fremstå som noget enestående.

Det er et forbehold ud af tre. De tre andre kan politikkerne ikke få gennemført. Det er jo ikke en blok som kan få det gennemtrumfet. Ja-partierne er jo en del af begge blokker.
Sæt dig ind i det.
12-11-2015 18:37 #67| 0
Live skrev:

Sæt dig ind i det.

Vi har jo den diskussion så vi begge kan blive klogere. Så kom nu lige lidt.

12-11-2015 18:53 #68| 7
Nilsson skrev:Hvis vi skal have en ordentlig debat om emnet, så bliver folk simpelthen til at sætte sig ind i de grundlæggende præmisser for folkeafstemningen. Det nytter ikke noget, at folk tror vi kan konstruere vores egen ramme af retsakter, som vi så kan vælge til ud fra. Det er IKKE muligt.

Vi kan ikke bare kaste de 10 ikke-valgte retsakter væk. Vi bliver nødt til at medtage alle 32, hvis vi skal kunne være med i Europol. Den præmis bliver I simpelthen nødt til både at forstå og godtage. Det handler ikke om, at politikerne vil føre befolkningen bag lyset.

Bekymrende hvis uvidenhed om formatet skal koste Danmarks medlemskab af Europol.

Jeg synes vi har set indtil flere eksempler på de seneste år, at det der med "ikke at ville føre befolkningen bag lyset "... det hører til sjældenhederne hos politikere i dag.

At skrabe mest muligt til sig selv og sine - gengælde vennetjenester med politiske beslutninger og i øvrigt forringe vilkår for de svageste i samfundet.. det virker mere som den ægte agenda for politikere i dag ... så hvis præmissen er, at det er en enten eller beslutning -- så er jeg mest tryg ved at sige Nej, for tilliden til, at politikerne først og fremmest vil det bedste for folket - den tillid er for længst dræbt af politikerne selv!

12-11-2015 19:06 #69| 0

I bund og grund er det vel meget nemt, vi har har valgt at være med i EU, I min optik er man enten med eller ikke med.


Til gengæld mener jeg også at man skal bakke Cameron op har har nogle gode tanker omkring EU, og hvis England forlader EU skal vi også gå og håber at både Finland og Sverige gør det samme, også kan vi udbygge vores nordiske samarbejde ved at tage england med.

Så vi får et Nordic-EU.


Redigeret af Farre d. 12-11-2015 19:06
12-11-2015 19:14 #70| 3
k0ngen1 skrev: Vi har jo den diskussion så vi begge kan blive klogere. Så kom nu lige lidt.

Du afviser jo simpel fakta ffs.


Er du glad for du har mulighed for at stemme om de her 22 nye eu tiltag? Du vil stemme ja til at du ikke skal have den mulighed igen. det er meget simpelt - fremover får du ikke mulighed for det hvis det bliver et ja.


Hvis du er den mindste smule i tvivl så se på England og Irland - sådan foregår det der nu!


Du stoler på at vores folketing også om 10 år overholder hvad lars lykke har lovet - Fair nok, dog imo naivt, ville lars lykke i dag overholde hvad Nyrup lovede?


I dag er schengen arbejdet mellemstastligt - dvs vi selv kan bestemme . hvis vi stemmer ja så stiger det til overstatsligt og dermed har vi intet at sige - sådan vil det ske for rigtig mange ting.Se på Tyskland, de kører en eu politik med stor folkelig modstand netop fordi alt der foregår på det overstatslige niveau ikke skal til folkeafstemning


Du tror det kun er et forbehold vi principielt ændrer - det er hele lortet.


I fremtiden når du stemmer rødt giver du rent faktisk den blok med flertal mulighed for at køre EU lovgivningen på dine vejne, selvom du er imod. - du giver flertallet i folketinget mulighed for at afgive suverænitet.


Foretrækker du at aldrig skulle spørges igen om nye EU tiltag?


Både England, Irland og især Tyskland burde imo være skræmmebilledet for hvordan vi netop ikke vil have det skal foregå

12-11-2015 19:16 #71| 0
Farre skrev:I bund og grund er det vel meget nemt, vi har har valgt at være med i EU, I min optik er man enten med eller ikke med.

Til gengæld mener jeg også at man skal bakke Cameron op har har nogle gode tanker omkring EU, og hvis England forlader EU skal vi også gå og håber at både Finland og Sverige gør det samme, også kan vi udbygge vores nordiske samarbejde ved at tage england med.
Så vi får et Nordic-EU.


+11111111111111111

12-11-2015 19:43 #72| 1

Det er jo fuldstændig ligegyldigt hvad I stemmer, så bliv I blot hjemme og spar jer ulejligheden og tiden.

12-11-2015 20:58 #73| 6

Det er jo helt grotesk at socialdemokraterne og venstre prøver at føre deres egne vælgere bag lyset på denne måde.

Håber sgu folk lurer det. Lurer at deres egne partier prøver at feje ting under guldtæppet.


Jeg respekterer at folk stemmer på hvilket som helst parti men jeg kan ikke respektere at partierne prøver at få gennemtrumfet en ting ved at gemme noget i T&Cs. Det er sgu rystende og jeg håber de ser er rungende Nej til december!


Vi kan som borgere ikke acceptere at vores politikere prøver at "snyde" os på denne måde, at de som sådan lyver over for befolkningen og prøver at skjule sandheden.
Uafhængigt af hvilket parti man stemmer på bør man ikke lade ens parti lyve over for borgerne på denne måde. Sig NEJ og lad dem vide at vi ikke finder os i denne praksis fra deres side.


Jeg synes det er rystende opførsel der jo med garanti "snyder" tusindvis af vælgere.


Sig tingene som de er og så er det fair ellers få det NEJ i fortjener!


Dont hide things in the T&Cs bitches! 😏☺️😃


12-11-2015 23:25 #74| 1

Hele den her tråd illustrerer på foruroligende vis ulemperne ved demokratiet - og i særdeleshed folkeafstemninger.

Sådan går det når folket har set for meget netflix og læst for lidt om lovforslaget. Så bliver selv relativt ukomplicerede ting åbenbart for komplekse til at forstå.

Jeg prøver lige igen: vi kan IKKE både have et retforbehold og en tilvalgsordning. Det er enten det ene eller det andet.

Jer der mener, at vi vælgere bliver snydt og ført bag lyset prøv lige at forklare det med jeres egne ord.

12-11-2015 23:30 #75| 4

Sjældent har et citat passet bedre:

"The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter." - Winston Churchill

12-11-2015 23:56 #76| 4

Nilsson


Det ville være fedt, hvis du kunne undlade at antyde, at vi er idioter bare fordi vi mener noget andet end dig.


At vi er uenige med dig betyder ikke, at vi ikke har forstået hvad det handler om.

Måske lægger vi vægt på andre værdiere end dig, måske har vi gennemskuet faldgruberne bedre end dig og måske har vi bare en anden opfattelse af, hvad der er bedst for vores land.

Redigeret af tuznelda d. 13-11-2015 07:49
13-11-2015 00:38 #77| 13
Nilsson skrev:

Sjældent har et citat passet bedre:


"The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter." - Winston Churchill
Du har nogenlunde samme pondus og overtalelsesevne som de elendige politikere, du taler efter munden og laver kaffe til.

Du opnår nok hverken sympati eller ja-stemmer, hvis fremgangsmåden er at være nedladende.

Det handler om almen dannelse, og du lærer det nok ikke ved at være i mesterlære hos folk med moral og troværdighed som brugtvognsforhandlere.
13-11-2015 01:06 #78| 3
Nilsson skrev: Jeg prøver lige igen: vi kan IKKE både have et retforbehold og en tilvalgsordning. Det er enten det ene eller det andet.

Jamen så er det jo verdens nemmeste nej, hvis man kun kan stille det op sort/hvidt. Men hold nu helt kæft, hvor er du dog bare mega arrogant at høre på! Er det sådan jargonen inde på Christiansborg også foregår for så kan jeg godt forstå, at politikerne absolut ingen respekt har for vælgernes ønsker mere?


Husk lige på at politikere også har en uddannende rolle igennem deres indflydelse, men kan godt se de ikke tænker særligt højt om vælgerne i stil med dig med de kampagner der bliver kørt lige nu. Det skel der er imellem Christiansborg og befolkningen er blevet større, hvilket er tydeligt i de kommentarer du fremfører her i tråden!

Redigeret af Guldmageren d. 13-11-2015 01:09
13-11-2015 01:22 #79| 3

Ja-partierne prøver at sælge afstemningen, ved at påstå vi kommer til at stå uden for Europol. Vi vil med 99,999% sikkerhed få en parallel aftale. Her vil danske politikere og embedsmænd ikke have nogen indflydelse på sammenarbejdet, men sikkerheden vil være den samme ifølge flere eksperter.

Jeg afgiver personligt ikke mine grundlovsikrede rettigheder, for at danske embedsmænd og politikere kan få ordet i Europol. Europol er vigtig, men hellere nul indflydelse og deltagelse i Europol end nul indflydelse i fremtiden på dansk retspolitik.


Ved afskaffelse af retsforbeholdet og politikernes mulighed for at udøve EU "tilvalgsordning", kan meget vel være i strid med Grundloven mener f.eks Retspolitisk forening.


Ved at stemme ja, aner vi reelt ikke hvad vi siger ja til. Magten flytter sig fra vores grundlovssikrede rettigheder og ned til Brussels eurokrater.


Sig ja til Grundloven, stem nej den 3 december

13-11-2015 02:05 #80| 2

Er der nogen der har set en meningsmåling omkrig hvordan det står med ja og nej siden13-11-2015 02:14 #81| 4

Desværre demonstrerer den tråd jo til fulde det rigtige i Nilssons holdninger og udtalelser.


Imo skulle vi slet ikke stemme om noget "så" kompliceret, men derimod overlade det til de politikere vi selv har valgt, til netop at varetage vores interesser. Se, dét er demokrati.


Netop Tuznelda er jo et eksempel på en, som overhovedet ikke tager stilling til hvad vi skal stemme om, men lader sin vrede over hun ikke har valgt de rigtige politikere på Christiansborg, gå ud over dem ved den her afstemning. Det er ved Gud ikke en seriøs måde at udleve demokratiet.

13-11-2015 02:15 #82| 0
Ishusen skrev:Er der nogen der har set en meningsmåling omkrig hvordan det står med ja og nej siden


Eneste jeg umiddelbart kan finde er at MX tilbage i august skrev at 52% af danskere sagde ja til at man bør afskaffe retsforbeholdet.

13-11-2015 02:22 #83| 2
GrimGladGris skrev:Desværre demonstrerer den tråd jo til fulde det rigtige i Nilssons holdninger og udtalelser.

Imo skulle vi slet ikke stemme om noget "så" kompliceret, men derimod overlade det til de politikere vi selv har valgt, til netop at varetage vores interesser. Se, dét er demokrati.

Netop Tuznelda er jo et eksempel på en, som overhovedet ikke tager stilling til hvad vi skal stemme om, men lader sin vrede over hun ikke har valgt de rigtige politikere på Christiansborg, gå ud over dem ved den her afstemning. Det er ved Gud ikke en seriøs måde at udleve demokratiet.

Hvorfor tror du at de EU-positive partier klarer sig så dårligt i EU-valgene? Det må vel være fordi folk er tilfredse med deres politik for Danmark, men ikke deres politik i forhold til EU.

Derudover er jeg egentlig uenig i at politikere prøver udelukkende at varetage vores interesser. De varetager deres egne interesser. Hvis de varetager vores interesser så er det vel netop bare at spørge befolkningen HVER gang der er noget med EU de vil have igennem. Men de vil gerne selv bestemme - netop for at de kan sætte deres egne interesser over befolkningens.

13-11-2015 02:32 #84| 0

@Duracell.


Hvad får dig til at tro, at politikerne ikke også er en del af befolkningen og derfor nærer præcis de samme interesser? Alene det argument for der er tale om et os og dem-skisma, er jo nonsens. Vi kan ikke lede et land, med lejrbåls-demokrati, det fungerer ganske enkelt ikke, netop fordi den befolkning du omtaler er så individorienteret og netop IKKE tør tage de "upopulære" beslutninger, på fællesskabets vegne. Demokratiet er jo netop respekten for mindretallene også dem man er uenige med. Det er også derfor at netop Tuzneldas argumentation (som i øvrigt også bruges af mange andre kvinder) ikke holder vand, men blot er et udtryk for "mig mig mig" generationens forkvaklede indstilling til, at vi skal høres i alt, spørges om alt, have indflydelse på alt, deltage i alt osv.. Nej, det skal vi ikke, det er derfor vi har indrettet os med et demokrati, således at vi kan vælge nogen til at varetage vores allesammens bedste, ikke kun dine eller mine behov. Er man utilfreds, må man stemme på nogen andre eller selv stille op. Andet er selvmål og hykleri.


I øvrigt, så ja danskerne er både dumme og småt begavede, når det kommer til den her slags sager, folk sætter sig generelt ALT for lidt ind i, hvad de stemmer om og derfor stemmer de ofte helt skoven af, hvad de faktisk selv mener, derfor mener jeg også de her afstemninger aldrig helt reelt giver det rigtige billede af "befolkningens" ønsker. Og ja, det er sørgeligt at ja-partierne er tvunget til at fører SÅ populistiske kampagner, og kun slå på det som vælgerne rent faktisk forstår, eller vil forstå. Ikke dermed sagt, at nej-partierne ikke bruger præcis samme strategi. Igen, Nilsson har jo helt ret i, at folk går mere op i hvem der vinder i Vild Med Dans end i den her slags ting, så snart underholdningsværdien forringes af faktuel og saglig debat.

Redigeret af GrimGladGris d. 13-11-2015 02:37
13-11-2015 02:44 #85| 0
Duracell skrev: Eneste jeg umiddelbart kan finde er at MX tilbage i august skrev at 52% af danskere sagde ja til at man bør afskaffe retsforbeholdet.

ja kunne heller ikke selv finde nogen, underligt hvis der ikke er lavet nogen

13-11-2015 02:49 #86| 0
Ishusen skrev:Er der nogen der har set en meningsmåling omkrig hvordan det står med ja og nej siden


37% Nej

31 % ja

32% ved ikke


2/3 af vælgerne ved ikke hvad afstemningen handler om.


http://www.altinget.dk/eu/artikel/afstemning-om-retsforbehold-er-sort-snak-for-vaelgerne

13-11-2015 07:57 #87| 2
tuznelda skrev:Jeg stemmer nej til alt EU når det involverer suverænitetsafgivelse... Så jeg stemmer altid nej. Også denne gang.

GrimGladGris skrev:@Duracell.

Hvad får dig til at tro, at politikerne ikke også er en del af befolkningen og derfor nærer præcis de samme interesser? Alene det argument for der er tale om et os og dem-skisma, er jo nonsens. Vi kan ikke lede et land, med lejrbåls-demokrati, det fungerer ganske enkelt ikke, netop fordi den befolkning du omtaler er så individorienteret og netop IKKE tør tage de "upopulære" beslutninger, på fællesskabets vegne. Demokratiet er jo netop respekten for mindretallene også dem man er uenige med. Det er også derfor at netop Tuzneldas argumentation (som i øvrigt også bruges af mange andre kvinder) ikke holder vand, men blot er et udtryk for "mig mig mig" generationens forkvaklede indstilling til, at vi skal høres i alt, spørges om alt, have indflydelse på alt, deltage i alt osv.. Nej, det skal vi ikke, det er derfor vi har indrettet os med et demokrati, således at vi kan vælge nogen til at varetage vores allesammens bedste, ikke kun dine eller mine behov. Er man utilfreds, må man stemme på nogen andre eller selv stille op. Andet er selvmål og hykleri.

I øvrigt, så ja danskerne er både dumme og småt begavede, når det kommer til den her slags sager, folk sætter sig generelt ALT for lidt ind i, hvad de stemmer om og derfor stemmer de ofte helt skoven af, hvad de faktisk selv mener, derfor mener jeg også de her afstemninger aldrig helt reelt giver det rigtige billede af "befolkningens" ønsker. Og ja, det er sørgeligt at ja-partierne er tvunget til at fører SÅ populistiske kampagner, og kun slå på det som vælgerne rent faktisk forstår, eller vil forstå. Ikke dermed sagt, at nej-partierne ikke bruger præcis samme strategi. Igen, Nilsson har jo helt ret i, at folk går mere op i hvem der vinder i Vild Med Dans end i den her slags ting, så snart underholdningsværdien forringes af faktuel og saglig debat.

Jeg synes det er flot, at du kan afgøre om jeg har sat mig ind i tingene eller ej. At jeg stemmer nej til EU er IKKE et udtryk for, at jeg ikke har sat mig ind i tingene - det er bare et udtryk for, at jeg har en anden mening end Ja-sigerne.


Det er faktisk muligt at have læst så meget som muligt og forstået det hele omkring afstemningen og stadig være skeptiker/ NEJ-siger.


Jeg tror IKKE det er bedst for Danmark eller det danske folk at overlade beslutningerne til EU-embedsmænd og politikere.

Jeg tror IKKE, at suverænitetsafgivelse er den bedste måde at sikre Danmarks talerør i EU.

OG jeg stemmer nej hver gang der er tale om suverænitetsafgivelse, men det er ikke det samme som jeg er modstander af alt i EU.

13-11-2015 08:41 #88| 3

NEJ. Når Norge kan, kan vi da også....

13-11-2015 09:14 #89| 2

http://rokokoposten.dk/2015/11/12/socialdemokraterne-hvis-du-stemmer-nej-kommer-du-i-helvede/

13-11-2015 09:15 #90| 0

I må lige selv vurdere jeres kildekritik, men sjovt er det

13-11-2015 10:13 #91| 2
GrimGladGris skrev:Desværre demonstrerer den tråd jo til fulde det rigtige i Nilssons holdninger og udtalelser.

Imo skulle vi slet ikke stemme om noget "så" kompliceret, men derimod overlade det til de politikere vi selv har valgt, til netop at varetage vores interesser. Se, dét er demokrati.

Netop Tuznelda er jo et eksempel på en, som overhovedet ikke tager stilling til hvad vi skal stemme om, men lader sin vrede over hun ikke har valgt de rigtige politikere på Christiansborg, gå ud over dem ved den her afstemning. Det er ved Gud ikke en seriøs måde at udleve demokratiet.

Det kan vel forhelvede ikke komme bag på dig, at der er nød til at være tillid til hinanden for at man tør stemme ja i noget så vigtigt som suverænitetsafgivelse. Tillid er ikke noget man bare pr. automatik får, men noget der skal oparbejdes. Det kan man jo ikke ligefrem sige at mange politikere har været særligt gode til og derfor runger det rigtigt hult, når de siger 'vi lover vi kun stemmer om det som afstemningen handler om'. Især når man kan se at lande som England, Irland, og Tyskland alle har tilmeldt sig meget mere end det befolkningen reelt gav dem lov til, selvom befolkningen raser over det. Det er ikke ligefrem noget der skaber tillid imellem parterne og selvom jeg læste om den her sag herfra og til næste år, så ville det ikke ændre på at jeg ikke har den tillid til at de arbejder i min eller fællesskabets interesse pga. deres og andre politikeres handlinger. Derfor kan selve aftalen lyde noget så god, men så længe det involverer et carte-branche for dem så er det et nej.

Redigeret af Guldmageren d. 13-11-2015 10:14
13-11-2015 10:26 #92| 1
langeløg skrev:

Du har nogenlunde samme pondus og overtalelsesevne som de elendige politikere, du taler efter munden og laver kaffe til.

Du opnår nok hverken sympati eller ja-stemmer, hvis fremgangsmåden er at være nedladende.

Det handler om almen dannelse, og du lærer det nok ikke ved at være i mesterlære hos folk med moral og troværdighed som brugtvognsforhandlere.

Arrogant? Måske. Har jeg en pointe? Selvfølgelig. Er jeg barista? Nej, desværre. Er jeg politiker? Nej, heldigvis.


Guldmageren skrev:
Er det sådan jargonen inde på Christiansborg også foregår for så kan jeg godt forstå, at politikerne absolut ingen respekt har for vælgernes ønsker mere?

Nej, jargonen er ganske fredelig langt det meste af tiden. Politikerne er valgt til at varetage vælgernes interesser - ikke ønsker.
Nu har flere skrevet, at de 22 retsakter vi stemmer om - dem vil de meget gerne stemme ja for - det er de sidste 10, man frygter. Er det asylpolitikken eller hvad er I bange for? Eller er det mere bare følelsen af, at man fratages indflydelse, der er problemet?

Bonusinfo: nu er det jo sådan, at de onde politikere faktisk allerede har magten til at opgive de danske forbehold. 150 mandater og så er en folkeafstemning slet ikke nødvendig.


Og endnu en gang: vi har den politiske debat, vi fortjener - og vi har de politikere, vi fortjener. Længere er den virkelig ikke.

13-11-2015 12:59 #93| 3

13-11-2015 13:01 #94| 0
Nilsson skrev: Arrogant? Måske. Har jeg en pointe? Selvfølgelig. Er jeg barista? Nej, desværre. Er jeg politiker? Nej, heldigvis.


Nej, jargonen er ganske fredelig langt det meste af tiden. Politikerne er valgt til at varetage vælgernes interesser - ikke ønsker.
Nu har flere skrevet, at de 22 retsakter vi stemmer om - dem vil de meget gerne stemme ja for - det er de sidste 10, man frygter. Er det asylpolitikken eller hvad er I bange for? Eller er det mere bare følelsen af, at man fratages indflydelse, der er problemet?

