NLHE Exploitive 4bet-bluff strategi med 100 bbs

Dette er første artikel af SteenV’s serie af artikler med fokus på analyse af stats og exploitation i NLHE cashgame

I denne artikel vil jeg lave en analyse af 4bet-bluffs i en preflop situation som efterhånden optræder ofte på de fleste limits, da light 3betting ikke længere er forbeholdt high stakes spil.

Det er derfor vigtigt at tilpasse sit spil når man møder mere aggressive modstandere.

 

Vi vil kigge på en situation hvor vi sidder ude af position og bliver 3bettet med 100 big blind stacks. Da situationen ofte opstår, er det nødvendigt at være sikker i sit valg af strategi, da selv små leaks kan have ret stor indflydelse på ens winrate.

 

Jeg vil bruge en exploitive tilgang til at finde ud af hvilke modstandere vi kan 4bet-bluffe mod. At vores tilgang er exploitive betyder at vi laver en række antagelser om hvordan vores modstander vil spille og derefter bruger en (lille) smule matematik til at finde ud af hvad den bedste action er isoleret med vores egen hånd. Derfor udvikler man med en exploitive tilgang ikke en balanceret GTO strategi, men prøver at finde ud af hvordan man kan exploite modstandere med givne tendenser så meget som muligt.

 

Scenariet vi kigger på er følgende

Blinds 5$/10$, Eff. stacks 1000$

 

UTG folder

UTG+1 folder

CO raise til 30$

BTN raise til 90$

SB folder

BB folder

CO ?

 

Hvor vi vil finde ud af hvornår vi kan 4bet-bluffe profitabelt som CO.

Vi vil kun analysere muligheden for at 4bette til 210$ for at folde til et all-in (4b/f) . Vi antager desuden at vores modstander aldrig caller vores 4bet, men kun folder eller 5better all-in. Denne antagelse om modstanderen gør udregningerne meget simplere og er samtidig en god model mod de fleste modstandere (dog ikke nødvendigvis alle).

 

Hvis læseren hellere vil bruge en anden 4bet størrelse kan udregningerne der bliver præsenteret tilpasses. Nogle vil måske undre sig over hvorfor vi kun vil raise til 210$ når de fleste NLHE spillere bruger betsizes på størrelse med potten i de fleste situationer preflop. Årsagen til at det er anderledes i dette spot kunne nemt udgøre en hel artikel i sig selv. Groft sagt er det fordi de hænder der typisk kan 4b/c er så gode I forhold til andre hænder (høje par og AK typisk) at selvom man gør betsizen så lav kan modstanderen typisk ikke begynde at calle profitabelt med mange flere hænder end ved end betsize som 270$. Dermed bliver vores bluffs billigere. Samtidig, da modstanderen alligevel oftest går all-in eller folder (ifølge antagelsen) tjener vi stadig det samme med vores gode hænder. Kommer betsizen meget længere ned, som f.eks. 170$ vil folk typisk kunne spille flere hænder profitabelt pga. de gode potodds hvilket vi som udgangspunkt ikke er interesserede i.

 

Ok, nok antagelser. Nu skal vi prøve at finde ud af hvad vi kan regne os frem til med modellen af vores modstander. Når vi sidder med en given hånd og overvejer at 4b/f er der kun en ting i vores modstanders strategi som spiller ind, når vi skal beregne vores expected value (EV):

 

- Sandsynligheden for at modstanderen folder, kaldet P(fold)

 

Først minder vi om at EV ved direkte fold til 3bet fra BB er

 

EV(fold) = 0$

hvilket altid gælder, da vi altid gratis kan folde vores hånd.

 

Når vi vælger 4b/f er der to muligheder. Enten går BB all-in eller også folder han. De gange han folder tjener vi det som ligger i puljen:

 

(30$ + 90$ + 5$ + 10$) = 135$

 

De gange han går all-in mister vi

 

(210$ - 30$) = 180$

 

da de 30$ der er lagt ikke skal regnes med. Det skal de ikke, da vi regner EV’en fra den situation vi står i lige nu (ligesom når vi sætter EV(fold) til 0$).

 

Bruger vi de to tal kan EV’en ved 4b/f beregnes som

 

EV(4b/fold) = 135$ * P(fold) - 180$ * (1-P(fold))

 

da BB går all-in med sandsynlighed (1 – P(fold)), hvilket er alle de gange han ikke folder. Ganger vi ind i parentesen og reducerer lidt får vi

 

EV(4b/fold) = 315$ * P(fold) - 180$

 

og herfra kan man regne sig frem til at EV(4b/fold) er større end EV(fold) = 0 når

 

P(fold) > 180/ 315 = 57%

 

Altså skal BB folde mere end 57% af de hænder han 3better før vi kan 4b/f profitabelt.

 

Men er 57% meget eller lidt? Og folder vores typiske modstandere mere eller mindre end 57% til 4bets?

