Fraflytning: Lejekontrakt typeformular a 9.udgave

#1| 0

Hej PN, 

Jeg har opsagt min lejlighed og skal aflevere nøglerne til den 1. oktober. Jeg har i den forbindelse TO spørgsmål:

 

1) Hvem har ansvar for at renovere lejligheden? Jeg har vedhæftet afsnit fra lejekontrakten nedenunder i kursiv. Jeg har forsøgt at kontakte udlejer, men uden respons indtil videre.

2) Da jeg flyttede ind stod den tidligere lejers mor for renoveringen, og det var ret uprofessionelt/sjusket håndværk. Derudover var gulvet ikke slebet. Min plan var at påpege dette ved indflyttesyn, men udlejer afholdte aldrig dette indflyttersyn. I lejekontrakten står der dog et "Ja" ved "Lejemålets stand er konstateteret ved et indflytningssyn". Jeg har intet imod at betale for en "fair" renovering, men ønsker ikke at betale kassen, når lejligheden ikke stod i perfekt stand, da jeg overtog den. Hvordan står jeg her rent juridisk? 

 12. Ved fraflytning skal lejligheden afleveres i mindst samme stand som ved
indflytning af lejligheden, hovedrengjort og nyistandsat overalt. Arbejdet
skal udføres af udlejers momsregistrerede håndværkere, men for lejers
regning. I lejeperioden er lejer pligtig til løbende at vedligeholde lejligheden og
dennes installationer, således at denne altid fremstår i velvedligeholdt stand.
Såfremt der ryges i lejligheden er lejer pligtig til at aflevere lejligheden
i nymalet stand, uagtet om denne var nymalet ved indflytning.


Istandsættelse ved fraflytning - indvendig.

Har udlejeren pligten til at foretage den indvendige vedligeholdelse af lejemålet, vil lejeren alene kunne blive mødt med
krav om at male osv., hvis lejeren har påført lejemålet skader.
Lejeren skal således ikke udbedre forringelse, som skyldes
slid og ælde.Har lejeren ved aftalen overtaget den indvendige vedligeholdelsespligt, skal lejeren ved lejeforholdets ophør aflevere lejemålet i samme stand som ved overleveringen. Det betyder,at lejeren inden fraflytning skal udføre den vedligeholdelse af
lofter, vægge, gulve osv., som burde have været udført i løbetaf lejeperioden.

 

På forhånd mange tak! :-)

 

14-09-2021 17:52 #2| 0

Hvornår er din lejekontrakt indgået?

14-09-2021 17:55 #3| 0
ALL IN INC skrev:

Hvornår er din lejekontrakt indgået?

 

 August/September 2015?

14-09-2021 18:02 #4| 0

Det er efter den nye lejelovs ikrafttrædelse (1. juli 2015). Efter den nye lejelov kan der ikke lovligt aftales nyistandsættelse, men alene såkaldt normalistandsættelse. Dvs. hvis du har vedligeholdelsespligten, hvilket det umiddelbart lyder som, så er du alene pligtig til at forestå istandsættelse, som der konkret er behov for. Det er det, der er beskrevet sådan her i lejekontrakten:

"Har lejeren ved aftalen overtaget den indvendige vedligeholdelsespligt, skal lejeren ved lejeforholdets ophør aflevere lejemålet i samme stand som ved overleveringen. Det betyder,at lejeren inden fraflytning skal udføre den vedligeholdelse af
lofter, vægge, gulve osv., som burde have været udført i løbetaf lejeperioden."

Umiddelbart synes jeg lidt de to citater virker lidt modstridende/underlige i samme kontrakt. Det er nemmere at rådgive, hvis man kan se kontrakten i sin helhed. Har du mulighed for at uploade den (uden dine/udlejers personoplysninger). 

 

Jeg vil ikke love at jeg får svaret fyldestgørende i dag. Er lidt træt i hovedet efter en lang dag på job. 

Redigeret af ALL IN INC d. 14-09-2021 18:05
14-09-2021 18:06 #5| 0

Vil mene du står skidt, når mere eller mindre har "godkendt" lejligheden dengang, uden at nævne tilstanden ved indflytning.

 

Mener normalt det ellers er noget med, at skal oplyse de ting/mangler der er indenfor 14 dage efter indflytning.

14-09-2021 18:15 #6| 0
ALL IN INC skrev:

Det er efter den nye lejelovs ikrafttrædelse (1. juli 2015). Efter den nye lejelov kan der ikke lovligt aftales nyistandsættelse, men alene såkaldt normalistandsættelse. Dvs. hvis du har vedligeholdelsespligten, hvilket det umiddelbart lyder som, så er du alene pligtig til at forestå istandsættelse, som der konkret er behov for. Det er det, der er beskrevet sådan her i lejekontrakten:

"Har lejeren ved aftalen overtaget den indvendige vedligeholdelsespligt, skal lejeren ved lejeforholdets ophør aflevere lejemålet i samme stand som ved overleveringen. Det betyder,at lejeren inden fraflytning skal udføre den vedligeholdelse af
lofter, vægge, gulve osv., som burde have været udført i løbetaf lejeperioden."