Bonusinfo: nu er det jo sådan, at de onde politikere faktisk allerede har magten til at opgive de danske forbehold. 150 mandater og så er en folkeafstemning slet ikke nødvendig.Men nu er der ikke et 5/6 dels flertal, derfor skal det siddende Folketing spørge den øverste myndighed, FOLKET!. Fordi suverænitetsafgivelser som har indflydelse på Grundloven er afgørende for folkets basale rettigheder.


Politikerne burde varetage befolkningens interesse, men vil dog i mange tilfælde varetage deres egen interesse først. Tag f.eks. "mørklægningsloven" som den kaldes i folkemunde eller offentlighedsloven som den rigtigt hedder.

Nu er der flere partier der stemte for den lov, som nu ønsker den ændret. Hvorfor?, fordi den ikke længere tjener deres interesse, mene r til skade for deres interesse. 3/4 af danskerne var forresten imod.


eksemplet skal vise at danske politikere ikke har noget problem med at gennemføre politiske tiltag, som ikke er i befolkningens interesse, samt at man ikke har noget problem med at løbe fra sine holdninger, som f.eks SF gjorde, hvor man var imod en ny offentlighedslove inden man kom i regering, men for efter man kom i regering.


Derfor bør man aldrig stole blidt på politikerne. De er i bund og grund ikke valgt for at repræsentere befolkningens interesse som du påstår, men skal følge deres egen overbevisning.13-11-2015 14:42 #95| 1
Allmin skrev:Ja-partierne prøver at sælge afstemningen, ved at påstå vi kommer til at stå uden for Europol. Vi vil med 99,999% sikkerhed få en parallel aftale. Her vil danske politikere og embedsmænd ikke have nogen indflydelse på sammenarbejdet, men sikkerheden vil være den samme ifølge flere eksperter.
Jeg afgiver personligt ikke mine grundlovsikrede rettigheder, for at danske embedsmænd og politikere kan få ordet i Europol. Europol er vigtig, men hellere nul indflydelse og deltagelse i Europol end nul indflydelse i fremtiden på dansk retspolitik.


Ved afskaffelse af retsforbeholdet og politikernes mulighed for at udøve EU "tilvalgsordning", kan meget vel være i strid med Grundloven mener f.eks Retspolitisk forening.

Ved at stemme ja, aner vi reelt ikke hvad vi siger ja til. Magten flytter sig fra vores grundlovssikrede rettigheder og ned til Brussels eurokrater.

Sig ja til Grundloven, stem nej den 3 december

Forstår ikke hvordan du kan påstå at der er 99% sikkerhed for vi får en parallel aftale. Læs artiklerne i #18. Hvem siger det er 99% sikkert? Udover nej-partierne.


Hold nu op med det grundlovs pjat der. Der er utrolige mange EU-regler vi danskere ikke har indflydelse på. Hvorfor er det lige pludselig så vigtigt at vi skal have indflydelse?

13-11-2015 14:46 #96| 3
Live skrev: Du afviser jo simpel fakta ffs.

Er du glad for du har mulighed for at stemme om de her 22 nye eu tiltag? Du vil stemme ja til at du ikke skal have den mulighed igen. det er meget simpelt - fremover får du ikke mulighed for det hvis det bliver et ja.

Hvis du er den mindste smule i tvivl så se på England og Irland - sådan foregår det der nu!

Du stoler på at vores folketing også om 10 år overholder hvad lars lykke har lovet - Fair nok, dog imo naivt, ville lars lykke i dag overholde hvad Nyrup lovede?

I dag er schengen arbejdet mellemstastligt - dvs vi selv kan bestemme . hvis vi stemmer ja så stiger det til overstatsligt og dermed har vi intet at sige - sådan vil det ske for rigtig mange ting.Se på Tyskland, de kører en eu politik med stor folkelig modstand netop fordi alt der foregår på det overstatslige niveau ikke skal til folkeafstemning

Du tror det kun er et forbehold vi principielt ændrer - det er hele lortet.

I fremtiden når du stemmer rødt giver du rent faktisk den blok med flertal mulighed for at køre EU lovgivningen på dine vejne, selvom du er imod. - du giver flertallet i folketinget mulighed for at afgive suverænitet.

Foretrækker du at aldrig skulle spørges igen om nye EU tiltag?

Både England, Irland og især Tyskland burde imo være skræmmebilledet for hvordan vi netop ikke vil have det skal foregå

Uanset hvad du påstår så er det et forbehold ud af 4.

Folkeafstemningen den 3. december omhandler det såkaldte retsforbehold, som er ét af de nuværende fire danske forbehold.

Forbeholdet mod dansk deltagelse i f.eks. euroen er ét af de tre andre forbehold. En afskaffelse af euroforbeholdet vil kræve, at man følger

proceduren i grundlovens § 20, da der også her er tale om overdragelse af selvbestemmelse (suverænitet) fra Danmark til EU. Efter grundlovens § 20 kræver det altså enten et flertal på 5/6 i Folketinget eller en folkeafstemning.


Det forbehold vi stemmer om nu får vi danskere ikke indflydelse på længere. Det er vi enige om.


Du får det til at lyde som om det gælder alt om EU. Det er altså ikke sandheden. Folketinget styrer allerede størstedelen af reglerne i DK. Jeg stoler mere på dem end jeg gør på den almindelige danskere. Og det mener jeg er sund fornuft.

Redigeret af k0ngen1 d. 13-11-2015 15:12
13-11-2015 15:33 #97| 4
Allmin skrev: Men nu er der ikke et 5/6 dels flertal, derfor skal det siddende Folketing spørge den øverste myndighed, FOLKET!. Fordi suverænitetsafgivelser som har indflydelse på Grundloven er afgørende for folkets basale rettigheder.

Politikerne burde varetage befolkningens interesse, men vil dog i mange tilfælde varetage deres egen interesse først. Tag f.eks. "mørklægningsloven" som den kaldes i folkemunde eller offentlighedsloven som den rigtigt hedder.
Nu er der flere partier der stemte for den lov, som nu ønsker den ændret. Hvorfor?, fordi den ikke længere tjener deres interesse, mene r til skade for deres interesse. 3/4 af danskerne var forresten imod.

eksemplet skal vise at danske politikere ikke har noget problem med at gennemføre politiske tiltag, som ikke er i befolkningens interesse, samt at man ikke har noget problem med at løbe fra sine holdninger, som f.eks SF gjorde, hvor man var imod en ny offentlighedslove inden man kom i regering, men for efter man kom i regering.

Derfor bør man aldrig stole blidt på politikerne. De er i bund og grund ikke valgt for at repræsentere befolkningens interesse som du påstår, men skal følge deres egen overbevisning.Du er ikke bare paranoid, du er også håbløst uvidende. Offentlighedsloven er særegen og alt for kompleks til, at du kan foretage forsimplende sammenligninger, som ingen mening giver. Den kan under ingen omstændigheder sammenlignes med andet lovarbejde. Men dit næste argument er vel også, at Esben Lunde er bundkorrupt, og vi derfor ikke skal stemme ja. For de snyder os jo helt sikkert - alle sammen!

@Alle

Jeg håber, at vi kan få nogle overordnede tvivlspunkter på plads, så alle kan stemme på et oplyst grundlag.

Er vi enige om følgende:

Indledende præmis for afstemningen (1) og dertilhørende skræmmebilleder (2 + 3 kombineret = Danmark kommer næppe med i fælles Europæiske løsninger på asyl-området). Punkterne efter (4-7) afliver nej-sidens sejlivede og veletablerede myter.


1) De danske politikere har IKKE konstrueret rammen på de 32 retsakter (de 22 vi skal tage stilling til + de 10 vi ikke skal tage stilling til).

2) Samtlige danske ja-side-politikere har LOVET en NY folkeafstemning, såfremt man vil foretage sig yderligere tilslutninger på eksempelvis asylområdet.
3) Det er ganske USANDSYNLIGT, at RV, SF, ALT og EL NOGENSINDE kan samle 90 mandater (pt. har de 38).


Alternative løsninger ved tilfælde af et nej:

4) Vi har fået afvist 2 parallelaftaler før (ud af 6), så det er IKKE 99,9 pct. sikkert, at vi kan få en sådan. Det er imponerende dumt at påstå.

5) Parallelaftaler kan tage lang tid at behandle, da alle medlemslande skal høres. I al den tid er det danske politi uden Europols redskaber i bekæmpelsen af kriminalitet.

6) Såfremt vi opnår en parallelaftale ala den Norge har (selvom det er usandsynligt af andre grunde), vil vi være MEGET dårligere stillet end hvis vi er fuldgyldige medlemmer. Når Norsk politi skal benytte Europols databaser, skal de først have godkendt adgang. Danmark kan, som det er i dag, bare søge løs. Dansk politi havde 72.000 søgninger sidste år - Norsk politi: 2.000.

7) Det er ULOVLIGT både at have en tilvalgsordning og et retsforbehold. Det er altså IKKE muligt ifølge eksperterne på området (om man så vil tro på dem eller ens egen mavefornemmelse - det må stå for egen regning).

Flere nævner, at der kun tales om Europol. Her er lidt andet vi skal stemme om:

- Det bliver markant nemmere at indsamle bevismateriale imellem EU-medlemslandene.
- Et polititilhold bliver transnationalt, så det altså gælder på tværs af landegrænser. Så når manden flytter til Belgien, så gælder tilholdet til den voldelige kæreste stadigvæk dernede.
- Det bliver markant nemmere for danske virksomheder at inddrive gæld fra virksomheder, der ligger uden for de danske grænser. Og det gør flere og flere jo som bekendt i disse år.

Og afslutningsvist vil jeg gerne understrege, at det selvfølgelig er helt fair at stemme nej. Man skal bare ikke pakke det ind i argumenter, som "politikerne snyder os", "vi får lov til at være med i det hele alligevel" og "EU's embedsmænd er de værste mennesker i verden". Se konsekvenserne i øjnene også selv om, det ofte er sjovere at lukke dem.

13-11-2015 16:39 #98| 1
Nilsson skrev:
Bonusinfo: nu er det jo sådan, at de onde politikere faktisk allerede har magten til at opgive de danske forbehold. 150 mandater og så er en folkeafstemning slet ikke nødvendig.

Godt nok er der en skævvridning omkring EU-spørgsmål når man ser på Folketinget vs. befolkningen, men nu er den jo heldigvis ikke så stor at 150 mandater vil kunne findes blandt politikerne, og det er også yderst svært at forestille sig at der nogensinde vil kunne findes et så stort flertal


Nilsson skrev:
Og endnu en gang: vi har den politiske debat, vi fortjener - og vi har de politikere, vi fortjener. Længere er den virkelig ikke.

Det har du fuldstændig ret i. Tid til lidt selvransagelse? :-)

13-11-2015 17:37 #99| 2
k0ngen1 skrev:
Forstår ikke hvordan du kan påstå at der er 99% sikkerhed for vi får en parallel aftale. Læs artiklerne i #18. Hvem siger det er 99% sikkert? Udover nej-partierne.

Hold nu op med det grundlovs pjat der. Der er utrolige mange EU-regler vi danskere ikke har indflydelse på. Hvorfor er det lige pludselig så vigtigt at vi skal have indflydelse?

Fordi EU allerede har parallel aftaler med stater der står uden for. Hvilken interesse skulle EU have i at Danmark ikke får en parallelaftale? Ingen absolut ingen, da man fra resten af EU staternes side selvfølgelig ønsker at bekæmpe overnational kriminalitet, herunder i EU-staten Danmark, uanset folkeafstemnings resultatet skulle blive et nej.


Det kan godt være du mener Grundloven er noget pjat. Det er din ret. Jeg mener dog vi skal værne om de rettigheder vi har som borgere i dette land. At EU allerede nu har indflydelse på Grundloven medgiver jeg dig, men jeg mener rent faktisk at vi også på de områder hvor EU har indflydelse, skal få magten tilbage til nationalstaterne og nærdemokratiet.

13-11-2015 17:59 #100| 3
Nilsson skrev:Sjældent har et citat passet bedre:

"The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter." - Winston Churchill


"Those who would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both." - Benjamin Franklin

Redigeret af Løvetæmmeren d. 13-11-2015 18:00
13-11-2015 18:29 #101| 4

Må være det klareste nej ever.

13-11-2015 18:38 #102| 0

@Nilsson


Nilsson skrev: Du er ikke bare paranoid, du er også håbløst uvidende. Offentlighedsloven er særegen og alt for kompleks til, at du kan foretage forsimplende sammenligninger, som ingen mening giver. Den kan under ingen omstændigheder sammenlignes med andet lovarbejde. Men dit næste argument er vel også, at Esben Lunde er bundkorrupt, og vi derfor ikke skal stemme ja. For de snyder os jo helt sikkert - alle sammen!Er det kun mig der er paranoid og uvidende, eller gælder det også for de resterende 72% af vælgerne, som ikke deler din optimistiske tillid til politikerne?


http://www.altinget.dk/artikel/historisk-faa-danskere-stoler-paa-politikerne

13-11-2015 21:27 #103| 0
Nimacos skrev:Må være det klareste nej ever.

Couldn't agree more....

13-11-2015 21:28 #104| 3
ShadeStar skrev: Couldn't agree more....

Må være det klareste ja ever, man skal godt nok være uoplyst hvis man stemmer nej. Lidt ligesom dem der stemmer nej til euroen fordi at dronningen så ikke vil pryde sedlerne.

Så ned i stemmeboksen med jer og stem ja.

13-11-2015 21:56 #105| 2
Allmin skrev:
Fordi EU allerede har parallel aftaler med stater der står uden for. Hvilken interesse skulle EU have i at Danmark ikke får en parallelaftale? Ingen absolut ingen, da man fra resten af EU staternes side selvfølgelig ønsker at bekæmpe overnational kriminalitet, herunder i EU-staten Danmark, uanset folkeafstemnings resultatet skulle blive et nej.

Det kan godt være du mener Grundloven er noget pjat. Det er din ret. Jeg mener dog vi skal værne om de rettigheder vi har som borgere i dette land. At EU allerede nu har indflydelse på Grundloven medgiver jeg dig, men jeg mener rent faktisk at vi også på de områder hvor EU har indflydelse, skal få magten tilbage til nationalstaterne og nærdemokratiet.

Sig mig læser du ikke hvad der bliver skrevet? Norges aftale er slet ikke i nærheden af så god som at fjerne forbeholdet, det er skrevet mange gange ovenover. Danmark har samtidigt kun fået 4 ud af 6 parallel aftaler i hus med EU. Yderligere har flere professorer været ude at sige at en aftale vil tage mange år og højeste sandsynligt ikke kommer i stand.


Det er heller ikke kun Europol som er DK vil få fortjeneste af. Der er masser af andre fordele. Så hold nu op med at vi danskere ikke skal bestemme og hjælp erhvervslivet, som vil have en kæmpe gavn af et ja.


EU er desværre ikke nogen tag selv butik og selvfølgelig skal DK hjælpe til. At vi danskere ikke kan bestemme rimeligt kompliceret retsakter er muligvis mere til gavn.

13-11-2015 22:52 #106| 0

Skulle der komme et nej den 3 december, så kommer der et national kompromis, præcis som i starten af 90erne, hvor de store nej partier går med til en ny afstemning for Europol og et par andre småting.

For selvom Nilsson påstår han kan se ind i fremtiden og at fremtidens folketing ikke får et flertal der overlader EU magten på vigtige områder, så er faktum nu engang, at partier løber hurtige fra deres løfter end Bolt springer 100 meter.


Det er fair nok at du mener fremtidens pro-EU partier de facto kan afskaffe store dele af Grundloven. Jeg er bare ikke enig.


I forhold til erhvervslivet, så har vi jo hørt den samme skræmme kampagne som da vi skulle stemme om euroen. Der var dengang ikke grænser for hvor slemt det ville stå til, hvis vi stemte nej.


13-11-2015 23:01 #107| 3

Jamen for pokker da. De fleste af de 22 ting der sættes til afstemning kunne jeg nok stemme for - men af give et EU-liderlige folketing retten til resten af det der forbehold er godt nok for meget. Sæt det til afstemning i vil have vedtaget - og lad være med at sætte en gummiparagraf ind om "resten". Så nej herfra - simpelt hen fordi jeg ikke tror på de folkevalgte - de er så EU-liderlige det gør ondt! I forhold til vælgerskaren that is. For de kan vel nemt samle 2/3 flertal - men en folkeafstemning giver 51/49 eller sår'n ;-)

13-11-2015 23:11 #108| 0
Allmin skrev:I forhold til erhvervslivet, så har vi jo hørt den samme skræmme kampagne som da vi skulle stemme om euroen. Der var dengang ikke grænser for hvor slemt det ville stå til, hvis vi stemte nej.


Prøv at researche hvor meget det nej har kostet dansk erhvervsliv så ville du nok også have stemt ja, det er helt sygt så meget det nej har kostet dansk erhvervsliv.

13-11-2015 23:21 #109| 6

@Noller

Nu er jeg så en af de idioter der ikke aner en skid fordi jeg ikke partout har besluttet mig for helt ukritisk at stemme ja. Hvis jeg må spørge oraklet, hvordan er scenarie så hvor DK ikke kommer med i Europol?

-Befolkningen vil gerne i Europol.

-Regeringen vil gerne i Europol.

-Hele Folketinget vil gerne i Europol

-Resten af EU vil gerne have os med i Europol.

Hvem skulle forhindre os i at komme med?

Så kan du snakke nok så meget om regler. Politikernes job er netop at ændre regler hvis det bedre kan betale sig at gøre det. Det er klart de siger at det ikke er muligt før vi stemmer.


Btw. Usmageligt at folk bliver kaldt håbløst uvidende, paranoid, uoplyst osv. blot fordi man har en anden holdning. Er alle dem som sidder i EU som fuldtid og "varetager danskernes interesser" også mere uvidende end den kloge og arrogante EU-connoisseur, Noller?

14-11-2015 00:01 #110| 1

Jeg er generelt for at få dømt forbrydere, uanset hvor de befinder sig - men at give mere magt til andre landes domstole i Danmark eller til andre landes politimyndigheder til at få foretaget ransagninger eller DNA-prøver på danske borgere uden en dansk dom kan jeg ikke stemme for. Med et ja stemmer vi ja til at

  • forpligte politiet i et land til at afhøre vidner, tage DNA-prøver eller ransage boliger på anmodning fra andre EU-lande.
  • pålægge banker, at indefryse værdier på anmodning fra myndigheder i andre medlemslande f.eks. ved gældsinddrivelse.

De punkter vil jeg have, at man ved en dansk domstol skal tage stilling til - ud fra danske regler. Det samme gælder denne:

  • bestemme, at en sag om forældremyndighed skal afgøres i det land, hvor barnet normalt opholder sig.

Kilde: https://givmigsvar.nu/


For mig er det dealbreakere - så det må blive et nej, uanset hvor meget godt, der er i de andre regler.


14-11-2015 01:42 #111| 2
DoubleAcesDK skrev: Må være det klareste ja ever, man skal godt nok være uoplyst hvis man stemmer nej. Lidt ligesom dem der stemmer nej til euroen fordi at dronningen så ikke vil pryde sedlerne.
Så ned i stemmeboksen med jer og stem ja.

Du er svær at tage seriøst, når du tager den ned på dét niveau.

14-11-2015 02:37 #112| 0
http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8198183/EU-eksperter%3A+Danskere+kan+overv%C3%A5ges+for+lovlige+ytringer+og+handlinger+/


Stemmer vi ja, så kan dansk politi blive tvunget til at skulle efterforske danskere, efter ordrer fra udenlandsk politi, selvom den "kriminalitet" danskeren har "begået" ikke er strafbar i Danmark.

Tag f.eks. ytringsfriheden i Danmark. Den er ret vidtgående i forhold til mange andre EU-stater. Men skulle man f.eks. komme med ytringer der anses som kriminelle i et EU-land, så kan man faktisk blive overvåget af dansk politi, selvom ens ytringer er i fuld overensstemmelse med Grundloven.


Jeg gider personligt ikke sætte mig ind i alle EU-staters retspolitik, inde jeg begynder at benytte mig af min ytringsfrihed.Sig ja til ytringsfriheden, stem nej den 3 december.

14-11-2015 03:02 #113| 2

Uanset om man er rød eller blå, så forstår jeg ikke, at der er nogen tvivl her.

Vil vove den påstand, at tæt på 100% af danskere er glade for, at kunne skifte landets politikere ud, når disse igen igen vender på en tallerken, og pludselig gør det modsatte af, hvad de lovede under en valgkamp.


Den mulighed har vi altså ikke med EU's politikere, der, hvis det bliver et ja, kan trække den ene lov efter den anden, ned over hovedet på os.


Og vi kan aldrig trække vores ja tilbage! Altså som i NEVER EVER!


At man overhovedet er i nærheden af, at synes dét er en god idé, er mig en kæmpe gåde...


14-11-2015 06:10 #114| 0
Duracell skrev:@Noller
Nu er jeg så en af de idioter der ikke aner en skid fordi jeg ikke partout har besluttet mig for helt ukritisk at stemme ja. Hvis jeg må spørge oraklet, hvordan er scenarie så hvor DK ikke kommer med i Europol?
-Befolkningen vil gerne i Europol.
-Regeringen vil gerne i Europol.


-Hele Folketinget vil gerne i Europol
-Resten af EU vil gerne have os med i Europol.
Hvem skulle forhindre os i at komme med?
Så kan du snakke nok så meget om regler. Politikernes job er netop at ændre regler hvis det bedre kan betale sig at gøre det. Det er klart de siger at det ikke er muligt før vi stemmer.