 

Det er for de fleste bare et abstrakt tal som kan være ret svært at vurdere ud fra erfaring (også for undertegnede). Derfor vil vi kigge på en række typiske 3bet ranges og se hvor mange hænder BB er nødt til at gå all-in med for at vi ikke kan 4b/f profitabelt. Det har de fleste en bedre intuition omkring, da man kan se om modstanderen nogensinde dukker op med f.eks. 99 når man 4b-caller. En anden mulighed er at bruge et tracker program til at se om en given modstander folder mere eller mindre end 57% til 4bets.

 

Dog skal der tages forbehold, da denne stat kræver mange hænder for at være præcis. Desuden kan den samme spiller sagtens variere en del fra position til position, man kan lige have spillet aggressivt de sidste 30 hænder, etc. Man må derfor give det bedste bud på hvilke hænder villain 3better og hvilke af dem han 5better givet den information man har tilgængelig. Efter at give dette bud kan man bruge resultaterne nedenfor til at finde ud af om man bør 4bet bluffe eller ej (som kan beregnes når vi ved at P(fold) > 57% er grænsen for hvornår det er profitabelt at bluffe. Med andre ord skal sandsynligheden for at han 5better være mindre end 43%).

 

3bet Range I %         # Kombinationer i 3bet Range         # Kombinationer i 43% af 3bet Range       5bet Range så 4b/f er breakeven

 

4,00%              53        23        QQ+,AKs,AKo(8%)

5,00%              66        28        QQ+,AKs,AKo(50%)

6,00%              80        34        QQ+,AK

7,00%              93        40        JJ+,AK

8,00%              106      46        TT+,AK

9,00%              119      51        TT+,AK,AQs, 99 (17%)

10,00%            113      57        99+,AK,AQs,AQo (8%)

11,00%            146      63        99+,AK,AQs,AQo (58%)

12,00%            159      68        99+,AQ+

13,00%            172      74        88+,AQ+

 

Det vil komme som en overraskelse for nogle, at hvis de har en modstander der 3better 10% i en situation, så kan man 4b/f ham profitabelt hvis han ikke går død helt ned til 99 og AQs. Så hvis man står i en situation og overvejer om JJ er god nok til at 4b/c mod en gut der 3better 10% og siger ting som “Jamen, han går jo aldrig død med 99 og TT”, så er det bare med at komme i gang med 4bet-bluff kanonen. Denne adjustment fra os kan betyder to ting:

 

1. Vores modstander opdager ingenting og fortsætter som altid.

2. Vores modstander adjuster og går død med flere hænder preflop.

 

Situation 1 tjener vi selvfølgelig penge på lige med det samme og er derfor en positiv ting. Hvis modstanderen ikke adjuster, så kan vi bare blive ved at vinde ekstra i situationen hvilket er super.

 

Situation 2 er den vi skal holde øje med når vi begynder at 4bet bluffe folk. Mange modstandere er ikke vant til 3-4-5bet krige som den her, så de vil komme til at overadjuste når vi har 4bettet dem et par gange, hvilket betyder at de måske begynder at 3bet-5bette ting som små par, ATs,KQ, etc. fordi “Ham der 4better hele tiden, f* it, jeg kan sikkert godt shove profitabelt her”. Hvis det er tilfældet er vi klar til at stoppe med at bluffe med det samme og kan bare læne os tilbage og venter på de gode hænder, hvis EV vi har øget markant ved at få modstanderen til at ændre strategi. Han ved jo ikke at vi har skiftet strategi (prøv at overvej hvor meget mere AA er værd hvis modstanderen pludselig går død med dobbelt så mange hænder preflop). Det er også en mulighed at 4b/c lidt flere hænder for value, men pas på ikke at overgøre det.

 

Spiller man rigtigt meget (e.g. 5000+ hænder i 6max) med de samme kan man ende med at have brug for readjustments, såfremt modstanderen stopper med at gå død med mange hænder og sådan kan det fortsætte. Det er meget vigtigt at være forberedt på levelkrigene, så man kan følge hvilket niveau modstanderen er på og adjuste så snart han tilpasser sig.

Er man klar og har sine adjustments forberedt er situationen nemmere at overskue.

 

Efter vores beregninger er det nemt at give et bud på om man kan 4b/f profitabelt hvis han insta shovede 88 sidste gang eller hvis han gik i tænketanken og shovede JJ.

 

Så kan man slippe for at være den der kommer til at overadjuste fordi man er ude af ens comfortzone, slippe for at blive outleveled fordi man ikke er vant til at kæmpe mod regulars og slippe for ens ubehagelige indre stemme som siger “Jeg folder måske for meget til 4bets og det kan være han ved det fordi jeg lige er rykket op I stakes” eller “Selvfølgelig folder han når jeg har AA, jeg bluffer jo aldrig i det spot”.

 

Og situationen er præcis den samme hvad enten du spiller 6max eller HU, NL50 eller NL5K. Så du kan ligeså godt lære at håndtere det nu! Det er trods alt store pots der bliver afgjort i 3-4-5bet krigene!