Statistik(test af to middelværdier og Chi^2-test for uafhg)

#1| 0

Hej peeps.

Jeg er ved at analysere noget data, men må erkende at statistiktimerne efterhånden ligger langt tilbage, så jeg vil gerne lige sikre mig, at jeg gør det rigtigt. Og det håber jeg, at i kan hjælpe med :)

Jeg har data fra en stikprøve.
Jeg har en hypotese, der hedder:

H0: µGruppe 1 = µGruppe 2

H1: µGruppe 1 ≠ µGruppe 2


Og følgende data:

Gruppe 1:

Skøn på middelværdi: 3,7, Skøn på varians: 1,11 og 124 respondenter

Gruppe 2:

Skøn på middelværdi: 3,97, skøn på varians: 1,29 og 39 respondenter


Jeg får Z til at blive -1,32


Hvis jeg opererer med α = 0,05, så blvier de kritiske værdier -1,96 og 1,96, right? Eftersom den er approx stdnormalfordelt.

I så fald kan jeg ikke forkaste H0 og kan dermed ikke påvise at middelværdien ikke er samme?


Ovenstående er jeg forholdsvis sikker på er rigtigt, men jeg er i tvivl om hvordan jeg skal tolke P(Z<1,32) = 0,0934. Betyder det, at hvis hvis vi opererer med α = 0,0934*2 (18,7%), så vil vi kunne forkaste H0? Er det det samme som, at vi kan konkludere at de to middelværdier er forskellige med mindst 81,3% ssh?


---------------------

Spørgsmål til test for uafhg - det her har jeg svært ved at huske og mine bøger er ikke så behjælpelige

Hypotese:

H0: De to stokastiske variable X og Y er uafhængige

H1: De to stokastiske variable X og Y er afhængige


Jeg bruger excel til at lave min chi^2 test, men jeg forstår ikke helt hvordan jeg skal tolke resultatet.

Jeg er ret sikker på mit data er korrekt, så det smider jeg ikke herind, da det fylder meget (jeg har 2 stokastiske variable med 5 mulige svar hver).

Men excel giver mig et resultat, der hedder = 0,9134. Hvordan skal jeg tolke det?


Hvis jeg igen ønsker at operere med α = 0,05, så slår jeg op i chi^2-tabel og kigger på 16 frihedsgrader og 0,95 og finder værdien 26,296. Det er den kritiske værdi, right? Hvordan hænger den sammen med den værdi, som excel spytter ud? Jeg kan ikke finde en forklaring på chi^2 i excel, og jeg har ikke nogen lommeregner mere, så kan ikke udregne teststatistikken manuelt..

Jeg håber i kan sige jeg enten er en idiot og det hele er forkert, eller at mine resultater er rigtige og i så kan forklare mig de sammenhænge, som jeg har lidt svært ved at tolke :)

På forhånd tak
Mads

23-11-2015 15:36 #2| 0

Excel resultatet er testværdien for chi^2, og dermed accepteres nulhypotesen.

23-11-2015 16:08 #3| 0

Vi nåede ikke til chi^2-tests i mit statistikkursus, så jeg kan kun svare på den første del, hvor du har tolket det rigtigt:


Du kan ikke forkaste nulhypotesen med et konfidensinterval på 95% (α = 0,05), men du kan godt forkaste den med et konfidensinterval på 81% (α = 0,19). Jeg brugte også flere gange formuleringen, at der er 81,3% ssh. for, at nulhypotesen er forkert, men den formulering var min professor ikke særligt glad for af en eller anden grund, så jeg undlod at skrive sådan til eksamen.

25-11-2015 16:58 #4| 0
OP
pccp skrev:Vi nåede ikke til chi^2-tests i mit statistikkursus, så jeg kan kun svare på den første del, hvor du har tolket det rigtigt:

Du kan ikke forkaste nulhypotesen med et konfidensinterval på 95% (α = 0,05), men du kan godt forkaste den med et konfidensinterval på 81% (α = 0,19). Jeg brugte også flere gange formuleringen, at der er 81,3% ssh. for, at nulhypotesen er forkert, men den formulering var min professor ikke særligt glad for af en eller anden grund, så jeg undlod at skrive sådan til eksamen.

Tak for svaret :)

26-11-2015 11:42 #5| 0

Jeg er enig med pccp omkring første del. Tror ikke helt jeg forstår hvad du skriver i 2. del.

Derudover vil jeg, hvis du skal lave bare en smule mere statistik, foreslå dig at downloade R (samt R-studio). Det er forholdsvis intuitivt og ellers er der tonsvis af guides på nettet.

← Gå til forumoversigtenGå til toppen ↑
Skriv et svar