Btw. Usmageligt at folk bliver kaldt håbløst uvidende, paranoid, uoplyst osv. blot fordi man har en anden holdning. Er alle dem som sidder i EU som fuldtid og "varetager danskernes interesser" også mere uvidende end den kloge og arrogante EU-connoisseur, Noller?

Måske du er alt for kritisk??? Hvad dælen er det EU har gjort dig?


Hvem skulle forhindre os i at komme med?

Det korte svar er jo EU. Men som du forhåbentligt har læst ovenfor, så er Norge et godt eksempel for hvorfor det ikke skulle lykkes DK og få en parallel aftale i stand med EU. Og DK har jo kun fået 4 ud af 6 aftaler opfyldt. Det er LANGT FRA sikkert vi kan få en aftale i stand med EU, hvis vi stemmer nej.


Men nu må det da være slået på plads at en parallel aftale ikke er mulig (eller hverfald ikke er i nærheden af 60% mulig). Ellers så læs da forhelvede de tidligere kommentar. Men jo, hvis det er så vigtigt at i ville have mulighed for at stemme ja eller nej, så skal i sgu bare stemme nej, men så tænk nu sgu lidt længere end jeres egen behov. Vi skal nok klarer den her i DK selvom i ikke har indflydelse ;)

14-11-2015 06:18 #115| 2
Allmin skrev:http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8198183/EU-eksperter%3A+Danskere+kan+overv%C3%A5ges+for+lovlige+ytringer+og+handlinger+/
Stemmer vi ja, så kan dansk politi blive tvunget til at skulle efterforske danskere, efter ordrer fra udenlandsk politi, selvom den "kriminalitet" danskeren har "begået" ikke er strafbar i Danmark.
Tag f.eks. ytringsfriheden i Danmark. Den er ret vidtgående i forhold til mange andre EU-stater. Men skulle man f.eks. komme med ytringer der anses som kriminelle i et EU-land, så kan man faktisk blive overvåget af dansk politi, selvom ens ytringer er i fuld overensstemmelse med Grundloven.

Jeg gider personligt ikke sætte mig ind i alle EU-staters retspolitik, inde jeg begynder at benytte mig af min ytringsfrihed.


Sig ja til ytringsfriheden, stem nej den 3 december.

Omfg. Det giver sgu da fucking god mening at hvis en udenlandsk domstol har en sag kørende imod dig at de kan efterforske dig. Det giver sgu god mening at Danske regler ikke gælder over hele verdenen. Så hvis du overtræder tyske regler, som ikke er i overenstemmelse med danske regler, så bliver du selvfølgelig nakket i tyskland. Så selvfølgelig skal du have mulighed for at efterforske dig.Forresten d. 3 december har ikke noget som hest og gøre med ytringsfriheden. Så lad vær med at pakke det ind i det. Og indrøm nu bare du hader eu fordi du ikke ved bedre.

14-11-2015 06:20 #116| 2
ShadeStar skrev:Uanset om man er rød eller blå, så forstår jeg ikke, at der er nogen tvivl her.
Vil vove den påstand, at tæt på 100% af danskere er glade for, at kunne skifte landets politikere ud, når disse igen igen vender på en tallerken, og pludselig gør det modsatte af, hvad de lovede under en valgkamp.

Den mulighed har vi altså ikke med EU's politikere, der, hvis det bliver et ja, kan trække den ene lov efter den anden, ned over hovedet på os.


Og vi kan aldrig trække vores ja tilbage! Altså som i NEVER EVER!

At man overhovedet er i nærheden af, at synes dét er en god idé, er mig en kæmpe gåde...

Men det jo ikke første gang vi ikke kan trække vores ja tilbage? Og helt seriøst? Hvor slemt står det til nu?


Ellers et godt argument i NEVER NEVER!!!


14-11-2015 11:56 #117| 1

@K0ngen1

Selvfølgelig har 3 december afstemningen noget med ytringsfriheden at gøre. Det ville du vide, hvis du ellers gad læse det link jeg tilføjede min tekst.


Du kan (hvis det bliver et ja) i fremtiden straffes for ytringer du kommer med på dansk jord eller i danske medier, som ikke er ulovlige i forhold til dansk ret, men som er ulovlige i et andet EU-land.


eksempel: En dansker vælger at fornægte holocaust på dansk jord. Det er forbudt i Tyskland og hvis det kommer tyske myndigheder for øre, vil dansk politi skulle overvåge personen.


så kan vi 2 hurtigt blive enige om at man er komplet idiot hvis man fornægter holocaust. Men i den danske tradition for demokratiske værdier, så straffer vi normalt ikke stupide holdninger. Vi har en meget bred ytringsfrihed.


I forhold til at "jeg ikke ved bedre" om EU, så morer det mig lidt, at det kommer fra en mand, der tror at Danmark SKAL følge euroen. Nej lille ven. Den danske regering har selv valgt at følge euroen og kan til enhver tid stoppe fastkurspolitikken til euroen, præcis som det er tilfældet i Sverige.


Vi skal ikke have mere EU i Danmark, men mindre. Det er helt i orden at du er jubeleuropæer, men der er ingen grund til at være nedladende overfor personer som rent faktisk ønsker at bevare nærdemokratiet i nationalstaten.

14-11-2015 11:57 #118| 0

Hvorfor er det Norge konstant bruges som eksempel? Det er naturligvis en helt anden situation. Landet er trods alt slet ikke med i EU.. Så selvfølgelig har de begrænsninger i deres aftaler som Danmark ikke nødvendigvis får.

Danmark er det mindst korrupte land i verden, selvfølgelig bør man være lidt påpasselig ved at gå sammen med lande med noget mere korruption - også i retssystemet. Jeg stoler altså noget mere på at mine rettigheder bliver overholdt ved en dansk domstol end ved en græsk eller italiensk osv.

Stop nu med at bruge argumentet om at det er sådan i andre situationer allerede. Det argument betyder bare at man også bør stemme ja til euro og slet ikke have nogle forbehold overhovedet.
Og nej politikere kan sagtens love nu at befolkningen bliver spurgt - men når der så går 20 år? Hæfter regeringens ord nu, for folk der går i folkeren nu og skal betride ministerposterne i fremtiden? Problemet er at befolkningen ikke kan gøre noget hvis de røvrender os. Man kan skrive et par sure læserbreve til eb. Men begge blokke er med i det så man kan ikke blot stemme på den anden blok for at vise sin utilfredshed.

15-11-2015 13:49 #119| 3

De folk som har tænkt sig at stemme nej, kunne de om muligt forklare hvorfor istedet for at skrive eksempelvis "det må være det klareste nej"


Inden jeg begynder at opridse i grove træk vil jeg gerne sætte to ting fast;


En forordning betyder at den skal direkte implementeres som den er skrevet i medlemslandene

Et direktiv skal implementeres i medlemslandene, men landene vælger selv hvordan de helt konkret vil udforme denne


De retsakter vi skal stemme om og som de 5 partier pt har valgt vi skal tilvælge er;


- Generelt Europol samarbejde (denne har vi vidst gennemdiskuteret så lad mig bare nævne den kort; Jeg vil dog gøre det klart at det IKKE vil være muligt at få en parallelaftale bare sådan uden videre, det er her jeg synes debatten tager en helt skæv drejning og man kan jo sige at Messerschmidt og Enhedslisten har sejret i at få folk til at tro at det er muligt)


- Så er der direktivet der fastsætter en minimumsstraf imod børnemishandling (også indenfor Europol)


- Direktivet imod Cybercrime ( Cybercrime er et øget problem, og Danmark med 5,5 millioner mennesker kan ikke bekæmpe den på egen hånd)


- Direktivet imod markedsmisbrug ( Danske virksomheder har en stor interesse i at tilvælge dette direktiv idet det styrker den grænseoverskridende handel )


- Direktivet mod falskmøntneri ( Det giver lidt sig selv at et samarbejde om at bekæmpe falskmøntneri er en god ting)


- Konkursforordning ( Denne indeholder at Danmark aktivt deltager i et insolvensregister det skal også tilføjes at Danmark allerede har forsøgt at danne en parallelaftale som kommissionen dog afslog)


- Betalingspåkravsforordningen ( Denne indeholder i grove træk at vi deltager i et inkassosystem som vil tilgodese den enkelte borger og virksomheder som laver handler over grænserne)


- Småkravsforordningen ( Den sikrer mindre sager op til 2000 Euro og har til formål at nedbringe eventuelle omkostninger ved retssag eller lignende; Dette kan være internethandler osv)


- Bruxelles II A forordningen ( Denne har mange også været inde på, den har til formål at sikre forældretvist feks skilsmisse osv)


- Kontosikringsforordningen ( skal i korte træk sikre gældsindrivelse over grænserne - igen en sikring for den enkelt borger og danske virksomheder)


Som jeg har skrevet tidligere i tråden har disse retsakter ikke til hensigt at forringe vilkårende for Danmark, Danske virksomheder og Danske borgere har store fordele ved at implementere retsakterne idet det vil styrke det indre marked og retsfriheder.


TLDR; STEM JA DEN 3 DECEMBER

15-11-2015 16:07 #120| 7

@iskov
Alt det, som du skriver omkring de kæmpe fordele, som de danske virksomheder har af EU og det indre marked holder simpelthen ikke længere og er alt for ensporet. Mange små virksomheder har ingen fordele men tværtimod store ulemper af EU. Bønderne kan ikke få økonomien til at hænge sammen, håndværkerne bliver underbudt af udenlandske virksomheder uden styr på sikkerhed og arbejdsmiljø (Metro, transport- og byggerisektoren), butikkerne dør på grund af nethandel over grænserne. Forbrugerne er muligvis vindere, men i hvert fald ikke flertallet af virksomheder. Hvis konkurrencen var på lige præmisser, så ville det se helt anderledes ud.


Dernæst alle de forbandede registreringer, som EU (og skiftende danske regeringer) er så vilde med - dem kan vi sagtens leve uden. Der er alt for meget "skyde gråspurve med kanoner" i næsten alle de forslag EU og regering kommer med. Det gør en fjernelse af retsforbeholdet ikke bedre.


Forbrydelser mod mennesker som trafficking, terrorisme, narkohandel osv. har jeg ingen problemer med at bekæmpe med alle midler, men ikke uden inddragelse af nationale danske regler og myndigheder. Dertil stoler jeg for lidt på en tilfældig græsk, tysk, engelsk, litauisk eller anden EU retsinstans.

STEM NEJ DEN 3 DECEMBER


15-11-2015 18:27 #121| 0

I min verden er det den rene natur af det frie marked, en øget liberalisering. Ja det er korrekt at Danske virksomheder bliver underbudt af udenlandske virksomheder det blev besluttet i forbindelse med Laval sagen som foregik i Sverige, men jeg ser ikke noget problem i det, det er blot en liberalisering jeg er tilhænger af.

15-11-2015 18:50 #122| 4

Klart nej herfra er så træt af alle de teknokrater som vil have alt magt til EU - vi afgiver så meget suverænitet og får det aldrig igen. Hør radio 24syv hver dag klokken 12.05 og hør hvordan hyklerne bliver udstillet!

16-11-2015 15:13 #123| 1

Jeg er så død hamrende træt af at høre på argumentet om at vi afgiver suverænitet, hvem er det vi afgiver suverænitet til? De andre medlemslande? NEJ til EU, hele intentionen om et fælles samarbejde er skabt på baggrund af et samarbejde, først og fremmest økonomisk, men også på mange andre henseender. Stop nu med at lefle om den skide suverænitet som i er så uhyre bange for at miste - svar mig lige engang, hvad mister vi? Som i hvad mister vi helt konkret og jeg godtager ikke hvis en person skulle få lyst til flabet at svare "suverænitet"

Redigeret af iskov d. 16-11-2015 15:15
16-11-2015 15:26 #124| 8
iskov skrev:Jeg er så død hamrende træt af at høre på argumentet om at vi afgiver suverænitet, hvem er det vi afgiver suverænitet til? De andre medlemslande? NEJ til EU, hele intentionen om et fælles samarbejde er skabt på baggrund af et samarbejde, først og fremmest økonomisk, men også på mange andre henseender. Stop nu med at lefle om den skide suverænitet som i er så uhyre bange for at miste - svar mig lige engang, hvad mister vi? Som i hvad mister vi helt konkret og jeg godtager ikke hvis en person skulle få lyst til flabet at svare "suverænitet"

Det repræsentative demokrati.

Derudover bør man nok anerkende, at de respektive lande i EU er for forskellige kulturelt/økonomisk til at en total harmonisering af politik gennem EU er hensigtsmæssig

Jeg er iøvrigt stor fortaler for EU's oprindelige ide om frihandel og øget samarbejde - men ligesom alle andre statslige organisationer forsøger EU at øge organisationens størrelse og indflydelse, hvilket jeg synes er en uheldig udvikling.


Redigeret af Vanvid d. 16-11-2015 15:35
16-11-2015 16:29 #125| 0

Det EU vi kender idag er bygger på de fire friheder som er:


Varer, kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft.


I neofunktionalismens rene natur sker det som en sneboldeffekt at en lovgivning eller regulering fører til noget andet. EU har siden domstolen blev til haft den hensigt at tilgodese den fri bevægelighed og dermed været en kæmpe fordel for virksomheder medlemslandene imellem.


Jeg undrer mig over den kæmpe modstand man hører fra folk der tydeligvis ikke ved hvor meget godt Danmark har ud af det samarbejde som EU er. Det kan godt være den enkelte ikke lige umiddelbart kan se det, men Danske virksomheder får MEGET ud af det.

16-11-2015 17:31 #126| 3
iskov skrev:svar mig lige engang, hvad mister vi? Som i hvad mister vi helt konkret og jeg godtager ikke hvis en person skulle få lyst til flabet at svare "suverænitet"


Jeg ønsker ikke at være flabet, så jeg undlader at bruge S-ordet. Skal vi så i stedet formulere det som retten til selv at vælge hvordan vores retspraksis er bygget op. Ved at stemme ja, forærer vi magten til en flok eurokrater, som gang på gang har vist sig at være fuldkommen ud af trit med befolkningens ønske.

Jeg er sådan set enig i at det fælles marked er en god ting. Men det er ikke nødvendigt at harmonisere på alle områder og forære magten til eurokraterne for tid og evighed, for at få et velfungerende erhvervsliv i Danmark.

Efter nej til euroen hørte vi samme retorik fra ja fløjen. Det viste sig så faktisk at der blev investeret mere i Danmark kort tid efter nejet, end mange af de stater vi normalt sammenligner os med og som stemte ja

Hvis vi på nej siden skulle tage helt fejl og Danmark ender som et pædofilt ferieparadis, hvor erhvervslivet samtidig møder sin undergang, så skal jeg nok ydmygt stemme ja næste gang og nikkede anerkendende, når din ryst siger "hvad sagde jeg".

Skulle det til gengæld blive et ja og nej sidens bange forudsigelser skulle holde stik, så må du nøjes med at høre på mit "hvad sagde jeg", for du får ikke lov til at lave fejltagelsen om.


skulle det blive nej, så vil DF og måske også LA mødes til et "nationalt kompromis", hvor en ny afstemning kommer og ikke giver Folketinget ja-partier et gummistempel til at afskaffe dansk suvæ... selvbestemmelse.


Så stem nej den 3 december. Tager du fejl, bliver du spurgt igen, havde du ret bliver du aldrig spurgt igen.

16-11-2015 19:23 #127| 2

I terorien er EU en super god ide men lige som vores folkevalgte politikere fungerer det på ingen måde i praksis. Tror ikke på ja-sidens skræmme kampagner der på alle måder taler ned til os. Har været stor EU tilhænger altid men har heldigvis set lyset for et par år siden. Det er et stort rejse cirkus og de sviner med vores penge - har så længe håbløst postet penge i Grækenlands, Portugals m.fl landes motorveje, lufthavne og infrastruktur der ikke bliver brugt men man har ikke sikret sig at deres skattesystemer på nogen måder virker - hvorefter man håbløst har pålagt primært tyske banker at opkøbe alle deres statsobligationer. EU har kostet os langt mere end det har gavnet - så stop teknokraternes længsel efter de forende europæiske stater - et par få standardiseringer og fælles lovgivning på udemærkede områder må ikke blænde jer for den overordnede tanke. Husk på at efterhånden alle vi har siddende i folketinget og i EU aldrig har været i kontakt med den virkelige verden men blot er børn af rigtige politikere, elevrådsformænd med ambitioner og andre mennesker som er helt ude af trit med virkeligheden- argumenterne er gode men det holder ikke. Stem nej - skræmme scenarierne kommer aldrig til at ske.

17-11-2015 09:22 #128| 4
iskov skrev:EU har siden domstolen blev til haft den hensigt at tilgodese den fri bevægelighed og dermed været en kæmpe fordel for virksomheder medlemslandene imellem.

Jeg undrer mig over den kæmpe modstand man hører fra folk der tydeligvis ikke ved hvor meget godt Danmark har ud af det samarbejde som EU er. Det kan godt være den enkelte ikke lige umiddelbart kan se det, men Danske virksomheder får MEGET ud af det.

Nej og nej. Det er IKKE en kæmpefordel for flertallet af i hvert fald danske virksomheder. Og flertallet af danske virksomheder får IKKE meget ud af det, bortset fra besvær. EU er primært for de store, etablerede virksomheder, der vil konkurrere på eksportmarkederne - men der er bare så få virksomheder af den slags i Danmark. Mine kunder, som kan være bønder, den lokale malermester med 10 ansatte, tøjbutikken i storcenteret osv har ikke fået en skid ud af det.

Du har selvfølgelig ret i, at de store medicinalvirksomheder og de store supermarkeder KAN HAVE fået meget ud af det. Det er bare helt forkert at sige, at "Danske virksomheder får MEGET ud af det".


Jeg er selv kæmpe fan af fri konkurrence, men kun hvis den sker på lige vilkår. Lige nu sker der det, at vi på grund af ulige konkurrence bliver trukket ned på et lavere velfærdsniveau.

17-11-2015 17:32 #129| 5

EU's ledere og domstol har en helt anden vision for EU end en kæmpe del af den danske befolkning. I hvert fald end mig.


Alene dét berettiger et nej.

30-11-2015 16:41 #130| 0

Nu er der kun få dage tilbage inden valget skal afholdes. 25% af alle vælgere er i tvivl og med god grund.

Ja-sidens hovedargument har været Europol. baby dør hvis vi stemmer nej den 3 december. Ja-siden forsøger at så tvivl om der kan opnås en parallelaftale, hvis det bliver et nej. altså selvsamme politikere der mener det er afgørende at de sidder med ved forhandlingerne, når der skal forhandles, men som ikke har tiltro til, at de kan opnå en parallelaftale.

Samtidig er der dog ikke nogen der kan nævne en afstemning i et EU-stat, hvor befolkningen ikke har ratificeret EU-politik og hvor EU efterfølgende har lagt landet på is. for EU lever efter devisen "enighed for enhver pris".

Tag f.eks. det "show" Grækenland har lavet med EU det første halve år i 2015 om gældssaneringen. antallet af møder var ekstremt højt og EU stoppede ikke forhandlingerne, selvom det var åbenlyst at grækerne forhalede.

Med andre ord, så har EU altid hidtil forsøgt at søge et kompromis og sandsynligheden for at de også søger det med den danske regering på Europol er ekstrem stor, hvis det bliver et nej den 3 december.


Skulle jeg dog tage fejl, så kommer der en ny afstemning. Pt. har Ja-partierne valgt buffeten. 22 stykker med smørrebrød. 1 stk. højt belagt med lækker pålæg og 21 stykker mere eller mindre uspiselige stykker, hvoraf nogle måske kan gøre dig syge.

Et nej, hvor en paralleaftale ikke ville kunne komme i stand, ville altså medføre et national kompromis, hvor de nej-partier der ønsker Europol, vil blive inviteret inden for og hvor man så laver "buffeten" mindre.


Derudover vil nej-siden også sørge for at juraen er fuldkommen på plads, således at Folketinget ikke kan løbe fra deres løfter. For hverken Løkke eller Frederiksen sidder i Tinget "indtil solen brænder ud". Rent juridisk kan ethvert parti inden et folketingsvalg opsige et politisk forlig. for ingen partier er i evighed bundet til politiske forlig, indgået i fortiden. Det ville rent faktisk være antidemokratisk i forhold til hele ideen med folkestyret.


Med andre ord, så kan Folketinget derved få os til at "æde" de sidste 10 stykker uden at spørge os først.


Argumentet for at vi ikke ved hvad der sker ved et nej, er fuldt ud holdbar. Men ved et ja ved vi helelr ikke hvad vi går ind til. Da retspolitikken i EU hurtigt kan gå en anden vej, end det danskerne ønsker. At tro at en dansk minister og hans embedsapparat er i stand til afgørende at ændre de andre staters opfattelse, hvis retsakter står til at blive godkendt, er tvivlsomt.


Frygt ikke at Danmark står uden for Europol, for vi skal nok komme med, enten gennem en ny folkeafstemning eller parallelaftale.


http://videnskab.dk/kultur-samfund/jurister-ja-partier-kan-sagtens-lobe-fra-lofte-om-eu-asylpolitik

30-11-2015 16:43 #131| 0

Odds 1,60 på "NEJ!" @ money in tha bank!

