Indvendig vedligehold lejebolig

#1| 0

Hej

 

Jeg har fået tilsendt en lejekontrakt på en lejlighed, og i den forbindelse er der et par ting, jeg er i tvivl om, som jeg håber, I kan hjælpe med.

Under §8 står der, at vedligeholdelsespligten påhviler lejeren - så langt så godt, det er vist meget normalt - men i §11 står der:

 

INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE: Pligten til at foretage indvendig vedligeholdelse påhviler lejeren, og der er derfor ingen vedligeholdelseskonto. Vedligeholdelsespligten indebærer, at lejeren løbende under lejemålets bestående skal foretage vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, således at lejemålet til enhver tid fremstår som velvedligeholdt. Vedligeholdelsen omfatter maling af lofter, maling/tapetsering af vægge, maling af rør, radiatorer og træværk, herunder døre (hvis malede, ellers olieres), karme, gerigter, paneler og indvendige vinduesrammer til rammernes kant og fals. Eventuelle tæpper skal renses, vinyl- og klinkegulve skal vaskes og trægulve skal slibes og lakeres/behandles. Herudover skal lejer endvidere vedligeholde wc-kummer, cisterner, vaske- kummer, vandhaner, køleskabe, komfurer, kogeplader, termostater, elafbrydere, belysningsmateriel, postkasse, antennestik, afløb til faldstamme og lign. installationer, med mindre lejer kan godtgøre at forringelsen ikke skyldes lejers forsømmelse. Hvis lejer ikke opfylder sine vedligeholdelsesforpligtigelser inden 8 dage efter at være opfordret hertil, kan udlejer lade arbejderne udføre for lejers regning. Udgiften hertil betragtes som pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 


LEJEMÅLETS STAND VED IND- OG UDFLYTNING: Det lejede overtages nymalet overalt på samtlige malbare flader og med nylakerede gulve. Alle installationer er i god og brugbar stand. Der er ingen mangler i lejemålet. Lejemålet skal ved fraflytning afleveres i samme stand, herunder malet i samme farve som ved indflytningen. Istandsættelsesarbejderne udføres af udlejers egne medarbejdere/håndværkere og for lejers regning, og arbejderne omfatter alle de dele, der er undergivet lejerens vedligeholdelsespligt. På afleveringsdagen skal gulve, skabe, hårde hvidevarer, kummer, vaske, fliser og andet være grundigt rengjorte, lejemålet og fællesarealerne skal være tømt, og alle nøgler skal afleveres til udlejer. Ved opsigelse skal det lejede stilles til udlejers disposition senest 14 dage før lejemålets endelige ophør (afleveringsdagen), således at der kan foretages istandsættelsesarbejder inden ophørsdatoen.


Mine spørgsmål er:

1) Er det normalt, at der er så meget, der falder ind under lejers indvendige vedligeholdelsespligt?

2) Hvad betyder det helt konkret? Altså, hvis komfuret pludselig går i stykker, eller der skal skiftes en del på toilettet, hvem skal så betale (hvis der bare er tale om en almindelig defekt der opstår ud af det blå eller almindelig slitage).

3) Lyder afsnittet om lejemålets stand ved ind- og udflytning normalt/rimeligt?


Jeg håber, der er en, der kan/vil give et fornuftigt svar :-)

 

På forhånd tak!

07-12-2021 19:41 #2| 0

Jeg ville skynde mig at takke nej…

Da jeg boede i lejebolig var der netop en vedligeholdelses konto.

Det er kun rimeligt at vedligehold betales af ejer, i dette påhviler udgiften lejer..


07-12-2021 20:24 #3| 2
Plysling skrev:

Jeg ville skynde mig at takke nej…

Da jeg boede i lejebolig var der netop en vedligeholdelses konto.

Det er kun rimeligt at vedligehold betales af ejer, i dette påhviler udgiften lejer..

 

  Sådan kan det ikke stilles op og det er helt normalt, at det er lejer, der har den indvendige vedligeholdelsespligt.

