Gammel aktie fra 1957

#1| 0

 

Jeg har fundet to ganle aktiebeviser under oprydning hos mine forældre. Er der nogen som har bud på, om de er til brændeovnen, eller om de skulle have nogen værdi? Beklager hold i nakken.

29-01-2021 10:52 #2| 0

https://da.wikipedia.org/wiki/Det_Dansk-Franske_Dampskibsselskab


"I august 1979 gik selskabet i betalingsstandsning og efterfølgende konkurs i november måned samme år."

Så det lader til en eventuel værdi er som rent samleobjekt.
29-01-2021 10:55 #3| 2

Jeg byder en hund, inden den ryger i ovnen!

29-01-2021 11:06 #4| 0

Tak for svar @birdshake

@NanoQ, jeg er i dialog med et advokatfirma, Plesner, som måske kan opstøve noget viden, da de af en eller anden mærkværdig grund har overtaget ansvaret (for et eller andet).

Der er tændt op i brændeovnen, men jeg skal gerne smide dem i en kuvert og sende dem i din retning. Afventer lige lidt.

25-11-2021 18:17 #5| 0
Shadowwarrior skrev:

Tak for svar @birdshake

@NanoQ, jeg er i dialog med et advokatfirma, Plesner, som måske kan opstøve noget viden, da de af en eller anden mærkværdig grund har overtaget ansvaret (for et eller andet).

Der er tændt op i brændeovnen, men jeg skal gerne smide dem i en kuvert og sende dem i din retning. Afventer lige lidt.

 

 Er spændt på at høre resultatet? :)

25-11-2021 18:44 #6| 1

Den vil jeg vildt gerne købe ! Primært fordi jeg er jurist og jeg kender til selskabet

25-11-2021 18:50 #7| 2

Jeg er bekendt med selskabet fordi, jeg arbejder med konkursret og altid har haft en stor kærlighed for netop dette emne. Dansk Fransk dampskibsselskab er et sjældent eksempel på at kreditorerne i konkursklasse paragraf 98 fik fuld dækning pga en sjov regel i konkurslovens 40, stk. 2. 

25-11-2021 18:56 #8| 7

§ 40
Alle krav mod skyldneren, som skal fyldestgøres af konkursmassen, kan af boet fordres omsat til penge. 

Stk. 2. Fordringer i fremmed mønt omsættes til dansk mønt efter kursen den dag, da konkursdekretet blev afsagt. 

Når kurator sælger aktiverne og inddriver udestående fordringer mv. så kommer pengene i kassen i form af DKK. Dette et let at håndtere.
Hvis nu skyldneren skylder 1.000 USD væk, så er det ikke helt uden betydning med hvilket kronebeløb dette fordringsbeløb på 1.000 USD skal indgå i boet, hverken for de øvrige kreditorer eller for den pågældende kreditor selv. Kursen på valuta kan jo svinge, og derfor er der brug for en regel som siger til hvilken kurs en fremmed-møntet fordring skal omsættes til DKK.
Der siger § 40, stk. 2 at fremmed-møntede fordringer de skal omsættes til DKK efter den officielle kurs på dekret-dagen. Det som er det centrale i bestemmelsen, det er at hvis skyldneren skylder noget væk, i en anden valuta end DKK, så skal fordringen belaste boet med den værdi den har i DKK, da dekretet afsiges. Hvis kursen er 6.8USD-DKK så belaster fordringen boet med 6.800 DKK. Efterfølgende udsving i kursen er dermed boet uvedkommende. 
Nu sker der så det, at frem mod afslutningen af boet at USD-kursen ændrer sig. Kreditoren er ligeglad, hans værdi af fordringen er låst fast til 6.800 DKK. Problemet er nu at skyldneren jo udover at skylde penge væk i USD, også kan have tilgodehavender i USD? Retsstillingen er altså den at fordringer mod boet bliver frosset til kursen på dekret-dagen, mens USD tilgodehavender får lov at flyde frit indtil den dag pengene kommer i kassen og bliver vekslet til DKK. Man pådutter altså kurator en spekulation. Dansk Fransk Dampskibselskab, de udloddede dividende til 98 krav pga. denne regel. Man fryser gæld men tilgodehavender flyder. Det kunne ligeså godt have gået den anden vej og så havde boet været insolvent på massekravsniveau.

26-11-2021 10:17 #9| 2
Don_T skrev:

 

 Er spændt på at høre resultatet? :)

 

 Ja, også mig. Jeg tror, at min forespørgsel blev glemt. 

I mellemtiden er beviserne blevet forlagt i en flyttekasse et sted. 

Jeg kan kigge efter dem den 12. december, men jeg kan ikke garantere, at de dukker op her. 

Der er flere forespørgsler på dem fra PN'ere, så jeg ved ikke om jeg bør lave en auktion, hvor beløbet går til PN indsamling eller lignende. 

Jeg lovede iøvrigt NanoQ en, kan jeg se. 

 

Jeg melder op, måtte de dukke op.

 

Tak til aabbcc123, som jeg læser som AaB123, for det juridiske indsspark.

27-11-2021 10:27 #10| 0

Jeg vil meget gerne købe et eksemplar eller en fotokopi i god kvalitet. Mht kopi der skal vi nok lige tjekke noget jura inden.

27-11-2021 12:49 #11| 0

 @aabbcc123

 

Hvilke dollaraktiver havde selskabet  ? Havde de nogle skibe der blev solgt i dollar ?

29-11-2021 18:49 #12| 0

Tror det var tilgodehavender i dollars som flød frit, men måske kan det også have været Skibe. Måske mest sandsynligt noget vedrørende olie eftersom der jo var oliekrise på dette tidspunkt også. Sagen er ihvertfald boet næsten blev solvent pga dollaren steg og man låser kun kurs den ene vej, altså fordring mod selskabet

29-11-2021 18:52 #13| 2

Lidt nørdet ja, men vi har vel alle vores små ting vi går op i :-) synes ihvertfald det kunne være sejt med denne fine aktie på mit kontor

30-11-2021 08:39 #14| 1
aabbcc123 skrev:

Lidt nørdet ja, men vi har vel alle vores små ting vi går op i :-) synes ihvertfald det kunne være sejt med denne fine aktie på mit kontor

 

 Jeg synes, at det ville være rart, at kunne give dig en. Håber, at jeg kan finde dem frem.

30-11-2021 09:48 #15| 0

Det er godt nok en fed kandidat til en indramning :) 

← Gå til forumoversigtenGå til toppen ↑
Skriv et svar