30-11-2015 17:05 #132| 0
iskov skrev:Jeg er så død hamrende træt af at høre på argumentet om at vi afgiver suverænitet, hvem er det vi afgiver suverænitet til? De andre medlemslande? NEJ til EU, hele intentionen om et fælles samarbejde er skabt på baggrund af et samarbejde, først og fremmest økonomisk, men også på mange andre henseender. Stop nu med at lefle om den skide suverænitet som i er så uhyre bange for at miste - svar mig lige engang, hvad mister vi? Som i hvad mister vi helt konkret og jeg godtager ikke hvis en person skulle få lyst til flabet at svare "suverænitet"

Vi får et folketing der er markant mere pro EU end den danske befolkning er - vi aner ikke hvad det fremtidige mål med EU ender med at blive - der er jo "ingen" danskere der ønskede at dele grænser og fri bevægelighed med polen, letland, litaun, rumænien grækenland osv og da slet ingen der gider at skulle indfinde sig under domme afsagt privatsretligt i EU lande - Lande der ligger milevidt fra os på alle tænklige punkter.


At et flertal i folketinget kan afgøre hvordan og hvor meget vi skal sovses ind i EU for al fremtid er jo direkte sygt og et massivt opgør med demokratiet _ EU får mere og mere magt, vi aner ikke hvad vi siger ja til - Da ingen aner hvordan EU kommer til at udvikle sig - udover at nationalstaten bliver mindre og mindre.


For folk der ønsker fuldt og fast EU tilslutning er det selvklart en gylden mulighed - De kan fjerne den demokratiske process fuldstændig, og de gør det endda uden at spørge befolkningen, det er tilføjet som en fucking fodnote i bekæmpelse af pædolifi at forresten så dropper vi også lige paragraf 20 der siger befolkningen er en del af beslutningsprocessen.

Redigeret af Live d. 30-11-2015 19:38
30-11-2015 19:01 #133| 0
MuckMe skrev:Odds 1,60 på "NEJ!" @ money in tha bank!

hvor henne?

30-11-2015 19:07 #134| 0
Ishusen skrev:
hvor henne?

Står stadig ved Betsafe og Nordic

30-11-2015 19:14 #135| 0
MuckMe skrev: Står stadig ved Betsafe og Nordic


Takker

Redigeret af Ishusen d. 30-11-2015 19:14
30-11-2015 19:20 #136| 2

Har lige brevstemt et ja. Ikke fordi at jeg er fan - men efter et større studie af EU, så ser jeg kun at vi fortsætter med et ræs mod bunden indtil vi alle medlemsstater er mere lige. Lad os bare få det overstået hurtigst muligt, så vi sammen kan begynde at arbejde fremad fremfor at vi konstant bliver trukket ned.

30-11-2015 19:36 #137| 0

ET STORT NEJ...imo


Simpel logik...

Det er jo derfor at vore vise forfædre har forfattet Grundlovens §20...netop med det formål IKKE at blive rendt ovenende af

"fremmede" magter. Uduelige eller ej, der må ikke være noget over Folketinget og danmarks befolkning...PUNKTUM !!!

30-11-2015 19:39 #138| 6
Guldmageren skrev:Har lige brevstemt et ja. Ikke fordi at jeg er fan - men efter et større studie af EU, så ser jeg kun at vi fortsætter med et ræs mod bunden indtil vi alle medlemsstater er mere lige. Lad os bare få det overstået hurtigst muligt, så vi sammen kan begynde at arbejde fremad fremfor at vi konstant bliver trukket ned.

Må jo nok indrømme jeg er ret lettet - lige for at sætte prikken over i`et kan du så ikke også smide nogle penge på at Ja siden vinder ?

30-11-2015 21:18 #139| 0
Live skrev:
Må jo nok indrømme jeg er ret lettet - lige for at sætte prikken over i`et kan du så ikke også smide nogle penge på at Ja siden vinder ?

Tja, catch-22 ved du nok.

30-11-2015 21:22 #140| 5

Det er altid dejligt, når Guldmageren er modsat en selv. Så ved man, at man ikke er helt galt på den ;)

30-11-2015 21:38 #141| 0

Sørgeligt nok er Guldmageren faktisk nej-sidens bedste argument.

30-11-2015 21:40 #142| 2
Nilsson skrev:Sørgeligt nok er Guldmageren faktisk nej-sidens bedste argument.

Odds er gået fra 1,6 til 1,05 efter han officielt meldte side,

30-11-2015 21:41 #143| 0

http://www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/eu-eksperter-et-nej-kan-goere-danmark-til-endestation-asylansoegere


Så for dælen. Den var værre, hva ;)

30-11-2015 21:42 #144| 1
Live skrev: Vi får et folketing der er markant mere pro EU end den danske befolkning er - vi aner ikke hvad det fremtidige mål med EU ender med at blive - der er jo "ingen" danskere der ønskede at dele grænser og fri bevægelighed med polen, letland, litaun, rumænien grækenland osv og da slet ingen der gider at skulle indfinde sig under domme afsagt privatsretligt i EU lande - Lande der ligger milevidt fra os på alle tænklige punkter.

At et flertal i folketinget kan afgøre hvordan og hvor meget vi skal sovses ind i EU for al fremtid er jo direkte sygt og et massivt opgør med demokratiet _ EU får mere og mere magt, vi aner ikke hvad vi siger ja til - Da ingen aner hvordan EU kommer til at udvikle sig - udover at nationalstaten bliver mindre og mindre.

For folk der ønsker fuldt og fast EU tilslutning er det selvklart en gylden mulighed - De kan fjerne den demokratiske process fuldstændig, og de gør det endda uden at spørge befolkningen, det er tilføjet som en fucking fodnote i bekæmpelse af pædolifi at forresten så dropper vi også lige paragraf 20 der siger befolkningen er en del af beslutningsprocessen.

Jeg synes den generelle tone fra Nej-siden er meget bombastisk, 1. du ved ikke hvad den danske befolkning mener om EU, bare fordi du har set folk være kritiske på facebook. Danmark har vist sig at være meget pro-EU igennem tiden, det er dog altid skræmmende at skulle "afgive suverænitet" - The buzzword of the week! Jeg mener imidlertid ikke at vi varetager Danmarks interesser ved at lukke os selv inde i en osteklokke, hvis vi vil have noget at skulle have sagt i Brussel skal det ske ved at at stemme Ja og vise engagement. Danmark vil få langt mere at sige, end at skulle holde trit med traktater, direktiver og forordninger hvis vi stemmer ja.30-11-2015 21:43 #145| 0

Jeg er nok en af de utallige danskere som er begyndt at se debatprogrammer/partilederrunden om den her afstemning og så faldet fra efter et minut eller to hvor tankerne bare vandrede afsted. Så jeg aner stadig ikke hvor jeg sætter krydset.


Dog undrer jeg mig over hvordan fanden ja-partierne har kunne sætte det her over styr. Har egentligt aldrig overvejet nej da jeg altid har tænkt at retsforbeholdene ikke var et specielt gode forbehold og mere en spidsfindighed man lavede efter Maastricht og skulle finde noget spiseligt til Edinburgh.


Og midt i processen er jeg selvfølgelig også kommet i tvivl især efter at have læst en artikel om professor som siger at lærde som har læst på det her i årevis osse har svært ved at finde rundt i det. Det efterlader en med en nagende tvivl om hvorvidt det er godt at gå ind i noget som man ikke helt ved hvad er.


Hvis nogen har par gode links der forklarer nøgternt hvad det handler om uden at det er vinklet den ene eller anden vej så smid dem meget gerne op :)
30-11-2015 22:19 #146| 2


Synes det her er alt for omega ift hvor mit kryds ender. Min tillid til de folkevalgte er efterhånden så lille, at de simpelthen ikke skal have den mulighed.

30-11-2015 22:25 #147| 0
MBR33 skrev:
Synes det her er alt for omega ift hvor mit kryds ender. Min tillid til de folkevalgte er efterhånden så lille, at de simpelthen ikke skal have den mulighed.

Forstår faktisk ikke ud fra ovenstående om du går den ene eller anden vej. Mistillid til at de folkevalgte i DK ikke skal have mulighed for at stemme hver gang. Eller mistillid til dem i Bruxelles?


Det jeg selv vil kigge på (forhåbentligt får jeg tid og lyst) er fordele versus ulemper og så har jeg en lille overvægt der siger at man i princippet er nødt til at tage fælles ansvar - ved ikke om det har den store betydning i denne sammenhæng...

30-11-2015 22:42 #148| 0
prangstar skrev:
Forstår faktisk ikke ud fra ovenstående om du går den ene eller anden vej. Mistillid til at de folkevalgte i DK ikke skal have mulighed for at stemme hver gang. Eller mistillid til dem i Bruxelles?

Stemmer nej. Mistillid til folkevalgte i DK. Har efterhånden set for mange gange at folk siger ét, men så går ud og gør noget andet. Derfor frygter jeg at det bliver for "nemt", både for den nuværende, men også fremtidige regeringer at hælde EU-lovgivning ned over DK.

30-11-2015 23:04 #149| 0
iskov skrev: Jeg synes den generelle tone fra Nej-siden er meget bombastisk, 1. du ved ikke hvad den danske befolkning mener om EU, bare fordi du har set folk være kritiske på facebook. Danmark har vist sig at være meget pro-EU igennem tiden, det er dog altid skræmmende at skulle "afgive suverænitet" - The buzzword of the week! Jeg mener imidlertid ikke at vi varetager Danmarks interesser ved at lukke os selv inde i en osteklokke, hvis vi vil have noget at skulle have sagt i Brussel skal det ske ved at at stemme Ja og vise engagement. Danmark vil få langt mere at sige, end at skulle holde trit med traktater, direktiver og forordninger hvis vi stemmer ja.Det er jo hvad faktuelle undersøgelser siger ? vi synes generelt godt om EUs oprindelige grundtanke - men et flertal er imod den drejning, som EU har taget - det har intet med facebook eller andet at gøre, men er faktiske undersøgelser.


Det du er fortaler for er hvad de Engelske og tyske borgere vil af med - derudover er det vist en overdrivelse af rang at sige vi får mere at skulle have sagt, med de gældende regler for afstemninger i EU regi gør det hverken fra eller til om vi er med eller ej, udover på et principielt plan.


Den her afstemning har meget lidt med de faktiske lovforslag/traktater at gøre - Den har alt med afskaffelsen af paragraf 20 at gøre - Det er ikke bare ren ideologi, men så tæt på en afskaffelse af folkestyrret som vi kan komme.


Påfaldende at det er den helt gamle generation der pligtopfyldende stemmer som de får fortalt af deres parti der er ja stemmer - den langt overvejende del af både unge og ældre på arbejdsmarkedet stemmer nej - satme også en sørgelig dag for SF - alle deres kernevælgere går imod dem

01-12-2015 00:02 #150| 0

SF er godt nok ud af tråd med deres vælgergruppe. RV jubeleuropæernes parti. Hvad siger tallene for LA og DFs vælgere?

01-12-2015 00:18 #151| 0
Allmin skrev:SF er godt nok ud af tråd med deres vælgergruppe. RV jubeleuropæernes parti. Hvad siger tallene for LA og DFs vælgere?

De er begge i trit med deres vælgere - den kan ses her og er 4 dage gammel - odds 1,6 er nok ikke helt skævt at stikke ud på.


Mig overrasker det også ret kraftigt at rød blok er så meget mere pro EU end blå blok - men det er jo nok DF der trækker læsset ned, og ikke som sådan den gamle blå blok. Men aldersfordelingen af ja og nej stemmer er jo helt syg


Mon ikke enhedslisten kommer til at nuppe rigtig rigtig mange vælgere fra SF ved næste folketingsvalg.


Som det kan ses er de vælgere der er i tvivl ca ligeligt fordelt mellem ja og nej hvis de skulle vælge i dag.


Redigeret af Live d. 01-12-2015 00:25
01-12-2015 01:36 #152| 0

Nej-oddset på unibet er idag faldet fra 1.60 til 1.40. Ligeledes har DS nedjusteret fra 1.60 til 1.45. NordicBet har dog fortsat 1.60, så der er nok fin værdi at hente

01-12-2015 01:43 #153| 0

Kunne kun få godkendt 932 kr., så det er nok slashet snart på NordicBet også.

01-12-2015 02:11 #154| 0
langeløg skrev:

Du har nogenlunde samme pondus og overtalelsesevne som de elendige politikere, du taler efter munden og laver kaffe til.

Du opnår nok hverken sympati eller ja-stemmer, hvis fremgangsmåden er at være nedladende.

Det handler om almen dannelse, og du lærer det nok ikke ved at være i mesterlære hos folk med moral og troværdighed som brugtvognsforhandlere.

Stadig fan...

01-12-2015 02:54 #155| 0
Nilsson skrev:Sørgeligt nok er Guldmageren faktisk nej-sidens bedste argument.


Du kunne også læse tråden igennem igen og se de argumenter der har været.


At Guldmageren har ændret holdning er da fint for ham.
Måske skulle dine kollegaer i dit parti finde ud af hvad der fik ham til at skifte mening, for hverken dig eller dine Ja-allierede ser ud til at have succes med den sag.

01-12-2015 09:31 #156| 1
Aurvandil skrev:
Du kunne også læse tråden igennem igen og se de argumenter der har været.

At Guldmageren har ændret holdning er da fint for ham.
Måske skulle dine kollegaer i dit parti finde ud af hvad der fik ham til at skifte mening, for hverken dig eller dine Ja-allierede ser ud til at have succes med den sag.

Jeg har læst tråden, og jeg fastholder mit postulat. Samtidig hermed anerkender jeg, at det er en uhyre kompleks problemstilling. Og derfor er det også nemmere at forenkle det, så menigmand kan forstå tankegangen og dermed synge med på argumenterne. Noget nej-side øjensynligt har klaret bedre end ja-siden. Med EL og DF på samme side er det dog ikke nogen overraskelse ;-)

Suverænitet er blevet afstemningens hippe ord, som vi i hvert fald ikke skal have mindre af - uagtet hvad det så må have af konsekvenser. Dem lukker vi bare øjnene for, og så forventer vi, at de 27 andre lande i EU retter sig efter vores dagsorden. Hvorfor skulle vi dog indgå i et fællesskab med dem, når vi kan få alt, hvad vi peger på?

01-12-2015 12:20 #157| 1

@Nilsson

kompleks, kompleks, kompleks. Er dit stadige overforbrug af dette ord et forsøg på at argumentere for at afstemningen er for besværlig at tage stilling til for almindelige mennesker og at vi derfor bør give Folketinget magten til at bestemme?


En forenkling af afstemningen, ligger da hos Ja-partierne, så åbenbart fremturer som eneste argument at man skal stemme ja pga Europol. Hvis man ikke formår at argumentere for vigtigheden af de andre 21 punkter, hvoraf nogle af dem er fuldkommen uspiselig.


Det er ja-sidens afstemning. Det er ja-siden der har valgt hvad vi skal stemme om og det er ja siden der har valgt en ikke juridisk bindende vej, hvor man ikke er nødsaget til at spørge befolkningen i fremtiden.

Det har ja-siden åbenbart ikke formået at klargøre for vælgerkorpset hidtil ifølge meningsmålingerne (jeg undlader at sige den er hjemme, intet er sikkert før afstemningen er slut)


Som ansat i et jubeleuropæer parti, er det klart at du automatisk tror at et kompromis som 27 stater bliver enige om, bliver en retspolitisk "Guds gave til befolkningen".

Tidligere EU aftaler har dog vist, at EU ofte rammer langt fra, når det kommer til politiske kompromiser mellem medlemmerne, når man bagefter ser på det med danske øjne.

Jeg skal undlade at komme med eksempler denne gang, fordi du jo som argument mener, at det er for kompleks at debattere.


og så er suverænitet ikke et hipt ord. Det er ikke en "caffe latte" afstemningen,, men en afstemning om at man i fremtiden selv bestemmer dansk retspolitik i Danmark. Det er indbegrebet af suverænitet.

Ved et nej må folketingets politikere tage arbejdshandskerne på og søge parallelaftaler på visse områder , som et flertal af danskerne støtter op om, eller lave en ny afstemning, hvor man ikke prøver at få befolkningen til at "æde" hele pakken.Redigeret af Allmin d. 01-12-2015 12:20
01-12-2015 14:03 #158| 9
Guldmageren skrev:Har lige brevstemt et ja. Ikke fordi at jeg er fan - men efter et større studie af EU, så ser jeg kun at vi fortsætter med et ræs mod bunden indtil vi alle medlemsstater er mere lige. Lad os bare få det overstået hurtigst muligt, så vi sammen kan begynde at arbejde fremad fremfor at vi konstant bliver trukket ned.

Har du nogensinde sat et x rigtigt;)

01-12-2015 14:49 #159| 1

KLART NEJ -


Det er ligesom Macau; ingen mulighed for "run it twice" - og det er vi som bekendt ikke fan af

01-12-2015 15:39 #160| 0

Er gået fra et klart nej til nu, at stemme ja. Vi kan ligeså godt rive plasteret af i et hug. Det danske velfærdssamfund er jo alligevel dødt, så sammen med de andre kan vi ræse mod bunden, hånd i hånd.


01-12-2015 15:40 #161| 1
Nimacos skrev:
Har du nogensinde sat et x rigtigt;)

Vi er desværre så viklet ind i EU, at nationalstaten reelt har spillet fallit. Jeg ser en god mulighed her for at politikerne kan begynde at tage nogen meget upopulære beslutninger, så EU bliver det som man i første omgang ønskede det skulle være.

01-12-2015 16:26 #162| 0

Skræmmende enig med profiler jeg ellers aldrig er enig i, så jeg har vel misforstået noget :)


Hvad er det lige grunden er til at jeg skal sige ja til de der pakker kollektivt, når jeg nu kan forhandle dem individuelt? Kan da godt se at det er pænt associalt ift det store fællesskab, men når nu den mulighed er der, skal der vel være en grund til at gøre det kollektivt - endda med udsigt til fremover at have mindre indflydelse på den førte politik.


Er ellers stort set enig i alle "pakkerne", og har det skidt med at DK evt skal stå udenfor eller have særstandpunkter på områder vi burde stå sammen om som fx. flygtninge og miljøpolitik. På den anden side mener jeg ikke at EU skal bestemme på områder hvor beslutningerne kun har lokal betydning, og jeg har mine tvivl om EU's modenhed til overordnet at træffe ansvarsfulde beslutninger uden at blive styret af lobbyer og visse landes særinteresser.


Jeg døjer også med at forstå hvorfor afstemningen kommer lige nu? Hvad er interesserne her?


01-12-2015 16:32 #163| 4


Iznogood skrev:.

Jeg døjer også med at forstå hvorfor afstemningen kommer lige nu? Hvad er interesserne her?

Fordi EU ændrer på reglerne for europol der gør det overstatsligt - fremfor mellemstatsligt - dermed falder vi grundet tidligere forbehold ud af det samarbejde - Det er så set som en god mulighed for at lave en mere generel afstemning - så hvis EU på et tidspunkt vil gøre andre ting til et overstatsligt samarbejde så behøver folketinget ikke at spørge danskerne til råds endnu engang - men de kan beslutte for os.


Ting der i EU kan ændres fra mellemstatsligt til overstatsligt er pretty much grænseløst - og med fjernelse af vores forbehold skal vi dermed som befolkning ikke spørges igen - ligegyldigt hvilke konsekvenser det har for os.

Redigeret af Live d. 01-12-2015 16:38
01-12-2015 16:42 #164| 1

langeløg skrev:

Du har nogenlunde samme pondus og overtalelsesevne som de elendige politikere, du taler efter munden og laver kaffe til.

Du opnår nok hverken sympati eller ja-stemmer, hvis fremgangsmåden er at være nedladende.

Det handler om almen dannelse, og du lærer det nok ikke ved at være i mesterlære hos folk med moral og troværdighed som brugtvognsforhandlere.

MFNN skrev:
Stadig fan..

Også her... Sjældent man ser så så koncentreret idioti på kun tre linier. God humor.

01-12-2015 17:39 #165| 2
Iznogood skrev:
Også her... Sjældent man ser så så koncentreret idioti på kun tre linier. God humor.

Eller for den sags skyld på en linje.

01-12-2015 18:15 #166| 1

Jeg er nu ret sikker på befolkningen sætter politikerne på plads imorgen med et rungende NEJ;)

01-12-2015 18:24 #167| 1
Nimacos skrev:Jeg er nu ret sikker på befolkningen sætter politikerne på plads imorgen med et rungende NEJ;)

Før man stemmer bør man dog lige får styr på hvilken dag i ugen det er.

01-12-2015 18:27 #168| 0
MuckMe skrev:Odds 1,60 på "NEJ!" @ money in tha bank!

i 1,42 i dag og på 2,5 for et ja

01-12-2015 18:38 #169| 0
Nimacos skrev:Jeg er nu ret sikker på befolkningen sætter politikerne på plads imorgen med et rungende NEJ;)


For mig handler det ikke om "at sætte nogen på plads"
Det handler om hvad der er bedst på den lange bane for Danmark. Jeg har ikke et behov for at sætte hverken Lars Løkke, Mette Frederiksen eller andre ja-sigere på plads.


01-12-2015 18:54 #170| 0
Ishusen skrev:
i 1,42 i dag og på 2,5 for et jaSer godt ud.. Mon ikk den går sikkert hjem når folk så småt bliver lidt mere informeret her inden der skal tages stilling ;)

Redigeret af MuckMe d. 01-12-2015 18:55
01-12-2015 18:58 #171| 1
Aurvandil skrev:

For mig handler det ikke om "at sætte nogen på plads"
Det handler om hvad der er bedst på den lange bane for Danmark. Jeg har ikke et behov for at sætte hverken Lars Løkke, Mette Frederiksen eller andre ja-sigere på plads.

