Begrebsafklaring: Dynamik

#1| 4

Halløjsa.

Jeg sad lige og kiggede en hel del analysetråde igennem, og det virker til at der er flere forskellige forståelser af begrebet dynamik i henhold til poker. Derfor tror jeg, at det er fordelagtigt at uddybe, hvad dynamik egentlig indebærer, så der ikke opstår misforståelser i diverse analyser. (Og nå ja, så er det en god overspringshandling fra studierne)

Det virker til at rigtig mange sidestiller dynamik med historik. Dette er en skam, da det underminerer de andre faktorer, der oprindeligt eksisterer under paraplybetegnelsen dynamik.

Historik er summen af alle de clashes man har haft med de relevante villains (hvor meget vægt der skal være på umiddelbar historik kontra gammel historik er en anden og måske ret interessant diskussion).

Historik er en del af dynamikken i en hånd.

Dynamik indebærer også:

* Stacksizes
* Positioner
* Ekstern historik - (Tidligere hænder spillet mellem andre ved bordet)
* Turneringssituation - (Tæt på pengene? Hvad er gennemsnitsstacken? Hvornår stiger blinds?)
* Andre spillere - (Spillere ved bordet, der ikke er direkte involveret i hånden: Sidder BB ude? Er blinds nogle nits? Kan man forvente at stacks bagved skubber?)
* Chat
* Omdømme - (mement_mori har (haft) et nittet omdømme hvorimod Moorman1 måske er mere kendt som aggressiv)
* Historik

(og muligvis flere, tilføj gerne)

Kunsten er ikke blot at tage højde for disse faktorer (altså for dynamikken i hånden), men også at finde ud af hvor mange af disse aspekter ens modstander også har i tankerne.

Det er ikke nogen sur rant, og langt de fleste er sikkert klar over det. Det bliver blot problematisk når to forskellige forståelser udvikler sig sideløbende.

/madsmk

Sidenote: Da poker stadig er sådan relativt uvidenskabeligt (hvilket nok er helt fint), så findes der ikke nogle universelt fastlagte definitioner. Derfor kan jeg heller ikke sige, at det decideret er forkert at bruge dynamik som synonym for historik. Jeg vil blot slå et slag for, at man adskiller det (som der tidligere har været tradition for), som forsøgt forklaret :)

Endnu en sidenote: Da jeg er tourspiller er mine eksempler møntet på turneringer. Jeg vil skyde på det overall kan overføres til cashgame, dog med nogle obv ændringer: Fjern turneringssituation. Der skal givetvis tilføjes andre punkter.

Redigeret af madsmk d. 27-09-2013 13:49
27-09-2013 13:15 #2| 0

Jeg har altid troet at dynamik og historik i pokersammenhæng var synonymer, tak for at uddybe det. WP OP :)

27-09-2013 13:24 #3| 2
madsmk skrev:
* Omdømme - (mement_mori har (haft) et nittet omdømme hvorimod Moorman1 måske er mere kendt som aggressiv)
/madsmk
27-09-2013 14:01 #5| 0
OP

Jeg håber endvidere, at folk bare stiller spørgsmålstegn, hvis der er noget der ikke hænger sammen. Det kan sagtens være tilfældet.

Jeg tror dog, at denne simplificering af opstillingen af dynamik kan være med til at udbedre nogle af de leaks turneringsspillere generelt har. Sidestiller man dynamik med historik, er risikoen større for at man leveller sig selv, end hvis man vurderer samtlige parametre.
Med det her i tankerne vil ens beslutning blive taget på et mere sundt og bredt fundament, og jeg vil påstå at beslutningen bliver mere rationelt funderet frem for følelsesbetonet.

Det vil naturligvis variere fra hånd til hånd, hvilke parametre, der er vigtigst.

27-09-2013 14:11 #6| 1

Interessant, jeg bruger ikke selv begrebet dynamik specielt meget da jeg ikke føler det hjælper mig meget så meget med at analysere situationer eller forbedre mig, men tror alligevel jeg stadigvæk vil argumentere for at ting som f.eks. stacksizes og positioner ikke er ting som falder ind under dynamik da de er faktorer som altid er til stede, og så må alle ting som man skal tage højde for i en hånd jo falde ind under dynamik.

madsmk skrev:
Jeg tror dog, at denne simplificering af opstillingen af dynamik kan være med til at udbedre nogle af de leaks turneringsspillere generelt har. Sidestiller man dynamik med historik, er risikoen større for at man leveller sig selv, end hvis man vurderer samtlige parametre.
Med det her i tankerne vil ens beslutning blive taget på et mere sundt og bredt fundament, og jeg vil påstå at beslutningen bliver mere rationelt funderet frem for følelsesbetonet.


