Kapitel 2: Fold and Live to fold Again

#1| 47

Ligesom udbuddet af forskellige spil på online casinoerne er betragteligt, finder vores helt også ud af, at der findes mange forskellige varianter af poker. Han erindrer, at han som folkeskoleelev spillede en eller anden afart af den variant, der på engelsk er kendt som 5 card draw. Ligesom kortspil i gamle westernfilm mindes han, at snyd og ændring af regler undervejs også var vidt udbredt i skolegårdspoker. Men i modsætning til westernfilm havde de ikke hver især deres egen medbragte Smith & Wesson eller Colt revolver, der kunne lade retfærdigheden ske fyldest. Dette betød, at det oftest var den dreng, der kunne true med den største storebror eller den stærkeste far, der vandt de fleste hænder i skolegårdspoker. Eftersom vores helt selv var storebror, og han var i tvivl om, situationen var alvorlig nok til, at han kunne aktivere masseødelæggelsesvåbnet ”far”, tabte han mange hænder i skolegårdspoker. Til trods for halvdårlige minder om poker fra barndommen ser vores helt dog noget mere optimistisk på online poker. Her sikrer pokersoftwaren, at fordelingen af kortene sker absolut tilfældigt, og at der ikke kan snydes undervejs. For vores helt lyder det som den ultimative måde at spille poker på.

 

Poker boomet inkluderer dog ikke i nævneværdig grad 5 card draw, der er den eneste variant, som vores helt har bare en anelse erfaring i. I stedet samles næsten alt opmærksomheden på pokervarianten Texas hold’em. Med en baggrund som casino bonus hunter har vores helt i første omgang især fokus på, om det er muligt at gennemspille pokerbonusserne på en måde, der holder variansen og risikoen nede, og i det lange løb sikrer et overskud. Overordnet står vores helt med et spilvalg mellem limit hold’em og no limit hold’em.

 

Han læser sig blandt andet frem til, at i limit hold’em sker selve bettingen og udviklingen af puljen på en mere eller mindre lineær måde. Dette betyder, at selv i de tidlige stadier af en hånd kan de potentielle omkostninger ved at blive i puljen til showdown og den potentielle gevinst ved showdown forudsiges med en vis grad af sikkerhed. I et no limit hold’em spil besværliggøres denne form for prognosticering af muligheden for, at en modspiller går all-in med hele sin stak af jetoner. Derfor bliver udviklingen af puljen mindre forudsigelig, mere volatil og mere afhængig af modspillernes individuelle stil, karakter, temperament og opfattelse af spillet. Den større volatilitet og især risikoen for, at man kan tabe hele sin stak af jetoner på én hånd i no limit hold’em, skræmmer vores helt, hvorfor han vælger at fokusere på limit hold’em.

 

I slutningen af januar 2004 bestiller han sin første pokerbog. Valget er faldet på ”Hold’em Poker for Advanced Players” af David Sklansky og Mason Malmuth. Til vores helts glæde står der i første del af den nyerhvervede pokerbog, at når det gælder de to hulkort i limit hold’em, kan der gives mange faste retningslinjer for, hvordan de skal spilles før floppet. Herefter følger et skema, der inddeler forskellige starthænder i 8 grupper. Gruppe 1 er de bedste hænder og indeholder AA, KK, QQ, JJ og AKs. Herefter falder hændernes styrke ned til gruppe 8, der indeholder 87, A9, Q9, 76, 42s, 32s, 96s, 85s, J8, J7s, 65, 54, 74s, K9 og T8. På mange måder minder skemaet lidt om de Black Jack strategiskemaer, vores helt tidligere har sat sig ind i. Der er dog den store forskel, at hvor der i Black Jack er en optimal matematisk beslutning at træffe i enhver tænkelig situation, så afhænger beslutningen i limit hold’em især af, hvordan modspillerne spiller, og hvilken plads vores helt har ved bordet i forhold til dealer-knappen og blinds.