Det er ok du har det sådan, jeg syntes det er vigtigt at befolkningen og deres egne vælgere kridter stregen op;)


@Allmin jeg har brev stemt;)

01-12-2015 19:25 #172| 0
Nimacos skrev:
Det er ok du har det sådan, jeg syntes det er vigtigt at befolkningen og deres egne vælgere kridter stregen op;)

@Allmin jeg har brev stemt;)

godt at høre, for selvom vi er uenige om meget, så er vi enige om nej på TORSDAG

01-12-2015 20:46 #173| 0

Jeg er (desværre) så gammel, at jeg også kunne stemme i 1992. Jeg kan bare ikke se, at det valg vi danskere traf i 1992 skal laves om i 2015. EU er blevet en mastodont med 28 medlemslande mod de 12, der var i 1992. Uligheden i EU er vokset enormt med indlemmelsen af de nye lande, som vi - i mine øjne - ikke har meget til fælles med. Måske var ønsket bare at holde de tidligere østlande væk fra Rusland? Dertil kommer de mange elendige sager i skiftende regeringer*. Tidligere tiders ideologier er fjernet og erstattet af en ulidelig krig om at få raget flest mulige ben til sig selv og sine nærmeste. Bureaukratiet og magtliderligheden har nået uanede højder.

Hvad er det, der gør, at vi ikke selv kan få lov at lave en tipskupon med de regler, som vi ønsker skal gælde ved en tilvalgsordning? Politikerne tror og mener, de ved bedst. Magen til arrogance skal man vist lede længe efter. Så må de lære det på den hårde måde. Det indser de måske ved et nej på torsdag. Hvis ikke de kan forhandle aftaler på plads med de andre lande, så er det nok ikke dem, der skal lede landet.

*) Jeg ved godt, der var dårlige sager, også i 1992-regeringer. Schlüter gik af få måneder senere på grund af Tamil-sagen. Hans Engell glemte at følge vejen i Helsingør. Der var sikkert også andre sager, som jeg lykkeligt har glemt. Men der var altså ikke den samme fornemmelse af, at politikerne kun tænkte på sig selv. Åh ja, og så sidder Bertel der igen og troner. Både nu og i 1992. Det har han jo nærmest gjort uafbrudt i over 30 år. Han var også undervisningsminister, da jeg gik i gymnasiet. Vi var ikke glade for ham, men når han får ministerpension, så kan man i hvert fald ikke sige, at han ikke har beklædt ministerposterne længe nok. Det kunne de nuværende politikere godt lære noget af.

01-12-2015 21:23 #174| 3

Klart NEJ.


Ja-partierne har ikke på nogen måde overbevist mig med deres argumenter, og så må det blive et nej. Hvad nej-partierne siger, interesserer mig ikke så meget, ja-partierne har helt på egen hånd vist mig hen til et nej ved både direkte og indirekte at tale ned til mig. Det startede med deres lumre plakater. Derefter godt fuldt op af manglende evne til at forklare, hvorfor det præcist er det "opsatte", der skal stemmes om.

01-12-2015 22:07 #175| 0
Iznogood skrev:

Også her... Sjældent man ser så så koncentreret idioti på kun tre linier. God humor.
Glædelig jul :-)
01-12-2015 22:17 #176| 0
Iznogood skrev:Jeg døjer også med at forstå hvorfor afstemningen kommer lige nu? Hvad er interesserne her?

Tror vi må have @Noller ind over her. Vi andre er sleeet ikke kvalificerede nok til at kloge os på EU-spørgsmål. Kun ph.d-Noller der har mandat til det...

01-12-2015 23:39 #177| 2
Iznogood skrev:
Også her... Sjældent man ser så så koncentreret idioti på kun tre linier. God humor.

Jeg deltager ikke i debatten, da jeg er opdraget til at kalde et fjols for et fjols.. og herinde skal vi snakke pænt til hinanden..


Nilssons postulat om at det hele hænger sammen, er så grundlæggende forkert at jeg ikke kan tage ham seriøs..

Hvordan man kan stå på den ene side og råbe efter saglighed, og samtidigt selv komme med sådan noget vås.. er mig en gåde..

Og alene ud fra den ene ting, må jeg råde folk til ikke at lytte efter noget fra hans hånd i denne sag!

Redigeret af MFNN d. 02-12-2015 21:16
02-12-2015 00:02 #178| 0

Nvm

Redigeret af Duracell d. 02-12-2015 00:30
02-12-2015 02:00 #179| 0

Ja, det ser ud til at "løbet" er ved at være kørt...NEJ-siden fører stort - heldigvis !

Og jeg kan ikke se hvad der skulle komme i vejen for at denne føring ikke bliver endnu større her de

sidste timer inden krydset skal sættes.

Efter min mening, behøves der ikke nogen som helst argumenter fra Nej-siden, det har Ja-siden

selv klaret, med deres fuldstændig håbløse "nedgørelse" af den danske befolkning og deres intelligens.

Sidst set her i aften i halvanden time på DR1.

Som ALTID, når det handler om Danmarks suverænitet, befolkningen er KLAR I MÆLET, det kunne

vore politikere lære noget af...
02-12-2015 02:30 #180| 0
cocow1 skrev:Ja, det ser ud til at "løbet" er ved at være kørt...NEJ-siden fører stort - heldigvis !
Og jeg kan ikke se hvad der skulle komme i vejen for at denne føring ikke bliver endnu større her deNu er der altså rigtig mange tvivlere, hvoraf mange af dem normalt stemmer på "ja-partierne". Der er vel en risiko for at tvivlerne i større grad følger partilinjen.

Men jeg håber da så inderligt du har ret. Men personligt fejrer jeg først nejet når det er sikkert.

02-12-2015 11:42 #181| 0

Så smed llr flygtningekortet. Sig farvel til jeres penge.

02-12-2015 12:10 #182| 9

Det siges at historien er afsluttet, og ideologierne døde. Det skal man nok være ret sikker på, når man vedrørende et relativt teknisk spørgsmål, vælger at følge et nej, og dermed de tre mest rabiate og populistiske partiers agenda på den hhv. økonomiske og værdipolitiske skala i en sær cocktail af nationalisme, xenofobi, revolution, reaktionisme og en liberalisme der i deres bestræbelser på at få en fed bil billigt, har negligeret at læse op på overstatslige institutioners rolle for at sikre selvsamme liberale verdensorden..

02-12-2015 16:04 #183| 1
tuznelda skrev: Jeg synes vi har set indtil flere eksempler på de seneste år, at det der med "ikke at ville føre befolkningen bag lyset "... det hører til sjældenhederne hos politikere i dag.
At skrabe mest muligt til sig selv og sine - gengælde vennetjenester med politiske beslutninger og i øvrigt forringe vilkår for de svageste i samfundet.. det virker mere som den ægte agenda for politikere i dag ... så hvis præmissen er, at det er en enten eller beslutning -- så er jeg mest tryg ved at sige Nej, for tilliden til, at politikerne først og fremmest vil det bedste for folket - den tillid er for længst dræbt af politikerne selv!

Har du noget fakta, der kan bakke det her op, eller er det bare sådan noget Nationen-lingo, du lige slynger ud? Kan du nævne noget på finansloven eksempelvis, som du kan bevise, er indgået for at gengælde vennetjenester?


Hvad foreslår du, at vi får i stedet for det nuværende politiske system? Har du alternative løsninger, eller er det her bare et spørgsmål om at råbe "jeg har tabt tilliden til politikkere"... Har du selv overvejet at stille op/være aktiv, så du derigennem kan påvirke tingene fremfor bare at råbe op for døve øre. Det svarer lidt til, at du ikke gider spille med på banen, men i stedet foretrækker at brokke dig på sidelinjen, hvor du ingenting påvirker. Det er fair nok at være kritisk, men den der politikker-lede, som du giver udtryk for, den er bare så uendelig destruktiv. Gør dog noget selv!

02-12-2015 16:39 #184| 1
Iznogood skrev:Jeg døjer også med at forstå hvorfor afstemningen kommer lige nu? Hvad er interesserne her?

Teknisk set behøvede vi ikke afholde Folkeafstemning før engang i 2016, men det står i regeringsgrundlaget, at der skal afholdes folkeafstemning om retsforbeholdet inden udgangen af 2015.

02-12-2015 17:52 #185| 0

En der har et pedobear kostume og et 'stem nej' skilt, som jeg kan låne i morgen? :D

02-12-2015 17:56 #186| 0

Hvis du stemmer ja i morgen, så dør baby.


Hvis du stemmer nej i morgen, så dør baby.


Baby er rimeligt meget på skideren.

02-12-2015 19:42 #187| 0
Ishusen skrev:
i 1,42 i dag og på 2,5 for et ja

Undskyld for derail - men er det ikke penge lige i foret at spille på en stemmeprocent på over 56 hos DS?

stemmeprocent

02-12-2015 19:56 #188| 0
Løvetæmmeren skrev:Undskyld for derail - men er det ikke penge lige i foret at spille på en stemmeprocent på over 56 hos DS?
stemmeprocent

tjo det lyder lavt, lidt svært at se den gå under med så meget medie hype de seneste uger, men ikke ligefrem fordi det er det betting område jeg gøre mig mest på :)

02-12-2015 19:56 #189| 0

Jeg har opgivet at læse mig frem til hvad jeg vil stemme. Den ene side siger "det sker" og den anden siger "det sker ikke".


Har i stedet taget tre tests hvor jeg synes politikos var den mest fair (et tøvende ja endte jeg på) mens DR´s var ret farvet pro-ja.


Derefter har jeg kigget rundt på hvem der anbefaler ja og nej - politisk og mere bredt. Må sige at den sidste del fjernede tvivlen og ryger på ja-siden.

02-12-2015 21:10 #190| 0
Løvetæmmeren skrev:Undskyld for derail - men er det ikke penge lige i foret at spille på en stemmeprocent på over 56 hos DS?
stemmeprocent

Til afstemningen om patentdomstolen, stemte 55,8%
Det er i det lys du skal se det :)

Dog vil jeg tro at denne afstemning er lidt mere "sexet" i folks ører, så tror også vi når lidt højere op i antallet af folk der stemmer denne gang.

03-12-2015 00:32 #191| 6

Virker absurd at stemme andet end ja.

03-12-2015 07:57 #192| 0

To ting der hjalp mig til at bestemme mig var disse informations artikler:


- Olney, 'A race to the bottom? Employment protection and foreign direct investment'

- Akademiske artikler omkring The Stability and Growth Pact.


Disse illustrerer meget godt hvorfor et nej bare vil udskyde det uundgåelige.


Redigeret af Guldmageren d. 03-12-2015 07:58
03-12-2015 10:13 #193| 0

Jeg er stadig i tvivl om, hvad jeg skal stemme, men hælder mest til nej. Jeg har det som mange andre i denne tråd svært med, at det bliver fremstillet som om, at vi stemmer om 22 retsakter, men i virkeligheden er det 32. Og når vi har sagt ja, så kan Folketinget vælge de resterende 10 til efter forgodtbefindende. Jeg har som sådan ikke en holdning til de sidste 10 akter, men princippet i, at vi bliver lovet ja til 22 akter og nej til 10 (medmindre vi ombestemmer os ved folkeafstemning) skal overholdes. Efter min mening. Og der har jeg haft det sådan, at det kan vi nok ikke 100% stole på. Nu læste jeg så lige denne artikel og herunder har jeg indsat et uddrag. Det er egentlig kun det med fed, jeg vil fremhæve, men resten er med for sammenhængens skyld. Artiklen er helt klar pro ja og argumenterne er klart stillet op efter det, men for os der er mest til nej pt, er det da lidt interessant for, hvis det passer, at der i selve lovforslaget er skrevet ind, at de sidste 10 akter skal til folkeafstemning, hvis vi skal tilslutte os. For mig giver det en lidt større sikkerhed omkring, at hvis vi stemmer ja, så er det kun til de nævnte 22 akter.


Jeg er dog stadig lidt i tvivl om jeg så er tippet til ja siden, for sådan som jeg har forstået det, så er alt fremover på retsområdet indenfor EU overstatsligt samarbejde. Og når vi har sagt ja, så vil Folketinget også kunne sige ja, uden der kommer en folkeafstemning. Jeg har som sådan ikke noget imod EU, og jeg ved ikke hvad det er for en lov, der skal komme, som jeg er bange for, at vi ikke bliver hørt om. Det er mest princippet i, at der står i Grundloven, at vi ikke kan afgive suverænitet uden folkeafstemning. Så kan man måske argumentere for at Grundloven skal friskes lidt op. Det er efterhånden lang tid siden, det er gjort sidst. For mig er der bare noget forkert i, at Folketinget kan træffe en beslutning, der strider imod Grundloven. Så hvis det nu også kom med i lovforslaget, at fremtidige retsakter i EU skal til afstemning i DK, så vil jeg nok stemme ja. Det er også bare vildt usmidigt. Og så er vi måske lidt tilbage ved at rette lidt til i Grundloven.


Hvis dit kryds ender i ja-kassen 3. december, siger du ja til at erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning. Det betyder, at du siger ja til, at Danmark i fremtiden kan samarbejde overstatsligt med EU på de 22 områder, som handler om alt fra bekæmpelse af børneporno til inddrivelse af gæld for virksomheder og borgere.

Et område i retssamarbejdet, som Danmark dog ikke vil deltage i, er asyl og indvandring.
»Danmark kommer ikke til at være med i asyl- og indvandringspolitikken. Det har man garanteret på to måder. Ja-aftalen siger, at man giver hinanden gensidig vetoret i hele ja-gruppen. Så ét parti eller én person kan nedlægge veto mod at være med, og det er en rimelig sikker garanti. Derudover har man blandt ja-partierne sagt, at man også vil give danskerne en folkeafstemning kun om det emne, hvis det skulle blive aktuelt, at alle ja-partier ønsker at deltage.«
»Garantien om en folkeafstemning er nu skrevet ind i selve lovforslaget, vi skal stemme om 3. december. Så udlændingepolitikken kan tilvalgsordningen ikke blive brugt til,« siger lektor ved Institut for Statskundskab Rebecca Adler-Nissen, som forsker i forbeholdene og EU's udvikling på Københavns Universitet.

03-12-2015 10:25 #194| 3

Det bliver sgu sofaen, der vinder i dag.

03-12-2015 10:54 #195| 0

Nu har jeg ikke lige læst alle indlæg igennem. Men er der en der kan sige mig, hvordan dem der ikke stemmer tæller med i denne afstemning?


Lige meget, fandt det :) Kan se at mindst 40% af stemmeberettigede skal stemme samtidigt med et flertal på over 50. Dermed er blanke stemmer eller sofavælgere stort set et direkte ja.

Er der nogle der ved hvad dette betyder for de forskellige odds? F.eks. det på danskespil? Stemmer man på hvem der får flest stemmer, eller om det rent faktisk bliver et 'ja' eller 'nej'?

Redigeret af GusSdk d. 03-12-2015 10:59
03-12-2015 11:19 #196| 1

Det overrasker mig virkelig hvor nuanceret denne debat er gået hen og blevet. To ting falder mig særligt i øjnene:


1. En bred skepsis overfor EU som institution. Den vil os en masse ondt, lokke os i en falde og pludselig har de os i et jerngreb og da er alt forbi for kære Danmark(?) - Det mener jeg imidlertid IKKE er tilfældet, jeg mener sådan set at Danmark har store fordele ved at deltage engageret i et samarbejde over grænserne der har vist sig gennem historien at vi som land kan og har kunnet drage nytte af. Her tænker jeg på det indre marked, Schengen, landbrugsstøtten, en international sikkerhed som ikke må undervurderes!


2. At danske borgere har en så lille tillid til de folkevalgte er mig en gåde og det skræmmer mig virkelig at det er en stigende tendens! Et er at de 5 partier har indgået en aftale om at der bliver indgået en veto ordning som skal sikre at alle ja-partier er enige om de yderligere retsakter vi skulle have interesse i at implementere. Danmark er det land i verden med mindst korruption og jeg mener vi bør have stor tillid til at de politikere vi har gående på Christiansborg vil os det bedste - ja sågar det de er gået til valg på!

03-12-2015 12:33 #197| 2

Lad os lige få det på plads at det ikke er de danske borgere der har sørget for mistilliden. Det har politikerne selv klaret med løftebrud, bilagssager og nu en pinlig skræmme-kampagne, efterfulgt af en 'i er dumme hvis i ikke stemmer ja'-retorik.

Der er sgu også langt fra korruption og ulovlige ting og så til at lyve for befolkningen. Måske bla derfor man har skrevet aftalen ind i lovbemærkningerne og ikke i selve loven. Så kan man netop lyve for befolkningen, uden at gøre noget ulovligt.


Btw. er de eneste som kommer med dommedagsprofetier, som vi også så ved euro-valget, vidst ja-siden.

Redigeret af Duracell d. 03-12-2015 12:33
03-12-2015 12:44 #198| 0

Man kan måske få svar på nogle spørgsmål, hvis man stadig er i tvivl:"Jens-Peter Bonde ·

Aarhus Universitet, Institut for
Statskundskab


Et svært Nej


Det er ikke let at stemme Nej i en
verden, som skriger på globale løsninger på klima-og flygtningekriserne. Det
er ingen løsning at isolere os fra samarbejdet i EU. Den gamle EU-modstand er
historie, også for mig. Vi har alle brug for: Et forbedret EU. Et
foregangsland for den grønne omstilling. Fælles hjælp til nødlidende og åbne
grænser for de fattige landes produkter. De skal kunne sende varer i stedet
for en stadig voksende del af deres befolkning. De to største problemer er
ikke til folkeafstemning i morgen. Vi er med i den hårde del af den fælles
flygtninge­og indvandrerpolitik gennem Schengen, Dublin-forordningen og Eurodac.
Med et Ja kommer vi også med i de ventede skærpelser. De vil da kunne
vedtages med simpelt flertal i folketinget, imod Radikale, SF, Alternativet
og Enhedslistens stemmer. Regeringen har kun lovet folkeafstemning, hvis
flygtningene skal have rettigheder med hjemmel i to af de 23 retsbestemmelser
i Lissabon-traktaten. Ret til f.eks. advokatbistand er allerede fravalgt med
støtte fra Radikale og SF. Vi kan altså ikke komme til at stemme Ja til en
humanistisk flygtningepolitik i morgen. Det er den øvrige retspolitik med
tvivlsom retssikkerhed, som er til afstemning - uden seriøs behandling i
Folketinget. Vi stemmer om, HVEM der skal bestemme vore love. I dag kan
retspolitikken ændres ved nyvalg til Folketinget. Regeringen kan kun overlade
nye beføjelser til EU ved at få det vedtaget med 5/6 flertal eller
folkeafstemning. Efter et Ja kan vi fortsat gå til valg, men vi kan ikke
ændre de love, som er overladt til EU. Så kan vi gå til valg til
Europa-Parlamentet hvert femte år, men de folkevalgte kan ikke ændre
lovgivningen. De kan påvirke, men ikke beslutte - for den lovgivende magt i
EU er hos Kommissionen og Ministerrådet i forening. Magten flyttes fra
vælgere til Folketinget, fra MF´erne til regeringen og fra regeringen til
kommissærer, dommere, ministre og embedsmænd i EU. Hele bevægelsen er: VÆK
FRA BORGERNE. Fremover skal regeringen selv kunne sige ja eller nej til at
overføre reel suverænitet til EU. Sidste år blev 91 % af Unionens direktiver
gennemført administrativt af ministerierne. Europaudvalget afgav i alt 44
forhandlingsmandater til vedtagelsen af 2.358 love og andre bindende
retsakter. Kun et lille mindretal af lovene ser en folkevalgt. Det system bør
udbedres, hvad enten der stemmes ja eller nej. Det er i åbenlys strid med
Grundloven, som fordrer, at overladelse af beføjelser kun kan ske ved en
folketingslov, der beskriver overladelsen ”i nærmere bestemt omfang”. Det er
demokrati-tømningen, som får mig til at stemme Nej. Det er som i
TTIP-aftalen, der vil flytte lovgivningsmagt fra alle parlamenter til nogle
voldgiftsdommere. Er demokrati så umulig en styreform? Er de 30.000 betalte
lobbyister i EU bedre rådgivere end vælgernes valgte repræsentanter? Skal
penge bestemme i stedet for valg? Der findes i alt 680 vedtagne EU-regler og
192 forslag til nye regler på retsområdet. Selv de fremmeste eksperter
indrømmer, de ikke ved, hvad vi stemmer om. Ministre og folketingsmedlemmer
ved end ikke, at de ikke ved det. Nogle få udvalgte har udtaget 22 til særlig
beskuelse. Regeringen har afvist at udlevere dem alle til Folketinget. De
nægter aktindsigt i, hvordan de er nået frem til dem, der egner sig til
fremvisning. Hvad skal skjules? Efter et Ja vedtages hundredvis af regler
administrativt, uden de forelægges for vælgere og valgte.

Er det fair, at fem Ja-partier har
nægtet at udlevere materialerne til fire andre politiske partier?
Er
det fair at føre kampagne for politiet, når samtlige partier både kan og vil
fortsætte samarbejdet i Europå
Er
det fair at fremstille nej-siden som støtter til ”pædofile” og
”børnelokkere”? Ja-sidens arrogance skriger efter et tydeligt Nej. Alligevel
har jeg det svært med at stemme Nej, fordi både vi og verden har brug for et
handledygtigt EU. Også en gammel modstander som mig har brug for et stærkt,
åbent og demokratisk EU. Jeg håber, at et Nej i morgen vil føre til en ny
folkeafstemning, hvor jeg kan stemme Jatak, fordi demokratiet følger med.
Demokrati styrker. God valgdag

PS
Dokumentation i HVAD STEMMER VI OM på euabc.dk"

03-12-2015 12:52 #199| 0

God valgdag folkens - husk at stemme ja ;)

03-12-2015 12:53 #200| 2

Alt det der med at hvis man stemmer ja, så er det så og så uhyggeligt at folketinget kan stemme om de her ting, uden at spørge os i fremtiden. Og hvad så egentligt?
Er det bedre at spørge en befolkning, hvor de fleste ikke gider, eller har en chance for at sætte sig ordentligt ind i det alligevel? Jeg undrer mig over den logik. Vi kunne jo ligeså godt have anarki, og afskaffe demokratiet, hvis man skal følge den tanke. Vi vælger jo selv vores folketing, så kan jeg virkeligt ikke se hvad det store problem er.