Umiddelbart synes jeg lidt de to citater virker lidt modstridende/underlige i samme kontrakt. Det er nemmere at rådgive, hvis man kan se kontrakten i sin helhed. Har du mulighed for at uploade den (uden dine/udlejers personoplysninger). 

 

Jeg vil ikke love at jeg får svaret fyldestgørende i dag. Er lidt træt i hovedet efter en lang dag på job. 

 

https://easyupload.io/tg8o8g


Du kan hente lejekontrakten her. 


Det er meget værdsat, at du gider at svare/eventuelt kigge på den :-)  

14-09-2021 18:21 #7| 2

Du kan aldrig blive tilpligtet at efterlade i bedre stand end du overtog.

 

Hvis ellers din udlejer udlejer mere end et beboelseslejemål, så skulle standen være konstateret ved indflytningssyn, jf. Lejelovens § 9, stk. 2.

 

Har han ikke gjort det, fortaber han ethvert krav på istandsættelse (bortset fra grov forsømmelse fra din side).

 

§ 9.
Udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og
forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse
og i hele lejeperioden. På overtagelsestidspunktet skal det lejede være
rengjort, ruderne skal være hele, og alle udvendige døre skal være
forsynet med brugelige låse med tilhørende nøgler.

Stk. 2.
Udlejeren, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne
beboelseslejligheden i forbindelse med indflytningen og udarbejde en
indflytningsrapport. Den indflyttende lejer skal indkaldes til synet.


Stk. 3.
Indflytningsrapporten, jf. stk. 2, skal udleveres til lejeren ved
synet, herunder i et digitalt dokument, jf. dog § 4, stk. 2. Er lejeren
ikke til stede ved synet, eller vil lejeren ikke kvittere for
modtagelsen af rapporten, skal rapporten sendes til lejeren senest 2
uger efter synet.

Stk. 4.
Ved overtrædelse af stk. 2 og 3 bortfalder udlejerens krav på
istandsættelse efter § 98, stk. 1, medmindre kravet skyldes skader, som
lejeren er ansvarlig for.


Stk. 5.
Boligministeren fastsætter efter forhandling med landsomfattende
sammenslutninger af grundejerforeninger og lejerforeninger nærmere
regler om udarbejdelse af standardblanketter for indflytningsrapporter.

Redigeret af Fantomet d. 14-09-2021 18:23
14-09-2021 18:39 #8| 0

Ser ud til at Fantomet som vanligt har leveret kvalificeret rådgivning 😊 så ud fra de citerede bestemmelser er det afgørende, om din udlejer har mere en 1 udlejet beboelseslejlighed. Ved du det?

14-09-2021 18:53 #9| 0

Mange tak begge to - det er verdensklasse rådgivning. 

Jeg er 99% sikker på at han har flere lejemål. 

Jeg ønsker ikke at være unfair. Jeg har boret huller til lamper med mere, så er med på at der skal ske en eller anden form for renovering, men jeg ønsker ikke at jeg skal betale for fuld renovering, når jeg ikke overtog den i samme stand. 

I forhold til renovering, så skal udlejer tage fat i mig vedrørende dette, korrekt? 

14-09-2021 19:59 #10| 0

Jeg er lidt usikker på hvad du mener i forhold til han skal tage fat på dig vedrørende renovering.

 

Som udgangspunkt har du ikke noget at skulle have sagt vedrørende hvordan/om han vælger at renovere ejendommen når du er fraflyttet. Det eneste du har krav på, er at få lavet en fraflytningsrapport, der angiver på hvilke punkter der er ting der ikke er afleveret kontraktmæssigt (vedligeholdt).

14-09-2021 20:35 #11| 0
Fantomet skrev:

Jeg er lidt usikker på hvad du mener i forhold til han skal tage fat på dig vedrørende renovering.

 

Som udgangspunkt har du ikke noget at skulle have sagt vedrørende hvordan/om han vælger at renovere ejendommen når du er fraflyttet. Det eneste du har krav på, er at få lavet en fraflytningsrapport, der angiver på hvilke punkter der er ting der ikke er afleveret kontraktmæssigt (vedligeholdt).

 

Præcis. Sagt på en anden måde: hvis der er noget du ikke har vedligeholdt, som det kan forventes har misligeholdt, så har du indtil aflevering af nøgler mulighed for selv at udbedre det, dvs. gøre det selv eller selv vælge håndværkere. Men som Fantomet allerede har redegjort for, så er du ikke forpligtet til at lave noget med mindre du har misligeholdt lejemålet der går ud over normal vedligeholdelse (under forudsætning af, at din udlejer har mere end én udlejningslejlighed), hvilket lejekontrakten godt kunne indikere er tilfældet (ingen garanti). 