 

Bogen ligger endvidere vægt på, at spillestilen skal være ”tight” og ”aggressive”. Tight hentyder til, at man skal spille relativ få gode starthænder og folde mange dårlige starthænder. Når man så endelig vælger at spille en hånd, skal den spilles aggressivt, hvilket betyder, at man skal tage initiativet og bette eller raise, hvis man har en god hånd og folde, når man tror, at man er slået. Man skal altså kun sjældent kalde. Dette gælder både pre- og postflop. Efter at have læst bogen grundigt især den del, der omhandler starthænder og hvornår og hvordan, de skal spilles i et full ring spil med 9-10 spillere, er vores helt klar til at gå på poker bonus jagt.

 

I modsætning til mange online casinoer er der ingen pokersider, der diskriminerer vores helt på baggrund af hans danske nationalitet, når det gælder muligheden for at modtage pokerbonusser. Alle pokernetværk og alle pokerbonusser er tilgængelige.

 

Det første pokernetværk, vores helt for alvor prøver kræfter med, er Cryptologic-netværket. Det skyldes, at mange af de pokerrum, der er på netværket, er ejet af online casinoer, hvor vores helt allerede har en konto. Det drejer sig blandt andet om Inter Poker, der er forbundet med Inter Casino, der har været meget gavmild over for vores helt i forhold til månedlige casinobonusser med lempelige omsætningskrav i årene forinden. Bonusserne på de forskellige pokerrum på Cryptologic-netværket kan overordnet inddeles i to.

 

Den ene type, der fås på William Hill, Ritz Club, Ukbetting(1) og Totalbet, går i alt sin enkelthed ud på, at de hver især betaler deres spillere 5£ i timen op til maksimalt 25£ hver måned ved spil på minimum 1£-2£ limit borde. Det er muligt at multi-table, så de 25£ for eksempel kan tjenes på to en halv time ved at spille på to borde samtidig.

 

Den anden type bonus, der blandt andet fås på Inter Poker, Littlewoods, Poker Plex og Caribbean Sun Poker, er en månedsbonus, der for de to sidstes vedkommende er på henholdsvis $50 og $40. Før bonusserne tildeles, kræver det, at vores helt spiller 300 hænder på Poker Plex og 250 hænder på Caribbean Sun Poker. Hænderne skal spilles på minimum $1-$2 limit borde. Bonussen på Poker Plex er altså kendetegnet ved, at der skal spilles 6 hænder for hver bonusdollar, imens der skal spilles 6,25 hænder for hver bonusdollar ved Caribbean Sun Poker.

 

I løbet af foråret og sommeren 2004 opbygger vores helt en månedlig rutine med at grinde ovennævnte pokerbonusser. Hvis der stadig er tid tilbage i måneden efter, at han har været igennem alle bonusserne på Cryptologic-netværket, bruger han den resterende tid til at grinde bonusser på andre pokernetværk. Som ved casinobonusserne tidligere bliver han hurtig opmærksom på, at det er vigtig at forstå hvilke regler og vilkår, der skal opfyldes, for at modtage pokerbonusserne. De forskellige pokersider har forskellige systemer i relation til, hvilke spillede hænder, de hver især betragter som gyldige i forbindelse med clearing af pokerbonusser. Vores helt identificerer som minimum 4 systemer foruden timebetalingen på 5£ ved en række Cryptologic sider:

 

• Nogle pokersider, såsom de fleste på Cryptologic-netværket, kræver blot, at vores helt får tildelt kort i runden for, at hånden tæller med i fritspilningskravet.

• Andre sider kræver, at puljen skal ende med at blive raked for, at en tildelt hånd tæller med.

• Andre igen kræver, at vores helt skal bidrage til en raked pulje for, at hans hånd tæller med.

• Slutligt er der visse pokersider, der kræver, at vores helt samler point under deres eget unikke system, som efter en vis mængde point frigiver pokerbonussen.