Der er dog nogle ting i kontrakten, som jeg studser over, f.eks. kan udlejer ikke kræve at det er egne medarbejdere/håndværkere, der skal udføre vedligeholdelse, hvis lejer har fået arbejdet udført håndsværksmæssigt korrekt. Det er et meget anvendt trick, som nogle typer udlejere anvender for at skumme fløden ekstra, men det kan efter min overbevisning ikke opretholdes, hvis lejer f.eks. selv entrerer med andre professionelle håndværkere om at male lejligheden. Der kan i øvrigt heller ikke stilles krav om at lejemålet skal nymales ved opsigelse, hvis ellers det er korrekt vedligeholdt. F.eks.  Hvis lejemålet er malet 1 år inden opsigelsen. 

Redigeret af ALL IN INC d. 07-12-2021 20:25
07-12-2021 20:24 #4| 0

Er det ikke meget normalt?

som jeg læser det, skal du vedligeholde toilettet, men ikke erstatte hvis det går i stykker (hvem der så skal ordne det hvis det er stoppet, ved jeg ikke. Er der en vicevært tilknyttet?).

 

Der hvor den går lidt galt for mig, er at du ikke selv må sætte i stand eller selv hyre håndværkere til det.

 

Medmindre at du forventer at bo der i lang tid, tror jeg at det kan blive en dyr omgang. 

07-12-2021 20:34 #5| 0
ALL IN INC skrev:

  Sådan kan det ikke stilles op og det er helt normalt, at det er lejer, der har den indvendige vedligeholdelsespligt.

Der er dog nogle ting i kontrakten, som jeg studser over, f.eks. kan udlejer ikke kræve at det er egne medarbejdere/håndværkere, der skal udføre vedligeholdelse, hvis lejer har fået arbejdet udført håndsværksmæssigt korrekt. Det er et meget anvendt trick, som nogle typer udlejere anvender for at skumme fløden ekstra, men det kan efter min overbevisning ikke opretholdes, hvis lejer f.eks. selv entrerer med andre professionelle håndværkere om at male lejligheden. Der kan i øvrigt heller ikke stilles krav om at lejemålet skal nymales ved opsigelse, hvis ellers det er korrekt vedligeholdt. F.eks.  Hvis lejemålet er malet 1 år inden opsigelsen. 

Tak for svar. Meget brugbart. Efter at have læst lidt på det, har jeg dog også fundet ud af, hvad indvendig og udvendig vedligeholdelse dækker over, og toilet, komfur, køleskab osv. er faktisk også underlagt den udvendige vedligeholdelse, som, så vidt jeg kan forstå, ikke kan pålægges lejeren. Jeg håber dog, at der er en med større juridisk kompetence end mig, der kan af- eller bekræfte det :-)

 

07-12-2021 21:01 #6| 0

Hvis der ved vedligehold menes løbende rengøring af toilet og ovn og den slags er det fint nok. Udlejer kan ikke pålægge dig at afholde omkostninger til en defekt ovn, eller til et defekt toilet (jeg kan ikke forestille mig, at der med vedligehold af toilet menes udskiftning af sliddele i toilettet osv.)

 

07-12-2021 21:33 #7| 2

LLO 

De har svar på alt. 

07-12-2021 22:03 #8| 0

Når jeg laver lejekontrakter har de nogenlunde samme ordlyd. Det er helt normal vedligeholdelsespligt for lejer. 

07-12-2021 22:13 #9| 0
SørenSnegl skrev:

Tak for svar. Meget brugbart. Efter at have læst lidt på det, har jeg dog også fundet ud af, hvad indvendig og udvendig vedligeholdelse dækker over, og toilet, komfur, køleskab osv. er faktisk også underlagt den udvendige vedligeholdelse, som, så vidt jeg kan forstå, ikke kan pålægges lejeren. Jeg håber dog, at der er en med større juridisk kompetence end mig, der kan af- eller bekræfte det :-)

 

 

 Jeg kender ikke reglerne præcis, men indvendig/udvendig vedligeholdelse skal du have helt styr på.

