Gældsbevis

#1| 0

Hello.

Er der nogen der har erfaringer med at udarbejde sådan et?

Hvad skal der til for at gøre det holdbart til retsag hvis man skulle risikere at gå der til ?

04-03-2011 13:12 #2| 0

Bør der ikke bare stå

- beløb
- dato for hvornår pengene er lånt
- navn, cpr-nummer, samt hvem der skylder hvem
- og selvfølgelig underskrift

Ikke noget jeg har erfaringer med, men har dog fået det fortalt op til flere gange, da jeg lånte et stort beløb ud til en kammerat.


04-03-2011 13:15 #3| 0

På følgende side er der en formular til et eller et forslag til hvordan man kan udarbejde det. Det eneste sted jeg kunne finde som var gratis.

www.abcsiden.dk/katalog.aspx?k=522

04-03-2011 13:39 #4| 0

Det vigtigste er at sørge for, at gældsbrevet kan bruges som fundament for tvangsfuldbyrdelse (fogedsag), hvis der sker misligholdelse... Ellers skal du anlægge almindeligt civilt søgsmål ved domstolene først, og kun efter skylden er fastslået ved dom vil du så kunne retsforfølge via fogeden.

Kravene, hvis du skal kunne bruge gældsbrevet som fundament, er:
--> Det skal være en ensidig, ubetinget skylderklæring (A erklærer herved at skylde B)
--> Der skal være tale om en bestemt (fastslået) pengesum (A erklærer herved at skylde B kroner X)
--> Det skal indeholde formuleringen "Dette gældsbrev kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i medfør af Retsplejelovens § 478 stk. 1, nr. 5" eller lignende henvisning

Gældsbrevet skal underskrives af begge parter og skal udover ovenstående erklæring indeholde navn, CPR og eventuelt adresse/telefonnummer og eventuelle detaljer om lånets afvikling/forrentning og lignende.

04-03-2011 14:57 #5| 0

Et par vitterlighedsvidner er nok også værd at tilføje - uden jeg aner noget om juraen i det.

04-03-2011 14:58 #6| 0

Husk også at få to vitterlighedsvidner til at underskrive, at skyldneren rent faktisk selv har skrevet under på dokumentet.

04-03-2011 15:30 #7| 0
OP

Det var nemlig også det omkring vitterlighedsvidner, som jeg var lidt i tvivl om

← Gå til forumoversigtenGå til toppen ↑
Skriv et svar