 

Som en profitorienteret spiller skal vores helt ikke kun overveje, om han har en rimelig chance for at vinde i poker ved det bord, hvor han sætter sig, men også den tid, han skal bruge på at vinde et bestemt beløb. Han finder hurtigt ud af, at det gør en enorm forskel i den tid han skal bruge for at cleare en pokerbonus, hvorvidt pokersiden kræver, at vores helt selv skal bidrage til en raked pulje eller om det er tilstrækkelig, at han bare er blevet tildelt kort i en pulje, der ender med at blive raked.

 

For at finde de mest profitable pokerbonusser bliver pokerportalen xxxx.com et yndet stop. Allerede ved første besøg finder vores helt tryghed ved at bruge siden, da sidens header minder om de fleste andre hjemmesider, som han besøger regelmæssigt.

 Ligesom så mange andre pokerportaler viser xxxx.com de gældende velkomst-, reload- og 
månedsbonusser ved de forskellige pokerrum på internettet. Der, hvor siden adskiller sig fra så mange andre pokerportaler, er, at siden også forsøger at estimere, hvad værdien af de forskellige pokerbonusser er i timen. I deres bedømmelse af pokerbonusserne tager siden højde for følgende:

 

• De specifikke gennemspilskrav for den pågældende pokerbonus.

• Værdien i full ring (9-10 spillere) kontra short handed (5-6 spillere).

• Værdien på forskellige limits.

• En beskrivelse af modspillernes pokerfærdigheder på det specifikke pokernetværk i forhold til andre netværk.

 

Nedenstående tabel viser eksempelvis værdien pr. time for Party Pokers velkomstbonus i oktober 2004 ifølge xxxx.com.

Værdien pr. time af Party Pokers velkomstbonus i oktober 2004

 

Af tabellen ses det, at xxxx.com anslår, at velkomstbonussen har en værdi på $6.91 i timen, hvis vores helt spiller $0.5-$1 full ring limit hold’em. Vores helts indtryk er, at xxxx.com oppuster værdien pr. time en anelse. Rangordningen af de forskellige pokerbonusser fra pokerrum til pokerrum rammer xxxx.com dog rimelig rigtig.

 

Når vores helt udser sig nye pokerbonusser på xxxx.com, har han især fokus på værdien pr. time i $0.5-$1, $1-$2 og $2-$4 full ring limit spil, da det er de højeste indsatsniveauer, han er tryg ved. Højere indsatsniveauer er som oftest også kun marginalt hurtigere i forhold til at opfylde pokerbonussernes gennemspilskrav. Vores helt er ikke komfortabel med at spille short handed. Hvis 4-5 spillere forlader et full ring spil, som vores helt deltager i, plejer han også at forlade bordet og finde et nyt bord, hvor der er 8-9 aktive spillere. Han lægger også en del vægt på, hvad siden skriver om modspillernes pokerfærdigheder. Vores helt kan kun forvente at tjene penge på sit regulære pokerspil, hvis han har en ”edge” på sine modspillere. Vores helt foretrækker at spille på full ring borde, hvor procentdelen af spillere, der ser floppet, er høj. Dette er et tegn på ”loose” og med stor sandsynlighed ikke særlig dygtige modspillere. Paradoksalt nok er vores helts pokerstrategi især bundet op på at spille mindre poker - forstået som færre hænder - end sine modspillere ved bordet ud fra et rationale om, at han ikke kan vinde enhver hånd, hvorfor det er vigtigt kun at være involveret i hænder, hvor han har en rimelig chance for at vinde. Hans pokerspil involverer derfor meget ventetid. En venten på at han får tildelt den rigtige hånd under de rigtige omstændigheder. Med meget ventetid opstår muligheden for at spille på mere end et pokerbord ad gangen. Hvis der er nok aktive pokerborde, plejer vores helt derfor at multi-table mellem 2 og 4 borde, når han grinder pokerbonusser. Hver ekstra bord øger hastigheden af gennemspilningen af bonusserne dramatisk, så vores helt kan komme videre til den næste pokerside og den næste pokerbonus.

