14 dages fortrydelsesret

#1| 0

Min gamle farmor på godt de 90 har fået ny tv leverandør. I den forbindelse kører den lokale antenneforening med et tilbud på en boks og abonnement fra Allente. For at bruge denne boks skal man have internet, så det bliver også oprettet til hende.

Men her en uge efter må vi erkende at det de mente hun sagtens kunne finde ud af, ikke er tilfældet.

Jeg bestiller derfor Norlys pakke som er super nemt, og vil nu afmelde det andet.

Men mens den lokale antenneforening gerne vil lade tv abonnement fra Allente annulleres, så vil de ikke lade os bruge 14 dages fortrydelsesret på internet.

Det blev bestilt nede i deres midlertidige butik. Så hvad jeg kan læse mig til, gælder rettighederne for fortrydelse ikke på samme måde som hvis det var købt og bestilt online.

Kan det passe hun ikke kan fortryde internetdelen indenfor de 14 dage man har, hvis det havde været købt online?

10-07-2024 11:20 #2| 0

Sakset fra Allendes T&C:

 

Når kunden køber ydelser hos Allente, gælder fortrydelses-
retten, hvorved kunden kan træde tilbage fra aftalen uden
begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesretten bortfal-
der ved foretaget installation af montør.
• Hvor Allentes montør har foretaget installation af para-
bol mv., når aftalen vedrører tjenesteydelser med monte-
ringsservice mv. (f.eks. ved køb af TV-pakke, der inkluderer
parabol og installation mv.), Fortrydelsesfristen udløber 14
dage efter den dag:
• Hvor aftalen blev indgået, når den vedrører tjenesteydel-
ser uden monteringsservice mv. (f.eks. opgradering af din
TV-pakke),
• Hvor kunden eller en af kunden angiven tredjemand, dog
ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse, når det
drejer sig om købsaftaler (f.eks. ved køb af en TV-boks eller
andre fysiske varer), eller
• Hvor kunden eller en af kunden angiven tredjemand, dog
ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse,
når det drejer sig om flere varer, der er bestilt i én ordre men
leveres enkeltvis (f.eks. ved køb af flere TV-bokse eller flere
fysiske varer).
For at udøve fortrydelsesretten, skal kunden meddele Allen-
te sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig
erklæring, f.eks. ved postbesørget brev, fax, e-mail eller stan-
dardfortrydelsesformularen.

 

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis kunden sender medde-
lelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelses-
fristen er udløbet. Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret i
denne aftale, refunderer Allente alle betalinger modtaget
fra kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke
ekstra omkostninger som følge af kundens eget valg af en
anden leveringsform end den billigste form for standardleve-
ring, som Allente tilbyder) uden unødig forsinkelse og under
alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor
meddelelse om beslutninge om at fortryde denne aftale er
modtaget. Allente gennemfører en sådan tilbagebetaling
med samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved
den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykke-
ligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder
pålægges kunden ingen former for gebyrer som følge af
tilbagebetalingen.
Ønsker kunden, at levering af tjenesteydelser skal påbegyn-
des, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal kunden betale
et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er
leveret indtil det tidspunkt, hvor kunden informerede Allente
om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet
med fuld opfyldelse af aftalen. Kunden skal betale for den
del af ydelsen, som allerede er leveret, samt rimelige stif-
telsesomkostninger og andre udgifter i forbindelse med
aftaleindgåelsen.
Kunden afholder de direkte udgifter i forbindelse med tilba-
gelevering af varerne. Alt udleveret TV-udstyr, herunder og
ikke afgrænset til parabol, TV-boks(e), programkort, til
Allente C/O Canal Digital Danmark A/S, Att.: Retur,
Strandlodsvej 30, 1., 2300 KBH S uden unødig forsinkelse og
senest 14 dage fra den dato, hvor kunden har oplyst Allente,
at kunden har fortrudt købet. Fristen anses for overholdt,
såfremt kunden returnerer varerne inden udløbet af de 14
dage.
Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varernes vær-
di, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødven-
digt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de
fungerer på.
Fortrydelsesretten gælder ikke for udførte tjenesteydelser,
når leveringen er påbegyndt med kundens forudgående
udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelses-
retten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.
Fortrydelsesretten gælder endvidere ikke for levering af digi-
talt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udfø-
relsen er påbegyndt med kundens forudgående udtrykkelige

← Gå til forumoversigtenGå til toppen ↑
Skriv et svar