Jeg var vicevært for en ejerlejligheds forening.

der var en del der lejede privat ud, mange lejere troede jeg skulle sørge for deres toilet komfur osv. Men det skulle jeg ikke i følge bestyrelsen i foreningen, da ejer selv stod for den del, men der havde netop været snak om at en ejer der udlejede ikke kunne frasige sig på samme måde som foreningen.

 

håber ikke det var volapyk, det er et godt spørgsmål du stiller, jeg prøver bare at sige, vær sikker på det du kommer frem til 😀

07-12-2021 22:21 #10| 0
SørenSnegl skrev:

Tak for svar. Meget brugbart. Efter at have læst lidt på det, har jeg dog også fundet ud af, hvad indvendig og udvendig vedligeholdelse dækker over, og toilet, komfur, køleskab osv. er faktisk også underlagt den udvendige vedligeholdelse, som, så vidt jeg kan forstå, ikke kan pålægges lejeren. Jeg håber dog, at der er en med større juridisk kompetence end mig, der kan af- eller bekræfte det :-)

 

 

 Du kan orientere dig i denne vejledning: Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme

08-12-2021 21:40 #11| 0
ALL IN INC skrev:

  Sådan kan det ikke stilles op og det er helt normalt, at det er lejer, der har den indvendige vedligeholdelsespligt.

Der er dog nogle ting i kontrakten, som jeg studser over, f.eks. kan udlejer ikke kræve at det er egne medarbejdere/håndværkere, der skal udføre vedligeholdelse, hvis lejer har fået arbejdet udført håndsværksmæssigt korrekt. Det er et meget anvendt trick, som nogle typer udlejere anvender for at skumme fløden ekstra, men det kan efter min overbevisning ikke opretholdes, hvis lejer f.eks. selv entrerer med andre professionelle håndværkere om at male lejligheden. Der kan i øvrigt heller ikke stilles krav om at lejemålet skal nymales ved opsigelse, hvis ellers det er korrekt vedligeholdt. F.eks.  Hvis lejemålet er malet 1 år inden opsigelsen. 

 

 Hvis der er boret huller skal hele fladen males. Altså ét hul i et rum, males alle flader.

08-12-2021 23:08 #12| 0
Miller skrev:

 

 Hvis der er boret huller skal hele fladen males. Altså ét hul i et rum, males alle flader.

 

 Tja, det vil bero på en konkret vurdering efter min opfattelse. Er der f.eks. malet for 1 år siden og derefter boret et par huller, som ved fraflytning er udbedret uden at man kan se en nuance forskel, så tror jeg, at udlejeren vil få svært ved at få den til at holde i retten. Har selv prøvet det, men min tidligere udlejer påpegede ikke noget i forbindelse med fraflytning. Men som sagt det må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. 

 

Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme
"Skjolder efter billeder, huller efter skruer, mærker efter sko på paneler og afskallede døre vil som udgangspunkt være omfattet af begrebet slid og ælde, som lejeren kan komme til at hæfte for ved fraflytning, hvis lejeren har overtaget pligten til indvendig vedligeholdelse. Vurderingen må dog tage
udgangspunkt i, om forholdene er opstået som følge af sædvanlig brug af det lejede. Er der fx tale om et usædvanlig omfattende antal huller i væggene, vil forholdet efter omstændighederne kunne henføres under misligholdelse.
Har lejeren overtaget lejemålet nymalet, kan lejeren som efter de gældende regler komme til at skulle nymale lejemålet ved fraflytning. Som en helt generel tommelfingerregel må lejeren forvente at skulle nymale lejemålet efter 5 år ved sædvanligt brug. Efter omstændighederne kan pligten til nymaling dog indtræde på et andet tidspunkt."

10-12-2021 02:45 #13| 0

Ved ikke hvor desperat du er, men ville nok finde en anden udlejer. Svært at bedømme om udlejer er reél eller ej. Må være op til lejer at bedømme. 
Men der findes mange douchbags out there, især i de større byer. Held og lykke

← Gå til forumoversigtenGå til toppen ↑
Skriv et svar