Noget andet, hvorfor er folk så bange for et stærkere EU? Hvorfor i alverden skulle det være farligere, at man tager fælles beslutninger med de andre lande i Europa? Det er simpelthen galoperende vanvid, at tro man tager bedre beslutninger fordi man kommer fra Danmark.

Redigeret af Tsunemi d. 03-12-2015 12:59
03-12-2015 13:10 #201| 0
GusSdk skrev:

Nu har jeg ikke lige læst alle indlæg igennem. Men er der en der kan sige mig, hvordan dem der ikke stemmer tæller med i denne afstemning?

Lige meget, fandt det :) Kan se at mindst 40% af stemmeberettigede skal stemme samtidigt med et flertal på over 50. Dermed er blanke stemmer eller sofavælgere stort set et direkte ja.

Er der nogle der ved hvad dette betyder for de forskellige odds? F.eks. det på danskespil? Stemmer man på hvem der får flest stemmer, eller om det rent faktisk bliver et 'ja' eller 'nej'?
Løkke har garanteret at et nej er et nej. Se evt detektor fra i går.
03-12-2015 13:24 #202| 3

Har afgivet det største NEJ, der kunne være på stemmesedlen! :)

03-12-2015 13:25 #203| 0
GusSdk skrev:Nu har jeg ikke lige læst alle indlæg igennem. Men er der en der kan sige mig, hvordan dem der ikke stemmer tæller med i denne afstemning?

Lige meget, fandt det :) Kan se at mindst 40% af stemmeberettigede skal stemme samtidigt med et flertal på over 50. Dermed er blanke stemmer eller sofavælgere stort set et direkte ja.
Er der nogle der ved hvad dette betyder for de forskellige odds? F.eks. det på danskespil? Stemmer man på hvem der får flest stemmer, eller om det rent faktisk bliver et 'ja' eller 'nej'?

Det er ikke korrekt. Ved en folkeafstemning kræver det, at mindst 50% skal stemme nej før lovforslaget bliver forkastet, men derudover skal mindst 30% af de stemmeberettigede stemme nej. Får vi således eksempelvis 55% nej og 45% ja, men en valgdeltagelse på kun 54%, bliver forslaget - i teorien - ikke forkastet. Regeringen har dog lovet at følge vælgernes beslutning uanset valgdeltagelse.

03-12-2015 13:28 #204| 0
SørenSnegl skrev:
Det er ikke korrekt. Ved en folkeafstemning kræver det, at mindst 50% skal stemme nej før lovforslaget bliver forkastet, men derudover skal mindst 30% af de stemmeberettigede stemme nej. Får vi således eksempelvis 55% nej og 45% ja, men en valgdeltagelse på kun 54%, bliver forslaget - i teorien - ikke forkastet. Regeringen har dog lovet at følge vælgernes beslutning uanset valgdeltagelse.

Perfekt tak! Lige hvad jeg skulle bruge :)

03-12-2015 14:28 #205| 2

Guldmageren og Gustav stemmer ja.. nuff said

03-12-2015 14:41 #206| 6

DF, LA og Ø i fælles front. Nuff said -_-

03-12-2015 14:49 #207| 10
CykelNille skrev:DF, LA og Ø i fælles front. Nuff said -_-

Enig. Det er de eneste partier som vil ændre på Folketingets favorable pensionsvilkår, og så er de enige om, at Offentlighedsloven skal ændres. De har fat i den lange ende.

03-12-2015 14:49 #208| 5
Krisdahl skrev:
Enig. Det er de eneste partier som vil ændre på Folketingets favorable pensionsvilkår, og så er de enige om, at Offentlighedsloven skal ændres. De har fat i den lange ende.

Det kaldes populisme :)

03-12-2015 14:51 #209| 9

Eller ordentlighed:-)

03-12-2015 15:13 #210| 0

Lidt praktisk info om hvordan EU fungerer

03-12-2015 15:23 #211| 1
Krisdahl skrev:Eller ordentlighed:-)

Du har ret. Det er netop tre partier der er kendt for deres ordentlighed :D

03-12-2015 15:30 #212| 4
CykelNille skrev: Du har ret. Det er netop tre partier der er kendt for deres ordentlighed :D

egentlig imponerende som i har opsumeret hvordan valgkampen er foregået - oneliners uden indhold : O)

03-12-2015 15:33 #213| 1
Live skrev: egentlig imponerende som i har opsumeret hvordan valgkampen er foregået - oneliners uden indhold : O)

Det er valgdag. Lighten up :)

03-12-2015 15:35 #214| 0
GusSdk skrev:Nu har jeg ikke lige læst alle indlæg igennem. Men er der en der kan sige mig, hvordan dem der ikke stemmer tæller med i denne afstemning?

Lige meget, fandt det :) Kan se at mindst 40% af stemmeberettigede skal stemme samtidigt med et flertal på over 50. Dermed er blanke stemmer eller sofavælgere stort set et direkte ja.
Er der nogle der ved hvad dette betyder for de forskellige odds? F.eks. det på danskespil? Stemmer man på hvem der får flest stemmer, eller om det rent faktisk bliver et 'ja' eller 'nej'?

Godt spørgsmål. i forhold til afstemningsresultatet får det ingen indflydelse, da Løkke har sagt, at han anerkender et NEJ, uanset om Grundloven rent juridisk kan forkaste Nejet, hvis stemmeprocenten har været for lav.


Så mon ikke odds sætterne arbejder ud fra om det bliver ja eller et nej og ikke indtager den juridiske del af Grundloven. for ret beset er der jo tale om et væddemål på de forskellige sites og ikke et spørgsmål om resultatet er bindende.


Derfor vil jeg tro at det er antallet af henholdsvis og og nej stemmer der afgør væddemålet

03-12-2015 15:35 #215| 1
CykelNille skrev:Det er valgdag. Lighten up :)

Der var smileyface og alt muligt - hvis der havde været en julekringle emojie var den også blevet tilføjet :O)

03-12-2015 15:37 #216| 1
Allmin skrev: Godt spørgsmål. i forhold til afstemningsresultatet får det ingen indflydelse, da Løkke har sagt, at han anerkender et NEJ, uanset om Grundloven rent juridisk kan forkaste Nejet, hvis stemmeprocenten har været for lav.

LOL - Hvis man spørger 10 gange og får 9 nej og et ja så er det ikke at respektere et nej - vi ved alle at vi kommer til at stemme ja med tiden - forhåbenligt bliver det ja vi ender op med om et år eller to barew en smule lettere at sluge uden at føle sig voldtaget

03-12-2015 15:58 #217| 0
Live skrev:
Der var smileyface og alt muligt - hvis der havde været en julekringle emojie var den også blevet tilføjet :O)

Haha ;)

03-12-2015 17:07 #218| 1

Så er valgkortet smidt i kassen - skraldespanden.

03-12-2015 17:54 #219| 0
SørenSnegl skrev:Så er valgkortet smidt i kassen - skraldespanden.

Jeg bruger mit til at skrive scoren i minigolf op, når vi spiller minigolf på xboxen... Så det bliver da brugt til noget :P

03-12-2015 18:43 #220| 6

I er godt nok seje

03-12-2015 18:51 #221| 3

Jeg fatter ikke man kan stemme nej........


03-12-2015 18:58 #222| 6
Ramones1dk skrev:Jeg fatter ikke man kan stemme nej........


Og jeg fatter ikke, at man baserer sin stemme på en ikke-udtømmende liste over partier og organisationer, der er lavet af et medlem af et ja-parti.

Sådan er der så meget.

03-12-2015 18:58 #223| 4
Ramones1dk skrev:

Jeg fatter ikke man kan stemme nej........Det er ikke så svært- vil man det bedste for dk stemmer man nej og venter til den næste afstemning hvor vilkårene er tilpasset til hvad befolkningen ønsker og hvad vores grundlov er bygget på - demokratiet
03-12-2015 19:21 #224| 0
Allmin skrev: Godt spørgsmål. i forhold til afstemningsresultatet får det ingen indflydelse, da Løkke har sagt, at han anerkender et NEJ, uanset om Grundloven rent juridisk kan forkaste Nejet, hvis stemmeprocenten har været for lav.

Så mon ikke odds sætterne arbejder ud fra om det bliver ja eller et nej og ikke indtager den juridiske del af Grundloven. for ret beset er der jo tale om et væddemål på de forskellige sites og ikke et spørgsmål om resultatet er bindende.

Derfor vil jeg tro at det er antallet af henholdsvis og og nej stemmer der afgør væddemålet


Fuldkommen hjernedødt, at vi har en Statsminister, som ser stort på Grundloven. -Det lyder jo meget betryggende, i forhold til de også vil ski*e på Grundlovens paragraf 20.


Bortset fra det, kan man jo ikke andet end stemme JA.


03-12-2015 20:06 #225| 0

Exitpoll


Ja, 47,2 %


Nej, 52,8 %


Håber det holder :D

03-12-2015 20:08 #226| 0

ja 46,7%

nej 53,3%

ifølge DR

03-12-2015 20:08 #227| 3

Utroligt som Guldmageren kan sætte et kryds gang på gang på taber siden;)


Lad os få en sejr for folket.

03-12-2015 20:23 #228| 0
Nimacos skrev:Utroligt som Guldmageren kan sætte et kryds gang på gang på taber siden;)

Lad os få en sejr for folket.

Jeg vandt sidste gang med mit kryds på DF. Det har jeg dog kun været skuffet over siden! Kæft de har været en fuser efter valget.

Redigeret af Guldmageren d. 03-12-2015 20:23
03-12-2015 20:25 #229| 1

Da Guldmageren skiftede side, så blev alle odds på ja-siden jo også slashet.


Jeg har personligt valgt, en GTO linje her i livet - og gør alting modsat af Guldmageren ;)

03-12-2015 20:27 #230| 1

Hvordan man kan fucke verdens mest sikre ja op og stadig mene man er kompetent til at arbejde indenfor et demokrati må stå som den største gåde.


Nu har de sagt vi 100% ryger uden for Europol - hvad fuck bliver ignoranternes argument for den næste afsteming - ups vi tog fejl - nu stemmer vi om det en gang til.


Håber folk husker på de "non profit" organisationer der har blandet sig i valgkampen næste gang de kommer og beder om penge.


forbandet ulækkert hvordan det valg har foregået - selv ja pertierne der er imod DF har valgt at tage deres argumenter til sig som grundlag for et ja - har aldrig i mit liv stemt på DF - det her valg kan meget vel ændre det og der burde komme en kraftig reaktion fra både medier og befolkningen imod levebrødspolitikerne.


FFS - selv dem der har stemt ja må vel kigge lidt på om "lederne" er kompetente nok

Redigeret af Live d. 03-12-2015 20:32
03-12-2015 20:33 #231| 0
Live skrev:Hvordan man kan fucke verdens mest sikre ja op og stadig mene man er kompetent til at arbejde indenfor et demokrati må stå som den største gåde.

Nu har de sagt vi 100% ryger uden for Europol - hvad fuck bliver ignoranternes argument for den næste afsteming - ups vi tog fejl - nu stemmer vi om det en gang til.

Håber folk husker på de "non profit" organisationer der har blandet sig i valgkampen næste gang de kommer og beder om penge.

forbandet ulækkert hvordan det valg har foregået - selv ja pertierne der er imod DF har valgt at tage deres argumenter til sig som grundlag for et ja - har aldrig i mit liv stemt på DF - det her valg kan meget vel ændre det og der burde komme en kraftig reaktion fra både medier og befolkningen imod levebrødspolitikerne.

FFS - selv dem der har stemt ja må vel kigge lidt på om "lederne" er kompetente nok

Stem paa DF saa de kan staa udenfor regering? Stop nu.

03-12-2015 20:34 #232| 0
GrimGladGris skrev: Fuldkommen hjernedødt, at vi har en Statsminister, som ser stort på Grundloven. -Det lyder jo meget betryggende, i forhold til de også vil ski*e på Grundlovens paragraf 20.

Bortset fra det, kan man jo ikke andet end stemme JA.


Det er nok nærmere dig der ikke forstår Grundloven, hvis du mener at Løkke ser stort på Grundloven. Grundloven giver i et tilfælde af for lav stemmedeltagelse regeringen retten til at ratificere deres lovforslag, men det er ikke et krav at stadfæste sit eget lovforslag


Derudover vil de fleste demokratisk anlagte mennesker nok mene at et folkeligt nej, der bliver kørt igennem på en teknikalitet i valgloven. Ved afstemningen til Patentdomstolen var V af samme opfattelse.

03-12-2015 20:36 #233| 0
pokerheh skrev:
Stem paa DF saa de kan staa udenfor regering? Stop nu.

Tror du at de bliver ved med det ? i såfald fungerer vores demokrati ikke - man skal vel bare se på sverige hvordan de vælger at behandle demokratiet - de nægter dem adgang imod folkets ønske.


eller på Tyskland hvor de direkte handler imod folkest ønsker.


Grænsen mellem Demokrati og diktatur er hårfin.


Velgørenheds-organisationer der blander sig i politik burde nedlægges ved lov, korruption på et hidtil uset plan i Dk

Redigeret af Live d. 03-12-2015 20:47
03-12-2015 20:38 #234| 0
Live skrev:
Tror du at de bliver ved med det ? i såfald fungerer vores demokratiet ikke - man skal vel bare se på sverige hvordan de vælger at behandle demokratiet - de nægter dem adgang imod folkets ønske.

eller på Tyskland hvor de direkte handler imod folkest ønsker.

Grænsen mellem Demokrati og diktatur er hårfin

DF har aldrig, indtil videre, ville sidde indenfor. Kan ikke se hvorfor det skulle aendre sig.

03-12-2015 20:40 #235| 2

Uhyggeligt, måske, men Messerschmidt syntes jeg klart har været valget bedste mand til at forklare hvorfor et nej er vigtigt, og det ser jo også ud til at blive et forudset rungende NEJ;)

03-12-2015 20:40 #236| 1
pokerheh skrev:
DF har aldrig, indtil videre, ville sidde indenfor. Kan ikke se hvorfor det skulle aendre sig.

hellere et parti der søger indflydelse fremfor partier der handler imod befolkningens interesser - du kan næppe bagatellisere at DF har haft enorm betydning for dansk politik de sidste 6 år

03-12-2015 20:45 #237| 3

6.1 % optalt.


54.1 % nej

45.9 % ja

03-12-2015 20:52 #238| 0

Sygt hvordan det kan blive nej. Jeg forstår det ikke.

03-12-2015 20:53 #239| 2
SørenSnegl skrev:Sygt hvordan det kan blive nej. Jeg forstår det ikke.

Guldmager-paradokset bliver optaget i ordbogen næste år

03-12-2015 20:53 #240| 0

03-12-2015 20:53 #241| 1

Jeg har stemt ja, da jeg mener at indholdet i de 22 retsakter er en stor fordel for DK, og i øvrigt ikke kan se noget godt alternativ til et europæisk samarbejde på disse områder.


Når det er sagt, har ja-siden fucket gevaldigt op ved at forsøge at forsimple afstemningen til at handle om europol, og om man er for eller imod børneporno. Men nok den største fadæse er, at de ikke har ladet afstemningen handle alene om de 22 retsakter og så sagt, at øvrige retsakter også skal til folkeafstemning, hvis der er et flertal for dem i folketinget. Hvis de havde tænkt sig om, var det efter min mening blevet et overbevisende ja.

03-12-2015 20:54 #242| 3
SørenSnegl skrev:Sygt hvordan det kan blive nej. Jeg forstår det ikke.

Det er din skyld. Du smed dit valgkort væk.


03-12-2015 20:55 #243| 0

Jeg forstår ikke, hvorfor ja-siden ikke har fremhævet noget mere, hvordan et nej faktisk kan være problematisk for vores muligheder for at sende asylansøgere retur og/eller kan betyde at vi må indordne os under en kvoteordning jævnfør de forventede kommende ændringer i Dublin-forordningen. Mon ikke det i så fald ville have været et ret klart ja?

Redigeret af SørenSnegl d. 03-12-2015 20:58
03-12-2015 20:59 #244| 0
Tassadar skrev:Jeg har stemt ja, da jeg mener at indholdet i de 22 retsakter er en stor fordel for DK, og i øvrigt ikke kan se noget godt alternativ til et europæisk samarbejde på disse områder.

Når det er sagt, har ja-siden fucket gevaldigt op ved at forsøge at forsimple afstemningen til at handle om europol, og om man er for eller imod børneporno. Men nok den største fadæse er, at de ikke har ladet afstemningen handle alene om de 22 retsakter og så sagt, at øvrige retsakter også skal til folkeafstemning, hvis der er et flertal for dem i folketinget. Hvis de havde tænkt sig om, var det efter min mening blevet et overbevisende ja.

Tror mange nej-sigere er 100% enige med dig - vi ved bare at der kommer en ny afstemning og at vi kommer med i europol - selv som ja siger er du likely enig.


Hvis vi ender med at være med i europol og denne afstemning kommer en gang, men hvor den ikke ændrer vores grundlov - så er ja siden direkte inkompetent :O)


03-12-2015 21:01 #245| 0
Live skrev:
hellere et parti der søger indflydelse fremfor partier der handler imod befolkningens interesser - du kan næppe bagatellisere at DF har haft enorm betydning for dansk politik de sidste 6 år

Ja, problemet er at de goer det via total ansvarsfralaeggelse.

03-12-2015 21:01 #246| 0
SørenSnegl skrev:Jeg forstår ikke, hvorfor ja-siden ikke har fremhævet noget mere, hvordan et nej faktisk kan være problematisk for vores muligheder for at sende asylansøgere retur og/eller kan betyde at vi må indordne os under en kvoteordning jævnfør de forventede kommende ændringer i Dublin-forordningen. Mon ikke det i så fald ville have været et ret klart ja?

fordi det du siger ikke giver mening - hvis det argument var kommet i tide fremfor dagen før så var det blevet gennemhullet

03-12-2015 21:02 #247| 0
Live skrev:
fordi det du siger ikke giver mening - hvis det argument var kommet i tide fremfor dagen før så var det blevet gennemhullet

Så må du da gerne lige forklare hvorfor. Nå ja, og hvad mener du med, at argumentet først er kommet frem nu? Problematikken omkring Danmarks situation og Dublin Plus aftalen har jo været længe kendt.

Redigeret af SørenSnegl d. 03-12-2015 21:05
03-12-2015 21:03 #248| 0
pokerheh skrev:
Ja, problemet er at de goer det via total ansvarsfralaeggelse.

Der er vi enige - jeg respekterer folk der prøver at blæse og have mel i munden på samme tid - men som det der meget vel kan blive det største parti er det en klam måde at føre politik på - pt er det bare hvad der giver det for dem bedste resultat

03-12-2015 21:07 #249| 1
SørenSnegl skrev:
Så må du da gerne lige forklare hvorfor.

fordi der selv ved et nej er 9 måneder til at finde en mere passende løsning, mens vi stadig er dækket ind under dublin aftalen - en løsning der forhåbenligt ender ud i at asylansøger konceptet som vi kender det har spillet fallit- pt handler det udelukkende om kvantitet - ikke kvalitet. Intet land burde tage flere ikke vestlige flygtninge end de realistisk kan integrerer.


Derudover er problemet kun opstået fordi vi deler grænser med lande der intet har tilfælles med EU

03-12-2015 21:15 #250| 1
Live skrev:
Det er ikke så svært- vil man det bedste for dk stemmer man nej og venter til den næste afstemning hvor vilkårene er tilpasset til hvad befolkningen ønsker og hvad vores grundlov er bygget på - demokratiet

Jamen så tillykke til kommunisterne og DK's mest højreekstremistiske parti.............

03-12-2015 21:16 #251| 0
Ramones1dk skrev:
Jamen så tillykke til kommunisterne og DK's mest højreekstremistiske parti.............

Du glemmer LA, de mener selv de er tungen på vægtskålen;)

03-12-2015 21:21 #252| 1

'Sikke en dejlig dag det er idag! Tra-la-la-lala'

03-12-2015 21:45 #253| 5
Ramones1dk skrev:
Jamen så tillykke til kommunisterne og DK's mest højreekstremistiske parti.............

En tudekiks kommentar tilsat uvidenhed. Nej, stort tillykke til det flertal af den danske befolkning der stemte nej. Dette var ikke en partipolitisk afstemning, men en folkeafstemning. Nejet tilhører alle de danskere der har stemt nej.

03-12-2015 21:46 #254| 3
Ramones1dk skrev:

Jamen så tillykke til kommunisterne og DK's mest højreekstremistiske parti.............
Sikke da noget vrøvl. De tre nej partier repræsenterer 36 % af stemmerne ved sidste folketingsvalg. Der er 54 % af danskerne der stemmer nej i dag så selvom ALLE der stemmer DF, EL og LA har stemt nej hvilket nok ikke er sandsynligt har en stor del fra de andre partier også stemt nej. Så det er tværtimod politikerne i de andre partier, nok primært K, SF og S som er ude af trit med hvad deres vælgere reelt mener og ønsker.
03-12-2015 21:57 #255| 0

Når jeg lytter til Kristian Thulesen Dahl lige nu på news, så forstår jeg godt, hvordan Dansk Folkeparti, kan være Danmarks andetstørste parti.