 

Ligesom casinobonusserne tidligere er også pokerbonusserne kendetegnet ved, at kravene for at fritspille dem langsomt men sikkert forværres igennem perioden. Ved Cryptologic-netværket ses det blandt andet ved, at de pokerrum, der tilbyder en månedsbonus efter et vist antal spillede hænder, ændrer måden, som de tæller hænder på. I starten af 2004 tæller alle spillede hænder imod frigørelsen af bonussen. I løbet af efteråret 2005 ændrer de af netværkets pokerrum, der tilbyder en månedsbonus, reglerne, så det kun er de hænder, der bliver raked, der tæller som en gyldig hånd imod frigørelsen af bonussen. En raked hånd bliver endvidere defineret som en hånd, hvor der bliver taget mindst $1 i rake. Det kræver dermed en pulje på $20 eller mere for, at en hånd bliver talt som en raked hånd. Hvis raken er mellem $0.25-$0.99, tæller det som ¼ raked hånd imod frigørelsen af bonussen. Vores helt behøver dog ikke at bidrage til puljen for, at en hånd tæller med imod frigørelsen af bonussen. Det er nok, hvis han bare har fået tildelt kort i runden. Denne stramning af optællingen af spillede hænder kompenseres en anelse ved, at pokersiderne sænker antallet af hænder, der skal spilles for at frigøre månedsbonusserne. Poker Plex sænker for eksempel antallet fra 300 hænder til 250 hænder for deres $50 månedsbonus, og Caribbean Sun Poker sænker antallet fra 250 hænder til 200 hænder for deres $40 månedsbonus. Stramningen medfører, at vores helt ser sig nødsaget til at spille $2-$4 limit poker i stedet for $1-$2 limit poker, da der er langt mellem de puljer, der når $20 i $1-$2 limit poker. Dette behager ikke vores helt, da det medfører stærkere modspillere og større fluktuationer. En større negativ fluktuation har en klar følelsesmæssig indflydelse på vores helts humør. Han bliver utålmodig, frustreret og irriteret, hvilket også følger ham i noget tid efter, at han har lukket ned for pokerspillet.

 

Nedenstående skema er vores helts noget primitive pokerregnskab fra perioden juni 2004 til december 2006. Vores helts evner ved pokerbordene, fra han køber sin første pokerbog i januar 2004 og frem til og med maj 2004, står noget hen i det uvisse. Med hans fokus på grinding af pokerbonusser på lave limit borde er der udbredt enighed om, at beløbene, der nævnes, er i danske kroner.

 

Pokerregnskab juni 2004 – december 2006Vores helts pokerregnskab viser, at han samlet set i perioden fra juni 2004 til december 2006 tjener 46.480 kr. på poker. Det ses endvidere af tabellen, at vores helt i perioden fra august 2004 til december 2006 samlet tjener 4.380 kr. på sit limit poker spil, 36.200 kr. på pokerbonusser og 660 kr. på rake-back, men taber 530 kr. på no limit turneringspoker. Hvordan overskuddet på i alt 5.770 kr. fordeler sig på pokerspil og pokerbonusser i juni 2004 og juli 2004 vides ikke.

 

Nedenstående graf viser udviklingen i vores helts pokerindtjening fra juni 2004 til december 2006. Af grafen ses det, at i april 2006 topper vores helts samlede overskud på sit regulære pokerspil med i alt 12.980 kr. Herefter begynder han at tabe penge på sit regulære pokerspil, så det i december 2006 er nede på de føromtalte 4.380 kr. Tabet i denne periode opvejes dog af pokerbonusserne, så det samlede resultat i perioden maj 2006 til december 2006 er et yderst beskedent overskud på 470 kr.