 

TightGirl skrev:Mange tak begge to - det er verdensklasse rådgivning. 

Jeg er 99% sikker på at han har flere lejemål. 
Jeg ønsker ikke at være unfair. Jeg har boret huller til lamper med mere, så er med på at der skal ske en eller anden form for renovering, men jeg ønsker ikke at jeg skal betale for fuld renovering, når jeg ikke overtog den i samme stand. 

I forhold til renovering, så skal udlejer tage fat i mig vedrørende dette, korrekt?   

Du kan læse mere om vedligeholdelse, istandsættelse mv. i boligministeriets vejledning. Synes den vejledning er guld værd i fraflytningssituationen, da den relativt tydeligt redegør for dine pligter. 

Redigeret af ALL IN INC d. 14-09-2021 21:02
14-09-2021 20:42 #12| 0

Tak begge to. 

Så hvis jeg får malere til at spartle hullerne og male, så har jeg gjort hvad der kan forventes? 

Jeg var sikker på, at de udlejer ville kontakte mig, holde fraflytningsyn og bruge de sidste 14 dage på at renovere. Der står nemlig i kontrakten, at udlejers håndværkere skal bruges. 

14-09-2021 20:54 #13| 0

Så længe det arbejde du eller dine håndværkere udfører er håndværksmæssigt korrekt, er der ikke noget at komme efter. 

14-09-2021 21:01 #14| 0

Kan se jeg har været upræcis i #11, så har tilpasset den (overstrget og ny tekst med rød skrift.

14-09-2021 21:06 #15| 0

Hvis man har lejet noget i 2004 er det så også et krav at der er lavet en indflyttelses rapport ?

14-09-2021 21:59 #16| 0

 

pantherdk skrev:

Hvis man har lejet noget i 2004 er det så også et krav at der er lavet en indflyttelses rapport ?

 

 Ikke så vidt jeg husker. 

Kan ikke magte retsinformation fra mobilen, så kan ikke slå efter. Jeg mener dog, at kravet om indflytningsrapport blev et nyt krav for professionelle udlejere ved den nye lejelov. 

Redigeret af ALL IN INC d. 14-09-2021 22:01
14-09-2021 22:02 #17| 0
pantherdk skrev:

Hvis man har lejet noget i 2004 er det så også et krav at der er lavet en indflyttelses rapport ?

 

 

Nej, indflytningsrapport var valgfrit den gang.

Den daværende § 9, stk 2, lød som følger:

Stk. 2. Såfremt udlejeren sammen med lejeren i forbindelse med indflytning foretager  gennemgang af en beboelseslejlighed, skal udlejeren i ejendomme med beboerrepræsentation med en rimelig frist skriftligt indkalde beboerrepræsentanterne til at deltage i gennemgangen. Udarbejdes der på grundlag af gennemgangen en indflytningsrapport, skal beboerrepræsentanterne og lejeren have tilsendt kopi deraf.
15-09-2021 09:46 #18| 0

PN delivers 


Jeg formåede endelig at få fat på en dame, som repræsenterer udlejer. Hun skal stå for flyttesyn og hun virkede super pragmatisk og sød. Hun var af den holdning, at hvis gulvet ikke var slebet, da jeg flyttede ind, så skal jeg heller ikke betale for det nu osv. Derudover skulle jeg kun betale for at få spartlet og mallet borehullerne osv.. 

Så finger's crossed at det hele kører smooth :-) 

15-09-2021 13:04 #19| 0
TightGirl skrev:

PN delivers 


Jeg formåede endelig at få fat på en dame, som repræsenterer udlejer. Hun skal stå for flyttesyn og hun virkede super pragmatisk og sød. Hun var af den holdning, at hvis gulvet ikke var slebet, da jeg flyttede ind, så skal jeg heller ikke betale for det nu osv. Derudover skulle jeg kun betale for at få spartlet og mallet borehullerne osv.. 

 

Så finger's crossed at det hele kører smooth :-) 

 Den bedste løsning i legesager er altid en alle er glade for, hvor man ikke skeler til paragraffer og formkrav - det lyder fornuftigt.


Ellers har du jo bare en trumf i baghånden, hvis de bliver urimelige.

 

24-09-2021 08:19 #20| 4

Update:

Jeg gjorde lejer bevidst om manglende indflyttersyn og han spurgte efterfølgende om jeg var villig til at betale 25% af mit depositum, hvilket jeg accepterede. Så det hele gik fint og lejer var pragmatisk - og vi var begge tilfredse. 

 

Tak for hjælpen PN 

← Gå til forumoversigtenGå til toppen ↑
Skriv et svar