Danmarks Obama ;)

03-12-2015 22:00 #256| 0
Kasperfb skrev:Når jeg lytter til Kristian Thulesen Dahl lige nu på news, så forstår jeg godt, hvordan Dansk Folkeparti, kan være Danmarks andetstørste parti.

Danmarks Obama ;)

De er sikkert Danmarks størreste parti til næste folketings valg, vil skyde på den vil ligge til 1,40 max på Betfair.

03-12-2015 22:03 #257| 0
Nimacos skrev:
De er sikkert Danmarks størreste parti til næste folketings valg, vil skyde på den vil ligge til 1,40 max på Betfair.

Mon dog ;-)


Tillykke til nej-vælgerne. Så starter kampen for at opretholde det danske samarbejde over grænser. Det bliver ikke nemt.

Redigeret af Nilsson d. 03-12-2015 22:03
03-12-2015 22:09 #258| 0

Nu bruger selv tv kommentatorerne ordet ET RUNGENDE NEJ som forudsagt;)

03-12-2015 22:18 #259| 4

Tillykke Danmark !

Det største Tillykke skal lyde til de af vore forfædre der har forfattet Danmarks Riges Grundlov,

der nu har eksisteret i cirka 150 år - og har gennemlevet bl.a. 2 verdenskrige !

Netop § 20 er her et fantastisk gennemtænkt aktstykke, som ikke mindst i dag har vist sin

fulde berettigelse ! INTET OVER OG INTET VED SIDEN AF

Og så selvfølgelig tillykke til flertallet af Danmarks befolkning der i dag har sagt NEJ, og alle de pokernettere der

også har sagt NEJ...just my 5 cents...

03-12-2015 22:36 #260| 0

25 % blanke stemmer. Sindssygt!

03-12-2015 22:38 #261| 0

Ja, det er sindssygt at folk bruger deres demokratiske ret. En ret som vel og mærke ikke er at finde i alle verdensdele.


Hr. Guldmager, undrer du dig aldrig over, at du altid kan være så spot-off på alle punkter?

03-12-2015 22:40 #262| 0
Kasperfb skrev:Ja, det er sindssygt at folk bruger deres demokratiske ret. En ret som vel og mærke ikke er at finde i alle verdensdele.

Hr. Guldmager, undrer du dig aldrig over, at du altid kan være så spot-off på alle punkter?

Synes du ikke det er vanvittigt at 25 % bruger deres demokratiske ret og alligevel ikke føler de kan tage stilling? Og nej, jeg er sgu egentligt ret ligeglad. Får ikke min bekræftelse fra eksterne kilder - modsat så mange andre.

Redigeret af Guldmageren d. 03-12-2015 22:42
03-12-2015 22:42 #263| 0
Guldmageren skrev:25 % blanke stemmer. Sindssygt!

Hvor ser du det tal henne?

03-12-2015 22:43 #264| 6


Kasperfb skrev:Ja, det er sindssygt at folk bruger deres demokratiske ret. En ret som vel og mærke ikke er at finde i alle verdensdele.

Hr. Guldmager, undrer du dig aldrig over, at du altid kan være så spot-off på alle punkter?

Husk det der med glashus og sten, Kasper ;)

03-12-2015 22:45 #265| 1
Krisdahl skrev:
Hvor ser du det tal henne?

rokokoposten lyder som et fair bud

03-12-2015 22:45 #266| 1

kan godt følge de mange blanke stemmer. Håbløs valgkampagne fra alle sider, der har handlet om alt muligt andet. Halve sandheder er blevet spredt med mild hånd. Ganske håbløst

03-12-2015 22:49 #267| 0

Vildt nok at der er større andel der stemmer nej her, end til euro-valget i 2000. Havde jeg sgu ikke regnet med. (nu ligger man dog en smule under - men ca. samme niveau)


Såå venter jeg bare på pengene NordicBet, omend man kun kunne spille et lille egern på gaven, på de 1.60,

Redigeret af Duracell d. 03-12-2015 22:51
03-12-2015 23:00 #268| 0

https://www.youtube.com/watch?v=DBudp0EmbDM


https://www.youtube.com/watch?v=Xk4UhCM9xCE

Redigeret af Dizimind d. 03-12-2015 23:04
03-12-2015 23:09 #269| 1
Guldmageren skrev:25 % blanke stemmer. Sindssygt!

Tror nærmere bestemt det drejer sig om en blank vælger, frem for 25% blanke stemmer

Redigeret af Allmin d. 03-12-2015 23:10
03-12-2015 23:27 #270| 0

Lige knap 75% (over 72%) i stemmeprocent er sgu da mega flot og langt over forventning for noget så tørt som EU bureaukrati. Så at folk vender den om og siger at det at "hele" 25 % ikke har stemt er skræmmende, er da godt nok som at se glasset som halvt tomt. Linjen lå på over/under 55 % for blot et par dage siden..

Derudover har folk som guldmageren med flere herudover også fuldstændig misforstået hvad det betyder at stemme blankt.. ;)

03-12-2015 23:29 #271| 3

Nej-siden har gjort det de skal.. oplyst befolkningen om hvad der i virkeligheden skulle stemmes om..


Jeg er faktisk lidt skuffet over at det ikke blev et større nej..

Håber og tror på at det er uvidenhed der er skylden bag, for nægter at tro på at 46-47% af befolkningen er pisse ligeglade med grundloven..

03-12-2015 23:46 #272| 1

https://www.youtube.com/watch?v=HzAfOgUifko

03-12-2015 23:55 #273| 0

MuckMe skrev:Lige knap 75% (over 72%) i stemmeprocent er sgu da mega flot og langt over forventning for noget så tørt som EU bureaukrati. Så at folk vender den om og siger at det at "hele" 25 % ikke har stemt er skræmmende, er da godt nok som at se glasset som halvt tomt. Linjen lå på over/under 55 % for blot et par dage siden..

Derudover har folk som guldmageren med flere herudover også fuldstændig misforstået hvad det betyder at stemme blankt.. ;)

Det er antallet af blanke stemmer, der bliver betegnet som skræmmende. De 28 %, du hentyder til, er folk, der ikke har valgt at møde op til valgsteder. Det har de blanke stemmer. De har netop afleveret en blank stemmeseddel.


Er det i øvrigt kun mig, der ikke kan finde noget sted, hvor procentdelen af blanke stemmer bliver angivet?

04-12-2015 00:07 #274| 2

DR skriver 1,3% stemmer er ugyldige. Det må vel være de blanke stemmer - og så enhedslisten der ikke har kapacitet nok til at ramme felterne.

04-12-2015 00:07 #275| 1

Jeg valgte ikke at stemme. Jeg var mest til et nej, men var sådan set ikke imod de 22 retsakter. Jeg var imod, at vi ikke selv kunne vælge at stemme for hvert enkelt retsakt og at vi de facto ville nulstille grundlovens §20 overfor fremtidige EU retsakter, hvilket jeg finder urimeligt. At folketinget så muligvis ville handle anderledes ved fremtidige større spørgsmål på EU retsområdet er så en anden sag - jeg kunne sagtens have set folkeafstemninger igen på det område selv ved et ja - de var bare ikke lovformeligt forpligtet til det.


Men jeg valgte ikke at stemme, da jeg egentligt ikke rigtigt kunne se det helt store tab ved et JA, og ikke havde det store overskud til at tage over for at stemme for noget jeg på en eller anden måde havde et ambivalent forhold til.

Under alle omstændigheder mener jeg at valgprocessen i DK skal ændres, så vi kan gøre det digitalt i langt højere grad, da det både vil være nemmere for de fleste, og at det vil blive langt billigere. Vi har i dag brugt ca. 100 mio. på at få et svar fra danskerne, som betyder at vi muligvis skal bruge samme beløb igen om ca. 1 år, hvis ikke vi kan få hevet en parallelaftale hjem onkring Europol.


Hvis staten mener at NemID er sikkert nok til at lave underskrifter, få lønsedler, indrapportere skat og post fra det offentlige mm, bør de også vurdere, at sikkerheden til folkeafstemninger bør være der.

04-12-2015 00:11 #276| 2

Valget sande vinder er hverken Thulesen-Dahl, Joanne & skipper, Samuelsen eller Folkebevægelsen mod EU, men Grundloven.

04-12-2015 00:14 #277| 0
CykelNille skrev:Det er antallet af blanke stemmer, der bliver betegnet som skræmmende. De 28 %, du hentyder til, er folk, der ikke har valgt at møde op til valgsteder. Det har de blanke stemmer. De har netop afleveret en blank stemmeseddel.

Er det i øvrigt kun mig, der ikke kan finde noget sted, hvor procentdelen af blanke stemmer bliver angivet?
De snakkede tidligere om at de blanke stemmer skulle have været tæt på ikke eksisterende, så når guldmageren med flere nævner 25 % kan han ikke andet end mene dem som ikke mødte op, hvilket ikke er det samne som en blank stemme ;)
04-12-2015 00:16 #278| 1

Vi kan nøjes med §20:

"§ 20

Stk. 1. Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.


Stk. 2. Til vedtagelse af lovforslag herom kræves er flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindlige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler."

04-12-2015 00:17 #279| 0

04-12-2015 00:17 #280| 0
Guldmageren skrev:
Synes du ikke det er vanvittigt at 25 % bruger deres demokratiske ret og alligevel ikke føler de kan tage stilling? Og nej, jeg er sgu egentligt ret ligeglad. Får ikke min bekræftelse fra eksterne kilder - modsat så mange andre.

Det er ikke det, han giver udtryk for i denne post. 25 % ville være et absurd tal, men det ligner umiddelbart, at han selv har byttet rundt på blanke stemmer og sofavælgere :)

04-12-2015 00:41 #281| 0

Torstens

Vi kan nøjes med §20:
"§ 20
Stk. 1. Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.

Stk. 2. Til vedtagelse af lovforslag herom kræves er flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindlige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler."

--------------------------------------------------------------------------------------

Her skal man netop se på intentionerne for hvorfor:


Det er jo fordi at INGEN der er i undertal skal have mulighed for at lave statskuplignende foranstaltninger f.eks,.for at trumfe deres dagsordner

igennem uden befolkningens absolutte opbakning og/eller Markant flertal i folketinget - og tro mig...det har været afprøvet flere gange i tidens løb...bl.a. i tiderne før,under og

efter de store verdenskrige...og også i forbindelse med afslutning af tysklandskrigene i 1848 og 1864.

Som bekendt blev den sag jo først afsluttet 1 1920, da vi fik Sønderjylland tilbage til det danske rige.


...just my 5 cents...
Redigeret af cocow1 d. 04-12-2015 00:59
04-12-2015 08:21 #282| 0

Kunne i ikke stoppe med at råbe op om grundlovsbrud og jeg ved ikke hvad. Rent juridisk er det to gange tidligere blevet vurderet i højesteretten at Danmark ikke bryder grundlovens paragraf 20. Der er ikke tale om et overstatsligt samarbejde, men et mellemstatsligt samarbejde.

04-12-2015 08:37 #283| 0

Som en centralt placeret EU-kilde formulerer det, er det »usikkert, om Danmark kan få en aftale, usikkert hvilken kvalitet den i givet fald vil have, og det vil med stor sikkerhed tage en hel del tid.«


Parallelaftalen indebærer, at Danmark vil ryge ud af Dublin-systemet, hvis Danmark ikke vil acceptere de ændringer, og dermed er Danmark fanget i lidt af en Dublin-knibe. En Dublin-exit kan med statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) ord risikere at gøre Danmark til en »asylmagnet.«


Tillykke mine damer og herre.

Redigeret af iskov d. 04-12-2015 08:42
04-12-2015 09:32 #284| 0
CykelNille skrev: Det er ikke det, han giver udtryk for i denne post. 25 % ville være et absurd tal, men det ligner umiddelbart, at han selv har byttet rundt på blanke stemmer og sofavælgere :)

Jeg fulgte blindt en veninde der plejer at have styr på information, men hun mener at dem der ikke stemmer skal tælles med som blanke stemmer. Det er jeg ikke helt enig i - beklager ;) Godt med lidt kildekritik.

04-12-2015 09:47 #285| 0


iskov skrev:Som en centralt placeret EU-kilde formulerer det, er det »usikkert, om Danmark kan få en aftale, usikkert hvilken kvalitet den i givet fald vil have, og det vil med stor sikkerhed tage en hel del tid.«

Sikke en indsigt den centralt placerede EU-kilde udviser - ja ting tager tid og intet er sikkert her i livet zzzzzz........

04-12-2015 10:13 #286| 0
WastedWanker skrev:

Sikke en indsigt den centralt placerede EU-kilde udviser - ja ting tager tid og intet er sikkert her i livet zzzzzz........

Ja tak for din ligegyldighed, det betyder jo så bare at Danmark kommer til at stå undefor de forhandlingerne som snarest går igang i forbindelse med terrorbekæmpelse hvilket jeg mener er en meget essentiel del at være en del af.


Du er måske ligeglad, men jeg er skuffet over at være borger i et land hvor en stor del af befolkningen har en så lille tiltro til de folkevalgte og ønsker at isolere sig i sin egen lille stinkende osteklokke, for her har vi det jo bare bedst!

04-12-2015 10:26 #287| 2

Mentaliteten har ikke ændret sig en skid, de sidste 150 år. Her tror man at man er bedre end de andre, til enhver tid, og dannebrog faldt ned fra himlen, som en gave fra gud, til en gudsbenådet folk.

04-12-2015 10:32 #288| 0

"Att: Iskov
Kunne i ikke stoppe med at råbe op om grundlovsbrud og jeg ved ikke hvad. Rent juridisk er det to gange tidligere blevet vurderet i højesteretten at Danmark ikke bryder grundlovens paragraf 20. Der er ikke tale om et overstatsligt samarbejde, men et mellemstatsligt samarbejde."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis du hentyder til mit indlæg - har jeg ikke sagt at der er tale om Grundlovsbrud, men at Grundloven netop har bevist sin værd

i denne sag.

Det som du skriver om de 2 Højesteretsdomme - er jo en anden sag - hvor en række borgere stævnede staten for brud på Grundloven,

men det vil nok føre for vidt at diskutere det i denne tråd.

04-12-2015 10:34 #289| 0

Jeg er i den grad også skuffet over den mistillid der eksisterer, men jeg mener ikke det skal ligge befolkningen til last. Det er ikke vores skyld mistilliden opstår og stadigt vokser! Jeg synes bare du citerede det indlysende og kommenterede på at det ved alle voksne raske mennesker - vi ved jo godt at der ikke lå en aftale parat ved et NEJ... Det er så det de skal arbejde på nu, og ingen ved hvad det ender med og det kommer til at tage tid ja - rimelig indlysende! Og jeg ved ikke helt med den osteklokke, EU er jo bare en større en af slagsen hvor nogen så vil mene at den stinker mere end den vi allerede befinder os i...

04-12-2015 10:44 #290| 0
cocow1 skrev:
"Att: Iskov
Kunne i ikke stoppe med at råbe op om grundlovsbrud og jeg ved ikke hvad. Rent juridisk er det to gange tidligere blevet vurderet i højesteretten at Danmark ikke bryder grundlovens paragraf 20. Der er ikke tale om et overstatsligt samarbejde, men et mellemstatsligt samarbejde."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hvis du hentyder til mit indlæg - har jeg ikke sagt at der er tale om Grundlovsbrud, men at Grundloven netop har bevist sin værd
i denne sag.
Det som du skriver om de 2 Højesteretsdomme - er jo en anden sag - hvor en række borgere stævnede staten for brud på Grundloven,
men det vil nok føre for vidt at diskutere det i denne tråd.

Jeg gik ud fra det lå i undertonen. Men jeg kan da godt se i mener at grundet grundloven har vi fået en afstemning og derved et nej; det fortæller mig så bare at demokrati ikke altid er en sund ting, man giver jo valget til folk der ikke sætter sig ind i tingene og forsimpler det meget.


Når jeg stryger ned over facebook kan jeg ind imellem tage migselv i at åbne kommentarfeltet (her begår jeg fejl 1) artikler der har omhandlet valget har haft en overflod af mennesker som skriver noget alle "MINDRE EU, NEJ D 3 DECEMBER" "JEG VIL HAVE MINDRE EU, JEG STEMMER NEJ" jamen det er da bare fedt du! Men hvad med at gøre det mere attraktivt for danske borgere og virksomheder som kan drage nytte af de forordninger vi nu kunne blive en del af?


Jeg har flere steder set folk beskylde denne afstemning for et grundlovsbrud hvorfor jeg også hurtigere end nødvendigt kom på at det var det der skulle menes. I tilfælde af retssag ville det være præcis det samme tilfælde og jeg vil æde min gamle hat på at den for tredje gang ville gå som de gik i de to forrige.

04-12-2015 10:49 #291| 0

@Iskov


Jeg er sgu også lidt bitter over resultatet i og med jeg så den som en af de vigtigere afstemninger vi har haft længe. Denne bitterhed bliver netop som du siger kun forstærket når man kigger på sin Facebook og tjekker nyhedsmedier, hvor folks argumentation for nej'et primært er baseret på frygt, mistillid, og nationalisme. Det er sgu sørgeligt at se - men det er dog super interessant at læse, at de kommuner med højtuddannede primært stemte ja!

Redigeret af Guldmageren d. 04-12-2015 10:50
04-12-2015 11:16 #292| 0

Att.: Iskov

"Jeg gik ud fra det lå i undertonen. Men jeg kan da godt se i mener at grundet grundloven har vi fået en afstemning og derved et nej; det fortæller mig så bare at demokrati ikke altid er en sund ting, man giver jo valget til folk der ikke sætter sig ind i tingene og forsimpler det meget."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så har vi fået det med Grundloven på plads....resten af dit indlæg vælger jeg ikke at kommentere på...

04-12-2015 11:29 #293| 0

Det er min holdning, men jeg bekender mig til Grundloven. Jeg finder det dybt problematisk at folk skal stemme på noget som de ikke aner hvad handler om.

04-12-2015 12:17 #294| 0
iskov skrev:Det er min holdning, men jeg bekender mig til Grundloven. Jeg finder det dybt problematisk at folk skal stemme på noget som de ikke aner hvad handler om.

Så må jeres folkevalgte politikkere lære at forberede sig bedre på de kampagner de snakker for. Jeg syntes nu nej politikkerne fik forklaret bredt hvorfor et nej var så vigtigt.

04-12-2015 12:43 #295| 1
iskov skrev:Det er min holdning, men jeg bekender mig til Grundloven. Jeg finder det dybt problematisk at folk skal stemme på noget som de ikke aner hvad handler om.

Det var da en ret arrogant holdning at mene at folk ikke ved hvad afstemningen har handlet om.


For selvfølgelig har befolkningen ikke kunne opremse alle 22 punkter og deres betydning for fremtidens folkestyre. Det kunne Ja-sidens politikere jo end ikke præsentere. Men at påstå at befolkningen ikke ved hvad afstemningen har handlet om, er da et jubel europæer "argument", som ikke har hold i virkeligheden.

Overordnet set er det ikke vælgerens opgave at "godkende" hvad et flertal af folketingets medlemmer ønsker inden for Europa politikken, når der er tale om suverænitetsafgivelse, men det er det politiske flertals opgave at overbevise befolkningen om at de fører den rigtige politik.


Det formåede ja-siden ikke og det er ja-sidens egen skyld. Man skulle ikke formuleret afstemningen som en politisk aftale i forhold til de 10 retsakter man ikke tiltrådte, men som en juridisk og man skulle ikke have været så grådig at tro at befolkningen ville "æde" hele pakken, når man ikke formåede at gå ned i hvert punkt.


Valgets sejrherre er Grundloven og dem som mener at det er Grundloven der skal styre dansk retspolitik og ikke EU-retten.

04-12-2015 13:04 #296| 1

Selvfølgelig er det ja-partiernes "skyld" det ansvar er de mig bekendt ikke løbet fra.


Problemet er , for mig og se, at DF med deres populistiske tilgang til politik har bredt vandene i en nuanceret debat som har gjort det svært at skelne mellem fakta og floskler. Derfor synes jeg ikke de danske borgere har fået den rette indsigt i betydningen af retsforbeholdet.

04-12-2015 13:19 #297| 0
iskov skrev:Selvfølgelig er det ja-partiernes "skyld" det ansvar er de mig bekendt ikke løbet fra.

Problemet er , for mig og se, at DF med deres populistiske tilgang til politik har bredt vandene i en nuanceret debat som har gjort det svært at skelne mellem fakta og floskler. Derfor synes jeg ikke de danske borgere har fået den rette indsigt i betydningen af retsforbeholdet.

Sikke en omgang vrøvl. Det var mig bekendt S der begyndte at blande pædofili ind i valgkampen, for at score billige point og dermed fremføre den ultimative populistiske tilgang til et ja.

Det er jo den typiske "RV jubel- europæer" tilgang at forklejne modstanderens argumenter med, at befolkningen var blevet "narret" til et nej, gennem floskler og populisme og at et flertal af befolkningen er lidt smådumme, fordi de ikke har "stemt rigtigt".

Måske skulle Ja-partierne i stedet hoppe ned fra deres høje hest og komme lidt mere på omgangshøjde med befolkningens ønsker og arbejde for løsninger der ikke kræver så meget suverænitetsafgivelse til EU.