 

 

Undervejs i perioden er der også tidspunkter, hvor vores helt har ambitioner om at være andet end en low limit bonus grinder. I 2005 og 2006 køber han blandt andet de to første bøger i ”Harrington on Hold’em” trilogien. Drømmen er fortsat at gå i Chris Moneymakers fodspor og spille no limit turneringspoker imod de store drenge. Han forestiller sig selv på tv til WSOP eller en af de store WPT turneringer. Han har allerede besluttet sig for, at han i hvert fald ikke vil have solbriller på, når han sidder på finalebordet ligesom nogle af de pokerspillere, han ser på tv. Er de måske ikke klar over, at poker afslører en spillers karakter? En pokerspiller kan tabe en hånd, men demonstrere stor karakter ved at møde tabet med den rette mængde ro og værdighed. Eller vedkommende kan vinde på en måde, der vidner om en svag karakter. Her er chancen for at vise elegance under pres. Med hensyn til karaktertesten er spørgsmålet ikke så meget, om spilleren vinder eller taber, men hvordan vedkommende formår at tilgå spillet uanset resultatet. Vores helt tænker, at det kun er mennesker med en svag karakter, der stiller op til den store karaktertest med øjnene gemt væk bag et par solbriller.

 

Vores helt får læst den første bog ”Harrington on Hold 'em Expert Strategy for No Limit Tournaments, Vol. 1: Strategic Play”. Herefter deltager han især i turneringer med overlay eller forskellige freerolls, som han får adgang til enten ved at tilmelde sig nye pokersider eller kvalificere sig til igennem sit limit cash spil. De få online turneringer, vores helt deltager i, afstedkommer dog ikke rigtig nogle store resultater, hvilket medfører, at han vender tilbage til limit hold’em. Hvilke velfungerende mænd er det også, som drømmer om at vinde et guld armbånd? Nej, så er det møjsommelige bonus grinding trods alt mere maskulint og beundringsværdigt.

 

Fra at være en minimal vindende pokerspiller i low limit hold’em i begyndelsen af sin pokerkarriere - også uden inkludering af pokerbonusserne - får vores helt som tidligere nævnt problemer med bare at være en break even spiller. Modspillerne er blevet bedre og bedre igennem perioden, eller måske er de dårligste faldet fra. De fleste af de tilbageværende spillere kender nu grundelementerne i spillet for eksempel værdien af forskellige starthænder, og de ved, hvordan man spiller disse hænder i de indledende faser af spillet. Dette var ikke altid tilfældet bare et par år tidligere.

 

I efteråret 2006 beslutter han sig derfor til at sætte sig ind i fixed limit seven card stud. Håbet er at finde en pokervariant, hvor han igen som minimum vil være break even i det regulære pokerspil og så komme ud med overskud igennem pokerbonusserne. Årsagen til, at valget er faldet på seven card stud, er tofoldig. For det første medfører betalingen af anterne før kortene tildeles, at seven card stud er det ideelle spil i forhold til de pokerbonusser, der kræver, at vores helt bidrager til en raked pulje for at hånden tæller med imod frigørelsen af pokerbonussen.

 

For det andet har han læst, at den vigtigste beslutning i seven card stud er, hvorvidt man skal spille sin starthånd eller ej. Med andre ord bliver de fleste af pengene vundet eller tabt i den første spillerunde. Vores helt håber, at modspillerne er lidt for loose, ligesom de var i limit hold’em et par år tidligere.

 

Der er dog også et par ting, der taler imod, at seven card stud er et godt spil i forhold til at grinde pokerbonusser. De i alt 5 bettingrunder er medvirkende til, at spillet er betydeligt langsommere end limit hold’em, hvilket gør at vores helt ikke kan spille så mange hænder pr. time. Seven card stud sætter endvidere den matematiske dimension af spillet i højsædet. I hver bettingrunde er den dygtige seven card stud spiller i stand til at foretage nøjagtige beregninger af sin egen og modstandernes sandsynlighed for at forbedre deres hånd. Da kortene fjernes fra bordet, når spillerne folder deres hånd, er det afgørende at tage hensyn ikke kun til de aktuelt synlige kort men også de kort, der er ”mucked” i tidligere stadier af spillet. Dette medfører, at spillere, der har god hukommelse, udviser opmærksomhed og evner sandsynlighedsberegning, får en betydelig fordel. Set fra et bonusperspektiv har det den ulempe, at det er langt sværere at multi-table og så bare grinde løs på autopilot.