Den bedste måde at undgå at levelle sig selv på er vel at tillægge ting som ekstern historik, chat, omdømme mfl mindre betydning.

Spændende indlæg, glæder mig til at høre flere tanker.
Redigeret af mickeydp d. 27-09-2013 14:13
27-09-2013 14:51 #7| 0
OP
men tror alligevel jeg stadigvæk vil argumentere for at ting som f.eks. stacksizes og positioner ikke er ting som falder ind under dynamik da de er faktorer som altid er til stede, og så må alle ting som man skal tage højde for i en hånd jo falde ind under dynamik.


Måske bør de også gøre det? Udvander det så igen begrebet ved at gøre det for bredt? (hvor det før var for snævert?)

Først og fremmest: jeg vil ikke afvise, at det bedre at se på disse faktorer for sig selv og ikke som en del af håndens dynamik.

Men igen, der eksisterer flere forskellige "brug" af dynamik. Ingen er rigtige og ingen er forkerte, men jeg prøver egentlig blot at ensarte det lidt, da jeg tror det vil være en fordel.

Lige da jeg læste dit indlæg, var jeg straks klar til at forsvare mit oprindelige framework. Jeg vil mene at både positioner og stacksizes begge er dynamiske faktorer, der ændrer sig fra hånd til hånd.
Den vel nok væsentligste faktor, der ikke er inkluderet i 'frameworket' er reads (stats). Jeg ville argumentere for, at det er mere statisk (hvilket det også tilnærmelsesvist er på lang sigt), men på kort sigt er det en dynamisk faktor.
Det betyder, at enten bør det også inkluderes - og så vil alt netop indgå i håndens dynamik, eller også bør "stacksizes" og "positioner" fjernes.

Dernæst tænkte jeg, at samtlige af de punkter jeg nævner alle er objektive størrelser, og derfor bør analyseres efter samme framework og inkluderes under samme begrebsapparat.
Men igen, der er formentlig forskel på, hvordan to spillere tolker og vægter historik, ekstern historik og omdømme, hvilket gør tolkningen til en subjektiv størrelse.
Det understøtter at der er et leak i OP.

Jeg tror, jeg hælder mest til at inkludere f.eks. reads og stats under "dynamik" (og dermed er næsten alt inkluderet), men jeg er ikke helt overbevist.

Diskussionen har taget en begrebsteoretisk drejning, og jeg ved ikke hvor væsentlig og interessant den er.

Når det er sagt, så kunne jeg ikke være mere enig i:
Den bedste måde at undgå at levelle sig selv på er vel at tillægge ting som ekstern historik, chat, omdømme mfl mindre betydning.

Hvis blot "historik" også tilføjes.

27-09-2013 15:48 #8| 0

I cashgame sammenhæng mener jeg der eksisterer en session afhængig historik. Om end vi har en historik med en spiller over uger, måneder, år, så er den session vi spiller mindst lige så vigtig. Jeg formoder at det er det du mener med turneringssituation angående turneringer

27-09-2013 19:20 #9| 0

mickeydp +1

ellers ?
27-09-2013 20:33 #10| 0

Er du på jagt efter et decideret paradigmeskifte hvor tourpoker som skill bliver gjort endnu mere uklart?
Umiddelbart er jeg 100% uenig din betragtning af ordet "dynamik", da de fleste ting du nævner er poker tekniske ting mens resten (historik, omdømme) er ja.. negligerbart.

27-09-2013 21:05 #11| 3

Dynamik er for mig at se, hvordan to eller flere spilere påvirker hinandens spil udfra tidligere spilsituationer, de har haft sammen. Det kan være gamle eller umiddelbart forudgående situationer.

Stacksizes, positioner og omdømme har indflydelse på spilsituationerne, men er ikke decideret dynamik efter min mening.

27-09-2013 21:06 #12| 0

I forhold til tours kunne man måske med fordel anvende begrebet/ordet "rytme" i stedet for dynamik. Dynamik indikerer for mig betydeligt mere "historie" mellem de involverede parter end summen af en enkelt/relativt få tours.

27-09-2013 21:59 #13| 1

Dynamik er en spillers perception af summen af al metatænkning og levelling (herunder historik) og anvendes som et estimat, hvorimod begreber som position og stacksizes adskiller sig fra dynamikbegrebet ved at være faktiske, og derved direkte anvendelige, størrelser.

27-09-2013 22:12 #14| 0

Jeg ser dynamikken som den umiddelbart foregående historiks indflydelse på ens egen og villains forventninger til hinandens forsøg på leveltænkning.

← Gå til forumoversigtenGå til toppen ↑
Skriv et svar