04-12-2015 13:23 #298| 1

Sagen er jo bare den at Danmark får SÅ MEGET ud af det samarbejde som vi har EU landende imellem. Derfor mener jeg faktisk at når listen af organisationer og partier som foreslog et ja var 10 gange så stor som det modsatte så bør folket sige til sig selv at der nok er noget om snakken.


At Socialdemokratiet kørte en elendig EU valgkampagne er i øvrigt ikke noget nyt.

04-12-2015 14:17 #299| 1
iskov skrev:Sagen er jo bare den at Danmark får SÅ MEGET ud af det samarbejde som vi har EU landende imellem. Derfor mener jeg faktisk at når listen af organisationer og partier som foreslog et ja var 10 gange så stor som det modsatte så bør folket sige til sig selv at der nok er noget om snakken.

At Socialdemokratiet kørte en elendig EU valgkampagne er i øvrigt ikke noget nyt.

Antallet af interesseorganisationer og partier der anbefalede et ja er sådan set ligegyldigt. Det er ikke antallet af ja-siger hos magtens elite der er afgørende, men et valg som befolkningen træffer. For ellers kunne man lige så godt afskaffe demokratiet og overgive magten til interesseorganisationers vilje.

og præcis fordi det ja-siden har været så kraftigt overrepræsenteret og visse statslige medier skamløst er redet med på den bølge, frem for at repræsentere deres public service opgave, så giver dette nej mig en stor tiltro til det danske folks vilje til kritisk at tage stilling til problemstillinger og ikke bare blindt følger op på magtelitens anbefalinger.


Nu er det jo ikke sådan at Danmark stopper med at sammenarbejde med EU. Den danske befolkning har bare sagt, at når det kommer til retspolitikken, så ønsker vi fortsat at bevare dansk suverænitet. derfor kan man stadig indgå parallelaftaler, som f.eks. på Europol-området.04-12-2015 14:18 #300| 0

Først og fremmest vil jeg sige, at jeg finder det en anelse plat at DF og EL tror det er dem der har vundet..

Det er JA-siden der har tabt, pga et tåbeligt lovforslag.. de ikke engang selv kunne forklare fuldt ud..

Anders Samuelsen sagde det meget godt.. hvis forarbejdet var gjort ordentligt, var det en anden snak.. men lovforslaget var gjort så uklart, at LA var på et måske..


Tror du har misforstået snakken om grundloven..

Det er da fudstændigt irrelevant om højesteret har godkendt en omgåelse af §20..

04-12-2015 14:31 #301| 1

Jeg har ikke modforstået noget som helst, det er dig der ikke kan forstå hvad jeg mener. Men erfaring fra tidligere tråde siger mig at du er komplet umulig at diskutere med, så det vil jeg hellere undlade.


@allmin


Vi forringer vores evne til at samarbejde og have indflydelse i Brussels på det kraftigste og tro ikke at vi får en parallelaftale indenfor den nærmeste fremtid.


Det handler om princippet "give and take" hvis det står klart at Danmark kan sige nej til at samarbejde medmindre det foregår PRÆCIST som efter deres hoved, hvordan tror du så samarbejdet landene imellem vil se ud om 10 år?

04-12-2015 14:39 #302| 0

Diskuterer ikke.. siger på en pæn måde, du ikke ved hvad du snakker om..


Men jo, jeg ved godt hvad du og dine vil ha..

United States of Europa..


04-12-2015 14:50 #303| 1
MFNN skrev:

Diskuterer ikke.. siger på en pæn måde, du ikke ved hvad du snakker om..

Men jo, jeg ved godt hvad du og dine vil ha..

United States of Europa..
Jeg er overbevist om at jeg har sat mig mere ind i tingene end du har, men tak for tilliden.
04-12-2015 14:54 #304| 0

Ja det kan man tydeligt se, med din snak om mellemstatslig kontra overstatslig i forhold til grundloven.. :)

Stopper nu :D

04-12-2015 14:58 #305| 1

Bliv endelig ved, hvad har jeg misforstået?

04-12-2015 14:58 #306| 0
iskov skrev:Det handler om princippet "give and take" hvis det står klart at Danmark kan sige nej til at samarbejde medmindre det foregår PRÆCIST som efter deres hoved, hvordan tror du så samarbejdet landene imellem vil se ud om 10 år?

Var det ikke også det man sagde, da vi stemte nej til Maastricht aftalen og nej til Euroen?


Hvor godt er det lige det går med samarbejdet omkrings Europas grænser og asylsamarbejdet?


Jeg havde været ok med, at det var blevet et ja i går til de 22 retsakter. Men burde man ikke have givet danskerne mulighed for at vælge hvilke de ville være med til i stedet for at samle en stor pakke. Og når man nu valgte pakkeløsningen, burde man så ikke have mindsket den, så alle nemmere ville få den fulde forståelse (det burde man også have gjort, hvis man rent faktisk kunne differentiere sit valg ud fra hvert enkelt retsakt).

Jeg tror ikke der er mange danskere der efter denne "valgkamp" er modstander af at Danmark er medlem af Europol samarbejdet, men det var bare en lille del af hvad vi stemte om i går.


Og jeg siger ikke, at afstemningen var grundlovsstridig, men at man de facto ville kunne tilsidesætte grundlovens §20 på fremtidige spørgsmål om retsakter i EU, hvis det var blevet et ja i går. Og det tror jeg mange danskere var modstandere af.

04-12-2015 14:59 #307| 0
iskov skrev:
@allmin

Vi forringer vores evne til at samarbejde og have indflydelse i Brussels på det kraftigste og tro ikke at vi får en parallelaftale indenfor den nærmeste fremtid.

Det handler om princippet "give and take" hvis det står klart at Danmark kan sige nej til at samarbejde medmindre det foregår PRÆCIST som efter deres hoved, hvordan tror du så samarbejdet landene imellem vil se ud om 10 år?jeg er da sikker på at du fluks kan opremse alle de fremragende EU-tiltag danske politikere har fået gennemført, fordi vi har været en del af EU sammenarbejdet.... eller ikke. for faktum er at Danmarks 5 millioner indbyggere ikke tæller en skid inden for EU sammenarbejdet, selvom Ja-sidens politikere gang på gang prøver at overbevise om den helt fantastiske indflydelse de har på EU-systemet.


EU er forhåbentlig opløst om 10 år. Det er sjældent at ikke folkelige gennem korrupte organisationer der ikke formår at handel på store samfundsproblemer består i længere tid.

Ved EU-parlamentsvalget i 2014, fik den EU-kritiske fløj vind i sejlene, ikke kun i Danmark, men mange af de stater vi normalt sammenligner os med.

Hvorfor mon?. Kan det være fordi befolkningerne i Europa rent faktisk ønsker nærdemokrati, frem for et overstatsligt sammenarbejde, hvis folkelig legitimitet man kan stille spørgsmålstegn ved, når man steder på stemmeprocenterne til EU- parlamentsvalg i Europa.


Når befolkningens kritiske røst så lyder, skal jubel-europæerne pakke det ind i "nærsynet nationalisme", "andedam syndrom" og en befolkning der bare er for stupide til at ville deres eget bedste.


Dermed ikke sagt at vi ikke skal sammenarbejde i europæisk regi. Men graden af sammenarbejdet skal mindskes. Magten skal bringes tilbage til nationalstaterne ellers ender EU som et andet slags EUSSR.

04-12-2015 15:12 #308| 1
Torstens skrev:

Var det ikke også det man sagde, da vi stemte nej til Maastricht aftalen og nej til Euroen?

Hvor godt er det lige det går med samarbejdet omkrings Europas grænser og asylsamarbejdet?

Jeg havde været ok med, at det var blevet et ja i går til de 22 retsakter. Men burde man ikke have givet danskerne mulighed for at vælge hvilke de ville være med til i stedet for at samle en stor pakke. Og når man nu valgte pakkeløsningen, burde man så ikke have mindsket den, så alle nemmere ville få den fulde forståelse (det burde man også have gjort, hvis man rent faktisk kunne differentiere sit valg ud fra hvert enkelt retsakt).

Jeg tror ikke der er mange danskere der efter denne "valgkamp" er modstander af at Danmark er medlem af Europol samarbejdet, men det var bare en lille del af hvad vi stemte om i går.

Og jeg siger ikke, at afstemningen var grundlovsstridig, men at man de facto ville kunne tilsidesætte grundlovens §20 på fremtidige spørgsmål om retsakter i EU, hvis det var blevet et ja i går. Og det tror jeg mange danskere var modstandere af.
Hvordan havde du forestillet dig at Danskerne skulle tage stilling til de retsakter der er gode og dårlige for Danmark? Vi må da formode at de folkevalgte politikere sammen er kommet frem til en kompetent aftale om hvilke retsakter vi som land ville få gavn af at være en del af.

Det er da også en problemstilling for mig at denne aftale ville kunne tilsidesætte grundloven i fremtiden, min holdning er bare at jeg har en tiltro til de politikere vi har stemt ind når det drejer som om lovgivning på det niveau.

Allmin skrev:

jeg er da sikker på at du fluks kan opremse alle de fremragende EU-tiltag danske politikere har fået gennemført, fordi vi har været en del af EU sammenarbejdet.... eller ikke. for faktum er at Danmarks 5 millioner indbyggere ikke tæller en skid inden for EU sammenarbejdet, selvom Ja-sidens politikere gang på gang prøver at overbevise om den helt fantastiske indflydelse de har på EU-systemet.

EU er forhåbentlig opløst om 10 år. Det er sjældent at ikke folkelige gennem korrupte organisationer der ikke formår at handel på store samfundsproblemer består i længere tid.

Ved EU-parlamentsvalget i 2014, fik den EU-kritiske fløj vind i sejlene, ikke kun i Danmark, men mange af de stater vi normalt sammenligner os med.

Hvorfor mon?. Kan det være fordi befolkningerne i Europa rent faktisk ønsker nærdemokrati, frem for et overstatsligt sammenarbejde, hvis folkelig legitimitet man kan stille spørgsmålstegn ved, når man steder på stemmeprocenterne til EU- parlamentsvalg i Europa.

Når befolkningens kritiske røst så lyder, skal jubel-europæerne pakke det ind i "nærsynet nationalisme", "andedam syndrom" og en befolkning der bare er for stupide til at ville deres eget bedste.

Dermed ikke sagt at vi ikke skal sammenarbejde i europæisk regi. Men graden af sammenarbejdet skal mindskes. Magten skal bringes tilbage til nationalstaterne ellers ender EU som et andet slags EUSSR.
De EU-kritiske partier fik vind i sejlene fordi at vi står overfor en flygtningekrise der ikke er set større siden anden verdenskrig, oven i hatten har den økonomiske krise stadig sat spor i økonomierne rundt omkring i europa, derfor mener landene at man ikke har råd til at hjælpe eller engagere sig i et samarbejde hvor man også engang imellem må give for at få.

Hvis du oprigtigt ikke mener vi har noget at skulle have sagt som lille land så vil jeg opfordre dig til at sætte dig ind i sagerne.

04-12-2015 15:13 #309| 6

Til dagligt er det ifølge Isskov, Nillson og co. , alle de blå der er ignoranter og uvidende.

I dag er det så alle der har stemt nej der er ignoranter og uvidende. Blå som røde og lilla.

Der er sku snart ikke mange tilbage i DK som i ikke er klogere og mere vidende end og som i forbeholder jer ret til at svine på kryds og tværs fordi i ved alt bedre

I er heldigvis nemme at få øje på på ti kilometers afstand i kraft af at jeres retorik er ensidig og smalsynet, skal vi kalde det for ignorant og uvidende eller er i så selvglade at i tror at i har fået patent på ordene.

Ubehagelige mennesker.


Redigeret af AA-BB d. 04-12-2015 15:14
04-12-2015 15:24 #310| 0
iskov skrev:

Hvis du oprigtigt ikke mener vi har noget at skulle have sagt som lille land så vil jeg opfordre dig til at sætte dig ind i sagerne.

Jeg har ikke sagt vi ikke har indflydelse. Jeg siger danske politikere har meget ringe indflydelse på EU-politikken. Men du har jo mulighed for at sætte mig på plads ved at komme med alle de eksempler på EU-politik, som Danmark har formået at ændre i positiv retning.


Med ca. 1% af EUs samlede befolkning, lyder danske politikere som om de har den afgørende indflydelse på EUs førte politik.04-12-2015 15:27 #311| 1
iskov skrev:
Hvordan havde du forestillet dig at Danskerne skulle tage stilling til de retsakter der er gode og dårlige for Danmark? Vi må da formode at de folkevalgte politikere sammen er kommet frem til en kompetent aftale om hvilke retsakter vi som land ville få gavn af at være en del af.

Hvis man havde begrænset antallet af akter, og ført en oplysningskampagne, ville man jo kunne lade danskerne træffe et oplyst valg.

Personligt er jeg fortaler for direkte demokrati, hvor befolkningen er med til at træffe beslutningerne i de nærområder man er en del af. Det er EU og tilsidesættelsen af §20 jo modsætningen til.


Jeg må dog sige, at jeg til tider er blevet forbløffet over nogle menneskers tankegang. Jeg faldt for nylig over et forum der diskuterede en relativt simpel problemstilling (vi snakker folkeskoleniveau), hvor rigtigt mange, selv efter de havde fået problemstillingen udpenslet på flere forskellige måder, og der kun var 1 rigtig løsning, blev ved med at misforstå både problemstilling og løsning.

Det er for mig foruroligende, at folk der misforstår så simpel logik (selv efter det er udpenslet), er med til at afgøre vores fremtid med deres stemmeseddel.

04-12-2015 15:48 #312| 0
Torstens skrev:
Personligt er jeg fortaler for direkte demokrati


Det er for mig foruroligende, at folk der misforstår så simpel logik (selv efter det er udpenslet), er med til at afgøre vores fremtid med deres stemmeseddel.

Hvis du mener at menigmand ikke er kvalificeret til at stemme, så er du vel fortaler for teknokrati og ikke demokrati.


Demokrati er jo netop at alle individers meninger er lige meget værd...


Erfaringer med teknokratier er dårlige selvom tanken kan være fristende....


04-12-2015 16:18 #313| 1
AA-BB skrev:

Til dagligt er det ifølge Isskov, Nillson og co. , alle de blå der er ignoranter og uvidende.

I dag er det så alle der har stemt nej der er ignoranter og uvidende. Blå som røde og lilla.

Der er sku snart ikke mange tilbage i DK som i ikke er klogere og mere vidende end og som i forbeholder jer ret til at svine på kryds og tværs fordi i ved alt bedre

I er heldigvis nemme at få øje på på ti kilometers afstand i kraft af at jeres retorik er ensidig og smalsynet, skal vi kalde det for ignorant og uvidende eller er i så selvglade at i tror at i har fået patent på ordene.

Ubehagelige mennesker.
1. Jeg stemmer konservativt.
2. Jeg blander mig aktivt i debatten fordi jeg gennem mine studier mener at have en større viden omkring Danmarks virke i EU og EU som organisation.
3. Jeg har haft et problem med folks argumenter, derfor har jeg ikke følt at den almene borger som ikke har samme interesse i aktivt at blande sig og sætte sig ind i den politiske debat kan tage et ordentligt valg.

04-12-2015 16:34 #314| 2
Allmin skrev:
Jeg har ikke sagt vi ikke har indflydelse. Jeg siger danske politikere har meget ringe indflydelse på EU-politikken. Men du har jo mulighed for at sætte mig på plads ved at komme med alle de eksempler på EU-politik, som Danmark har formået at ændre i positiv retning.

Med ca. 1% af EUs samlede befolkning, lyder danske politikere som om de har den afgørende indflydelse på EUs førte politik.


Hvorfor skal Danmark have mere indflydelse end landets størrelse berettiger til? Jeg synes det er en helt åndssvag logik, og det er sådan noget som kommer til at bide, ikke bare dem som tænker sådan, men alle danskere i røven, i sidste ende.

04-12-2015 16:37 #315| 1
Løvetæmmeren skrev:Undskyld for derail - men er det ikke penge lige i foret at spille på en stemmeprocent på over 56 hos DS?
stemmeprocent

72% - flot stemmeprocent, synes jeg.

Især taget i betragtning, at valget reelt var mellem pest eller kolera: Drop retsforbeholdet, eller bliv hældt ud af Europol!

04-12-2015 16:39 #316| 1
Løvetæmmeren skrev:
72% - flot stemmeprocent, synes jeg.
Især taget i betragtning, at valget reelt var mellem pest eller kolera: Drop retsforbeholdet, eller bliv hældt ud af Europol!

Mon ikke det skal tillægges den frygt, forskellige partier, og tabloid medierne fik skabt, for resten af det uhyggelige, og farlige Europa.Redigeret af Tsunemi d. 04-12-2015 16:41
04-12-2015 17:08 #317| 0
Tsunemi skrev:
Mon ikke det skal tillægges den frygt, forskellige partier, og tabloid medierne fik skabt, for resten af det uhyggelige, og farlige Europa.Europa er ikke uhyggeligt og farligt - det er bare en verdensdel.


04-12-2015 17:18 #318| 1
Løvetæmmeren skrev:Europa er ikke uhyggeligt og farligt - det er bare en verdensdel.


Det er der tilsyneladende en del danskere der tror.

04-12-2015 17:26 #319| 4

Jeg stemte NEJ til Lars og Mettes tilbud, for de fik aldrig overbevist mig om, at det var omkostningerne værd.


Nu bliver mit NEJ udlagt i medierne som nej til demokratiet, politikerne, EU, ja, nærmest hele verden. Kære medieludere, tag en tudekiks og find på noget andet at analysere for omkring NEJet kniber det sgu med at få sving i intellektet.


04-12-2015 17:41 #320| 3
iskov skrev:Kunne i ikke stoppe med at råbe op om grundlovsbrud og jeg ved ikke hvad. Rent juridisk er det to gange tidligere blevet vurderet i højesteretten at Danmark ikke bryder grundlovens paragraf 20. Der er ikke tale om et overstatsligt samarbejde, men et mellemstatsligt samarbejde.

Du skal på ingen måde tage fejl - normale danskere tager hellere en ikke vestlig invandrer hvis vi kan få dig og dine typer smidt af helvede til.


Du har jo evner nok til at kunne trykke på et tastatur - prøv også at tænk bare en smule over hvad du skriver - der er næppe et menneske der ikke har fattet at europol netop skifter til det overstatslige - dvs udover dig..


jeg nægter at tro du er så dum som du udgiver dig for

Redigeret af Live d. 04-12-2015 17:46
04-12-2015 17:46 #321| 0

Iskov postulerer at hans uddannelse gør ham klogere end os andre, samtidig med han siger der er forskel på om det er mellemstatslig eller overstatslig i forhold til §20.. fuldstændig irrelevant at bringe frem, når §20 gælder tab af suverænitet i ENHVER form..


Han frembringer et par højesteretsdomme omkring grundlovstridighed.. Jeg har den største respekt for DKs højesteret, men igen hamrende irrelevant når emnet er om den danske befolkning vil acceptere en tilsidesættelse af §20 i forhold til retsforbeholdet..


Muligvis det er korrekt at han vitterligt er igang med den påståede uddannelse..

Men ændre ikke det faktum at han derailer emnet med ligegyldige ting..


Tsunemi vrøvler bare..


Dette skulle have været et valg omkring EU, som burde have været et kæmpe JA..

Men JA-siden blev overmodige, og fik lavet et makværk af et lovforslag..

Pga det blev det en afstemning omkring grundloven.. Og heldigvis nåede nok at hoppe over på NEJ.. its as simple as that!Redigeret af MFNN d. 04-12-2015 17:54
04-12-2015 17:50 #322| 1

Ja, det er godt med dig, bette ven.

04-12-2015 17:56 #323| 0
Tsunemi skrev:Hvorfor skal Danmark have mere indflydelse end landets størrelse berettiger til? Jeg synes det er en helt åndssvag logik, og det er sådan noget som kommer til at bide, ikke bare dem som tænker sådan, men alle danskere i røven, i sidste ende.

læs hvad jeg skriver. Jeg skriver ikke DK skal have mere indflydelse, end vores størrelse tillader jeg skriver at vores kære ja-fløj overdriver den "indflydelse" på beslutningsprocesserne i EU.

Og som vælger er jeg pisse ligeglad med at jeg indirekte kan bestemme retspoltikken i eks. Malta og Bulgarien. Jeg ønsker at bevare retspolitikken på danske hænder.

Sagt med andre ord. Jeg tro ikke at EUs retspolitik bliver værre eller bedre at en dansk minister sidder med i maskinrummet.

04-12-2015 21:02 #324| 0
Allmin skrev:
læs hvad jeg skriver. Jeg skriver ikke DK skal have mere indflydelse, end vores størrelse tillader jeg skriver at vores kære ja-fløj overdriver den "indflydelse" på beslutningsprocesserne i EU.
Og som vælger er jeg pisse ligeglad med at jeg indirekte kan bestemme retspoltikken i eks. Malta og Bulgarien. Jeg ønsker at bevare retspolitikken på danske hænder.
Sagt med andre ord. Jeg tro ikke at EUs retspolitik bliver værre eller bedre at en dansk minister sidder med i maskinrummet.

Undskyld, måske svag formulering. Jeg mente egentligt ikke at du sagde det, men det er bare noget jeg sådan har bemærket rundt omkring :)

04-12-2015 21:17 #325| 0
Tsunemi skrev: Undskyld, måske svag formulering. Jeg mente egentligt ikke at du sagde det, men det er bare noget jeg sådan har bemærket rundt omkring :)

Helt i orden. Fortsat god aften

05-12-2015 00:09 #326| 0

www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/pind-efter-eu-moede-ikke-ligefrem-opmuntrende


Det bliver spændende :D

05-12-2015 01:08 #327| 3