 

Vores helt køber bøgerne ”Seven-Card Stud for Advanced Players” og ”Winning 7-Card Stud”. Det ender dog med, at han nærmest bruger mere tid på at læse bøgerne end spille spillet, for den 1. januar 2007 slutter ungdomslivet brat, da vores helt træder ind i de voksnes rækker. Som knap 30-årig bliver han for første gang en del af arbejdsmarkedet. Han starter i en fuldtidsstilling som fuldmægtig på et lille og ikke særlig prestigefyldt hospital, hvilket med et snuptag frarøver ham 37 timer om ugen. Dette betyder, at pokeren i stor stil bliver lagt på hylden, og det bliver kun til ganske få timers spil efter denne dato.

 

Når vores helt tænker tilbage på sin pokerkarriere, ser han altid sig selv som en vindende spiller. Denne selvopfattelse kan i vid udstrækning føres tilbage til de 46.480 kr. i nederste højre hjørne i vores helts pokerregnskab.

 

Her mange år efter er der nogle, der postulerer, at vores helt ikke rigtig kan betragtes som en vindende spiller. De hæfter sig ved, at antallet af online pokerspillere efter sigende fordobledes hvert år i perioden 2003 til 2005. Den konstante massetilstrømning af nye og uerfarne pokerspillere var den eneste grund til, at vores helt i de første par år kunne tjene penge på sit regulære pokerspil. Hvis han var startet bare to år senere, ville han formodentlig have været en tabende pokerspiller fra dag et. Poker boomet fra 2003 til vedtagelsen af UIGEA i oktober 2006 kan betragtes som en spekulationsboble, hvor vores helt bare var heldig at være med fra starten af. Han blev tilmed reddet af indlemmelsen på arbejdsmarkedet, da han derved undgik de efterfølgende år, hvor spillet blev endnu mere kompetitivt.(1) I starten af 2006 går Ukbetting og Totalbet væk fra timebonussen på 5£ op til maksimalt 25£ pr. måned og udskifter den med en 25£ bonus baseret på spillede hænder.

Redigeret af ElderC d. 12-05-2021 13:34
12-05-2021 14:00 #2| 1

Kan ikke finde ud af om jeg skal være glad eller trist.. Blev jeg lige bekræftet i min egen analyse af mig selv og kan tænke godt du ikke fortsatte, eller er en genial blog allerede slut? 

12-05-2021 21:38 #3| 1

Tophyggelig læsning med en masse minder til følge:-) 


Der er noget næsten Gullberg’sk over dine formuleringer. Det er en ros. Fortsæt endelig, hvis der er mere at berette👍👍👌

13-05-2021 07:01 #4| 1

Tak for et godt tilbageblik til en fed tid 

13-05-2021 11:26 #5| 1

En sand fornøjelse at tage turen down memory lane med dine skriv. 👌

13-05-2021 12:22 #6| 1

Tak for god underholdning

Hvad levede du af, før du blev 30, hvis du vil oplyse det?

13-05-2021 14:00 #7| 1

I like!

16-05-2021 14:18 #8| 4
OP
grovfil skrev:

Kan ikke finde ud af om jeg skal være glad eller trist.. Blev jeg lige bekræftet i min egen analyse af mig selv og kan tænke godt du ikke fortsatte, eller er en genial blog allerede slut? 

 

 Jeg har et kapitel i tankerne med fokus på sportsbetting. Skriverierne er dog især en god syssel på regnfulde eftersårs- og vinteraftner, så hvornår det eventuelt bliver færdig, ved jeg ikke.  

16-05-2021 14:26 #9| 0
ElderC skrev:

 

 Jeg har et kapitel i tankerne med fokus på sportsbetting. Skriverierne er dog især en god syssel på regnfulde eftersårs- og vinteraftner, så hvornår det eventuelt bliver færdig, ved jeg ikke.  

 

 Ingen hastværk, bare det kommer ❤️

← Gå til forumoversigtenGå til toppen ↑
Skriv et svar